”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst.”

Forum för Levande Historia (FFLH) är inget annat än ett statligt propgandainstitut i värsta Sovjet-stil. För precis som de själva formulerat det:

”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst.”

Efter som det är just statlig historieskrivning som FFLH ska ägna sig åt så undrar man om det då inte innebär att Sverige är att jämställa med nån from av diktatur. Man ägnar sig åt statlig ideologiproduktion som enligt historikern Håkan Blomqvist innebär att man gör avsteg från sunda forskningsprinciper och historieskrivningsprinciper:

För till A och O i historieundervisning hör att placera in fenomen och skeenden i sitt historiska sammanhang. Men i sin hermetiskt tillslutna avgränsning lyfter i stället Levande historia ut de kommunistiska regimerna ur historien och den värld i vilken de uppstod. Kapitalismens klassförtryck med dess nöd, elände och sociala vrede över orättvisor lyser helt med sin frånvaro. Imperialistmakternas koloniala folkmord, militära hot och krig förekommer på sin höjd som bisatser i överkursen för elever med sikte på högsta betyg. I lärarhandledningen understryks behovet av historiska jämförelser för att undvika förenklingar. Men sådana görs endast mellan de granskade regimerna, exempelvis i form av fantasirika övningar om Stalin, Mao och Pol Pot på middagsbjudning. Jämförelser med den dominerande kapitalistiska omgivningen, borgerliga diktaturer, terror och massmord mot befrielserörelser, socialister och kommunister förekommer inte.

I sin iver förtiger och ljuger dessutom myndigheten om verkliag fakta. Det som de producerar är alltså ett lögnaktig progandamaterial och en lögnaktig statlig historieskrivning:

Ett exempel på denna nonchalans inför historiska samband utgörs av faktahäftets lilla utflykt till Pariskommunen 1871 (felaktigt angiven till 1870). Enligt Levande Historia hade ”revolutionärerna” i det berömda Parisupproret men ”bedrivit terror mot sina motståndare”Marx tyckte inte att de gått tillräckligt långt, vilket kunde ha inspirerat till Lenins terror ett halvsekel senare. Vad kampanjmaterialet glömmer är att över 10 000 av Paris arbetare och fattiga arkebuserades på gatorna under veckan då kommunen krossades, 50 000 fängslades och flera tusen deporterades till straffkolonier. Kommunen hade arkebuserat omkring hundra.

Den här typen av propagandaprodukter av samma typ som stalinismens regerinagr producerade borde vi inte finansiera med våra svenska skattepengar. Det enda vettiga är att lägga ner Forum för förfalskad historia som ju vore det korrekta namnet på den statliga historiepropagandamyndigheten.

Kolla också in historieuppropet.

Intressant?
Bloggat: Trotten, Jinge, Alliansfritt Sverige, Björnbrum, Aron Etzler, Ett hjärta rött, Biology and Politics, Ulf Bjereld, Petter,
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2, HD,
Andra bloggar om: , , , , ,

2 svar på “”I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst.””

  1. ”Vetenskapsmän” står alltid politiska makthavare till tjänst, oavsett styrelseskick.

Kommentarer är stängda.