Jan Björklund – icke trovärdig

Jan Björklund har uppenbarligen medvetet citerat fel, förvrängt och spridit falska uppgifter om den svenska skolan. Hans olika förslag om skolan är alltså baserade på hans fördomar mer än på forskning. Man kan verkligen fråga sig om det är så skolpolitik ska bedrivas. Genom Jan Björklunds, på fördomar baserade, förändringsförslag av den svenska skolan riskerar Sveige definitivt att hamna på efterkälken inom utbildningens område.

Björklund är oansvarig och regeringen är oansvarig som låter en inom skolområdet totalt okunnig människa ha stort sett fria händer. Den svenska skolan har redan försämrats avsevärt gneom besparingar och nedskärningar på 1990-talet och genom omfattande privatiseringar vilket lett till att skolverksamheten i många kommuner blivit svår att planera.

Privatiseringarna och nedskärningarna har lett till en allt mer segregerad skola, en skola där arbetarklassens barn får sämre undervisning och bibringas sämre kunskaper än medelklassens och överklassens barn. Jan Björklunds många förslag som inte baserats på vetenskapliga fakta utan på fördomar och lögner innebär att förämringen av den svenska skolan kommer att fortsätta.

Intressant?
Bloggat: Kulturbloggen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements