Ryssland och Kaukasus – historia av förtryck och etnisk rensning

Historien om Ryssland och Kaukasus är historien om hur stormakten Ryssland, senare Sovjet och numera Ryssland igen, utnyttjat principen om att så splittring mellan de olika folken i området för att få makt. En del av folken har utnyttjats som tjänsetmän i de lokala regimer som Ryssland/Sovjet/Ryssland tillsatt i olika delrepubliker, andra folk har periodvis deporterats, bland dem tjetjenerna.

När det gäller Georgien och Sydossetien så stödde osseterna den ryska revolutionen och Sovjetmaktens införlivande av Georgien i Sovjetunionen. Något som förstås vållat bitterhet hos georgierna. Samtidigt så splittrade den sovjetiska regimen osseterna på olika republiker, Nord-Ossetien som blev en del av Ryssland och Syd-Ossetien som blev en del av Georgien. Allt enligt devisen ”splittra och härska”. En devis som gjort det lättare för olika ryska och sovjetiska regimer att dominera i området, men som samtidigt bidragit till att skapa en mängd underliggande konflikter och oroshärdar. Osseterna själv har velat ha en egen republik, idag förmodligen som en del av Ryssland. Något som regeringen i Nord-Ossetien faktiskt begärt.

Till dessa gamla konflikter mellan olika intressen, som använt sig av etnicitet, religion och språk för att splittra, söndra och härska, har sedan länge också oljan tillkommit som en anledning till konflikt. USA har satsat stor pengar på att trygga en möjlighet för väst att få del av oljan i det Kaspiska området utan att behöva vara beroende av Ryssland. Detta ledde till bygget av den s.k. BTC-pipelinen, som står i centrum för USA:s intressen i området. BTC går endast 55 km ffrån Syd-Ossetiens gräns och genom att ge stöd till Syd-Ossetien kan Ryssland på nytt kanske skaffa sig kontroll över all oljeexport från den Kaspiska bassängen.

NY Times väljer dock att istället för att se oljan som den huvudsakliga orsaken till konflikten istället att se nationalism som orsak och använder sig av det vanliga US-amerikanska skitsnacket om demokrati bla, bla, bla:

The escalation risked igniting a renewed and sustained conflict in the Caucasus region, an important conduit for the flow of oil from the Caspian Sea to world markets and an area where conflict has flared for years along Russia’s borders, most recently in Chechnya.

The military incursion into Georgia marked a fresh sign of Kremlin confidence and resolve, and also provided a test of the capacities of the Russian military, which Mr. Putin had tried to modernize and re-equip during his two presidential terms.

Frictions between Georgia and South Ossetia, which has declared de facto independence, have simmered for years, but intensified when Mr. Saakashvili came to power in Georgia and made national unification a centerpiece of his agenda. Mr. Saakashvili, a close American ally who has sought NATO membership for Georgia, is loathed at the Kremlin in part because he had positioned himself as a spokesman for democracy movements and alignment with the West.

Earlier this year Russia announced that it was expanding support for the separatist regions. Georgia labeled the new support an act of annexation.

Nationalism spelar naturligtvis en roll, men då huvudsakligen som ett medel för makthavarna, stormakterna och deras allierade, att använda i sin kamp för kontroll över distributionen av oljan och BTC. Ett medel som både Ryssland och Georgien använder sig av.

Intressant?
Borgarmedia: SDS1, SDS2, SDS3, AB1, AB2, AB3, AB4,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hur kan så mycket människor rättfärdiga att Georgien bryter sig ut. Sedan när några provinser vill lämna Georgien så är det inte okej?!??! Ryssland ger dessa utbrytar stater sitt stöd av samma ädra mål som USA hade när de ville ge Irak dess frihet.
  Den rysska björnen har visat sitt rättta ansikte och visat att de är en makt att räkna med liksom USA.

 • Daniel

  Georgiens norra gräns verkar inte ha förändrats mycket alls på månda hundra år så jag tror inte att det var sovjet som bestämde att de skulle splittra ossetierna. Jag är lite osäker men om nu Georgiens norra gräns har en så lång historia som jag uppfattar den som så borde deras gräns respekteras, trots att de är västorienterade, jag förstår att du inte gillar det.

 • Daniel

  Henrik,
  Georgien har en mer än tusenårig historia och de var en del av en union. Ossetien har aldrig varit ett självständigt land. Men visst, jag håller med om att man ska diskutera vad som är rätt och fel här, problemet är att jag tvivlar på att ni kommunister har nån koll.

 • Pingback: Om Georgien bara avlyssnat all sina medborgare... | Svensson()