Altruistiska människor

Helt och hållet osjälviska (altruistiska) människor finns förmodligen inte. Men det verkar som om människor genetiskt är utrustade för att samarbeta med varandra. I alla fall enligt en artikel i Forskning och framstegs förra nummer, Varför samarbete lönar sig. (tyvärr kan endast prenumeranter läsa den på nätet):

Hos de allra flesta djurarter kan socialiteten förklaras genom endera eller båda av två mekanismer: nepotism och reciprocitet.

Nepotismen, gynnandet av släktingar, har drivits till sin spets hos myror och bin. Hos dem är systrar närmare släkt med varandra än med sin mor och sina döttrar, om de skulle få några.
………….

Reciprocitet, eller ömsesidighet, kan definieras som utbyte av tjänster mellan två eller fler obesläktade individer till bådas eller hela gruppens fördel. Detta är något som finns hos alla de djurarter som i grupp löser vissa problem som de inte skulle klara individuellt.
………………

Svågerpolitik och ömsesidighet spelar en viktig roll också i människans socialitet. Ledare ger förmåner åt sina kusiner, och bollspelare ger varandra målgivande passningar för att säkra lagets seger.

Men hos människan gör också främlingar varandra tjänster utan att räkna med att någonsin få en gentjänst. Hur kan ett sådant beteende förklaras?

Nyckelbegreppet är stark reciprocitet. Det betecknar en kombination av två principer: att belöna dem som visar samarbetsvilja och att straffa dem som bryter mot etablerade normer – även om det medför egna kostnader. Stark reciprocitet förekommer mellan människor som tillhör samma grupp men som i allmänhet inte är släkt eller ens bekanta med varandra.
…………….

Ungefär så här föreställer sig forskarna att det fungerar: Varje människa är förprogrammerad att känna igen normbrytare och hysa lust att straffa dem, även till egen kostnad. Människor reagerar även när de inte lider någon personlig skada av det normbrott som de bevittnar. När människor levde i små grupper där alla kände alla, kom påföljden snabbt: syndaren fick stryk, uteslöts ur den sociala gemenskapen – eller värre. I våra anonyma jättesamhällen har samhällets försvar mot lagbrytare institutionaliserats i form av ett rättssystem som tjänar samma urgamla syfte: att hålla tillräckligt många inom lagens gränser så att samhället inte bryter ihop. Är detta fria spekulationer? Nej, socialpsykologer och andra forskare har prövat idéerna både experimentellt och med andra metoder.

Samtidigt konstaterar man i artikeln att riktigt ren altruism inte finns. Att även Moder Teresa fick sin belöning. I livet efter detta enligt hennes egen tro i alla fall.

Och nog är resonemanget och de vetenskapliga resultaten upplyftande för oss socialister som är övertygade om att samarbete, solidaritet och kollektiva lösningar är det bästa för människan. Det är stärkande att människan faktiskt är konstruerad för att samarbeta. Det ser ut att mörkna för nyliberalerna. Deras egoism och egotripper har förmodligen ingen framtid. Det är helt enkelt inhumant och omänskligt det som de står för.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

20 svar på “Altruistiska människor”

 1. ”Varje människa är förprogrammerad att känna igen normbrytare och hysa lust att straffa dem, även till egen kostnad.”

  Och där fick vi förklaringen på nyliberalernas rasande frispel över vänstern, trots att kostnaden blir att folk bara skrattar åt dem.

 2. Hampus:
  Framförallt fick vi en förklaring till det irrationella hatet mot exempelvis judar och homosexuella som kännetecknar många kollektivistiska rörelser. Rätta in dig i ledet annars får du stryk! Det är så pöbeln tänker när den våldför sig på minoriteterna.

  Andres_S:
  Det ingenting i nyliberalismen som talar emot samarbete.

 3. Anders_S:
  Irrelevant i sammanhanget. Min poäng är att vänsterns principlösa kulturrelativism skapar problem då det är muslimer som står för homofobin och sexismen. Ni är vet ni inte vilket ben ni ska stå på. Det är därför ni väljer att tiga när homosexuella tonåringar misshandlas i Rosengård eller då kvinnor avrättas i mellanöstern.

 4. Du har fel igen CLKA: Du vet inget om vänstern. Det är ditt problem.

  Vänstern protesterar när tonåringar misshandlas i Rosengård och när kvinnor avrättas i mellanöstern. Det är verkligheten. Att vi inte skulle göra det är ett påhitt av din egen fantasi och en konsekvens av dina fördomar.

  Och det brukar vara vänstern som kräver att homosexuella ska få politisk asyl. Inga andra har jag då träffat på de barrikaderna. Jo, förresten, några konservativa, men inga nyliberaler.

 5. CLKA: Det tror jag inte att jag vet, men jag vet nog mer om flyktingarbete efter att ha sysslat med antifa-arbete och flyktingarbete i omkring 20 år. På en mängd olika sätt.

 6. Anders:S:
  Antifascistisk Aktion (om det är dem du syftar på) fungerar snarare som en ursäkt för fascister att misshandla homosexuella. I den dualistiska världsbilden som extremister till höger och vänster delar så uppfattas vi ofta som legitima mål eftersom vi antas tillhöra er sida.

  Vi diskuterar hursomhelst olika saker. Min kritik handlar inte primärt om flyktingar som kommer till Sverige utan om hur vänstern förhåller sig till teofascistiska förtrycket i främst Mellanöstern.

 7. ‚ÄúVarje människa är förprogrammerad att känna igen normbrytare och hysa lust att straffa dem, även till egen kostnad.‚Äù

  Och där fick vi förklaringen på vänsterns rasande frispel över nyliberalerna, trots att kostnaden blir att folk bara skrattar åt dem.

  Works both ways… 😉

 8. ”Men hos människan gör också främlingar varandra tjänster utan att räkna med att någonsin få en gentjänst”
  Det kanske är någonting som modellen Economic Man missar, nämligen den svårmätbara inre tillfredställelse man känner då man ‚Äùgör gott‚Äù utan att kräva en motprestation.

 9. Hej, och tack för ett intressant inlägg! Begreppen nepotism och reciprocitet samt diskussionen däromkring är intressanta på många sätt.

  Jag förstår dock inte hur du eller forskarna ur detta material kan dra slutsatsen att det inte finns altruistiska människor. Moder Theresa tas upp, och man menar att hon får sin belöning på endera vis. Det är i sig inte ett falskt påstående, men det är inte därmed hela bilden eller sant i någon meningsfull grad.

  Denna slutsats lider av ett klassiskt misstag i tankekedjan: man postulerar först att det inte finns altruistiska människor (möjligtvis för att altruism är långt bortom ens spirituella horisonter), och ser sedan de data man får in i ljuset av redan ställda antagande. Självklart pekar allt då på att även Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Buddhan och hans faster i själva verket var ute på en egotripp.

  Jag uppmanar att hålla sig till sitt område av expertis. Altruism är något filosofi och religion har behandlat i årtusenden, och lämnas bäst åt dem som vet vad de talar om.

 10. GZ: varför måste man kräva en motprestation? Kan det inte vara så att man har ett intresse av att se t.ex. människor glada? Eller att inte se någon dö? Man kan faktiskt uppskatta synen eller vetskapen om att misären i världen minskar.

  Anders:
  ”Det är stärkande att människan faktiskt är konstruerad för att samarbeta. Det ser ut att mörkna för nyliberalerna. Deras egoism och egotripper har förmodligen ingen framtid.”

  Men samarbete är ju just egoistiskt. Att människan är anpassad för samarbete är snarare en ljusning på himlen för liberalerna.

 11. Snacka om att missa poängen.

  Att människan är anpassad för samarbete gynnar ju liberalismen som bygger på samarbete och framåtskridande UTAN tvång.

  Det missgynnar socialismen som utgår från att människor måste tvingas in i samarbete genom att bland annat fråntas sin äganderätt och sin förfoganderätt över den egna kroppen.

  1-0 till liberalismen.

 12. Självmål av dig skulle jag säga. Vem fan bryr sig om att du definierar liberalism som ”sammarbete och framåtskridande utan tvång” och socialism som ”påtvingat sammarbete”? Ingen.

 13. Giles. En stilla undran infinner sig:

  Är inte definitionerna hyfsat inbyggda i filosofierna? Liberalismen har ju frihet fran tvang som grundkrav och egenvärde tills dess att man eventuellt avtalar bort den under vissa förutsättningar. Socialismen ser till slutresultatet och klassintressena framför de personliga, och tvingande fenomen som proletariatets diktatur kan krävas under delar av vägen till framtiden. Det är ju ”by the book” liksom, inget som Daniel uppfunnit. Att inte alla följer teserna är en annan sak.

  Sen tycker jag att man skall akta sig för att dra politiska slutsatser ur (evolutions-)biologi alls. Det blir lätt knepigt.

 14. Giles. Du brydde dig uppenbarligen tillräckligt för att posta. Jag tror inte mina definitioner är särskilt kontroversiella. Socialister anser att vissa inskränkningar i den personliga friheten är nödvändiga för att uppnå ett bättre utfall för majoriteten. Liberaler anser att det inte är så. Om du tror att jag hittat på detta uppmanar jag dig att skaffa en uppslagsbok, en utbildning eller varför inte ”google it”.

Kommentarer är stängda.