Den märkliga fiskeridebatten i Sverige

I medierna i Stockholm finns en fiskeridebatt och i fiskerikretsar finns en helt annan debatt. Stockholmsdebatten inkluderar i allmänhet inga yrkesfiskare. I de fall några som bedriver yrkesfiske finns med är det folk som är över pensionsåldern eller lever på att driva restauranger samt bedriver yrkesfiske som ett litet extraknäck. Dvs personer som inte är ekonomiskt beroende av fisket. Läs mer…

Polisforskaren som makthavare vill stoppa

Stefan Holgersson är polis. Aktiv polis. I tjänst. Han är också forskare. En kritisk forskare som visat på många saker som inte fungerar hos polisen. Detta har gjort honom mindre omtyckt bland makthavare inom polisen och han har aktivt motarbetats Läs mer…

Det går att lita på Brå

Brottsförebyggande rådet har granskats av en grupp forskare på Linköpings universitet. En av dem är den tidigare polisen Stefan Holgersson. Deras granskningsrapport, Går det att lita på Brå?, har fått stor uppmärksamhet i media, men den kritik som framförs i Läs mer…

Lamotte har noll koll – om invandrare och våldtäkter

I en artikel om GP skriver Joakim Lamotte att det senaste Brå publicerat om våldtäkter är mer än 15 år gammal och att det bara finns två rapporter om invandrare och våldtäktsbrott att få tag på. Han har som vanligt noll koll. Läs mer…

Förneka inte verkligheten av politiska skäl

Peter Hjörne berättar i Göteborgs-Posten om alla påhopp han får från arga borgerliga klimatförnekare när han skriver: ”Jag tror på dem som hävdar att människans utsläpp av växthusgaser har ökat och att jorden blir varmare” Jag håller med honom i Läs mer…

Australiska externa territorier – de obebodda

Australien har ett antal så kallade externa territorier. Dessa räknas inte till icke-självstyrande områden (kolonier) utan som delar av Australien. 4 av dem har ingen permanent befolkning. De som har permanent befolkning har jag redan skrivit om. Det största av Läs mer…

Medborgarforskning blir allt vanligare

Medborgarforskning, eller ”citizen science”, har på allvar slagit igenom inom flera vetenskapliga discipliner. Fenomenet finns både inom natur- och samhällsvetenskaperna, visar den hittills största systematiska analysen av medborgarforskning, som publiceras i tidskriften PLOS ONE. – Vi ser att forskare inom naturvetenskaperna Läs mer…

Svenskar tror på vetenskap och forskning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör med jämna mellanrum en undersökning av hur svenskar ser på vetenskap och forskning samt om svenskar tror på paranormala fenomen. Undersökningar visar att majoriteten svenskar är rationella och förnuftiga människor. Årets undersökning har just presenterats. Tyvärr Läs mer…

Om en ska skriva om fiske kanske det är bra att ha kontakt med kunnigt folk

På min fiskeriblogg Njord har jag skrivit ett antal inlägg som är ett svar på några artiklar i tidningen ETC. Artiklar som innehåller flera direkt sakfel, missuppfattningar och propaganda utan underlag i verkligheten. Det märkliga är att det mesta av Läs mer…

Ingen ökning av narkotikabruket

Inte bland vuxna och inte bland ungdomar, Göteborgs-Posten driver i en hysteriskt lagd serie artiklar om spice tesen att narkotikabruket ökat kraftigt bland ungdomar under senare år. Det finns dock ingen forskning som visar att så är fallet. I själv Läs mer…

Vänsterns motstånd mot GMO problematiskt och märkligt

All växtförädling och all djuravel bygger på att genetiska egenskaper och gener manipuleras och förändras. GM är i praktiken bara ett sätt att göra detta snabbare än vid traditionell växtförädling eller djuravel. Naturligtvis finns risker med GM men det finns också risker med Läs mer…

Aktivt skogsbruk gör stor klimatnytta, eller?

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. Det menar en forskning och forskare från programmet Future Forests på Svenska Lantbruksuniversitetet Läs mer…

Människomyter

Boktips Steven Pinker Ett oskrivet blad Natur och Kultur ISBN: 9789127025875 Människomyter Förr brände religiösa vetenskapsmän på bål inför allmänheten. Idag nöjer sig en del socialister, feminister och samhällsvetare med att brännmärka vetenskapsmän inför den allmänna opinionen. I båda fallen Läs mer…

Danmark – förebild för framgångsrik forskning?

Det skriver i alla fall Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska institutet, i en debattartikel i DN. Samma dag presenteras en nyhet om ett omfattande forskningsfusk i just Danmark. Kanske är Danmark inte ett sånt föredöme trots allt. För fusket har varit Läs mer…

Havsreservat förnyar fiskbestånd

En studie vid Stora barriärrevet utanför Australien visar att havsreservat är betydelsefulla för fiskbestånden och för att återskapa fiskbestånd.  Fisk från havsreservat kan sprida sig och stärka bestånden i haven i övrigt. Med hjälp av DNA har forskare återfunnit avkomma till Läs mer…

Datorspel och våld

Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel? Statens medieråd har undersökt vad forskningen på området säger och har presenterat rapporten Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000–2011. Forskningen visar enligt Statens Medieråd på ett statistiskt samband mellan våldsamma datorspel Läs mer…