Privatskolorna har försämrat resultaten – inte förbättrat

Privatiseringen av skolorna i Sverige har åtföljts av en stadigt försämrad prestation bland de svenska skoleleverna. I internationella jämförelser sjunker resultaten för svenska elever i jämförelse med andra länders skolelevers. Samtidigt så har betygen höjts i Sverige och resultaten på de nationella proven förbättrats trots att kunskaperna enligt de internationella jämförelserna som PISA osv blivit sämre.

Klyftorna mellan skolor har också ökat om jag förstått det rätt och därmed också klassklyftorna vad det gäller resultaten i skolan. För privatskolorna har inneburit en ökad segregation som missgynnat de fattigaste och gynnat de elever som från början har bättre förutsättningar att klara sig i skolan.

Betygssättningen är det som är viktigast när man söker in på vidare utbildningar och val till skolor sker delvis på grund av de betyg som en skola kan visa upp. Högre genomsnittsbetyg på en skola ger fler sökande elever. Fler sökande och intagna elever ger högre vinster, möjligheten till att välja lämpliga elever och på så sätt öka betygen på den gena skolan än mer. En betygsinflation blir lätt följden av detta system och så har troligen skett i den svenska skolan. En ökad segregation är också ett resultat.

Skolor som vill göra stora vinster vill ha tillräckligt med sökande elever och vill därför undvika elever som kan tänkas få dåliga betyg och försämra skolans genomsnittsresultat. För att få så stora vinster som möjligt i de stora privata skolkoncernerna undviker privatskolorna också ofta att ta mot elver med särskilda behov eller elever med sociala problem. Något som egentligen int är tillåtet, men som i praktiken sker på många olika subtila och inte så subtila sätt.

Det kan nämnas att det land som fortfarande har ett liknande skolsystem som Sverige hade tidigare, Finland, inte har fått några försämrade resultat i internationella jämförelser så för mig är sambandet klart mellan nedskärningarna i den offentliga skolan i Sverige, privatiseringar och försämrade resultat. Det finns dock inga studier om vad de försämrade reultaten i svanks skolor faktiskt beror på, förutom en ganska otillförlitlig rapport från OECD som menar att privata skolor höjer resultaten. Verkligheten tycks ju nämligen prata ett annat språk.

Att privatskolorna skulle ha förbättrat resultaten i den svenska skolan är alltså inte sant på något vis. Att betygen höjts är inget belägg för förbättrade resultat och det är vad jag förstår inte förbättrade resultat på nationella prov heller. Enligt internationella jämförelser är det betydligt troligare att de svenska privatskolorna, privatiseringen, avregleringen och nedskärningarna inom skolan lett till sämre resultat. För sämre resultat har det blivit. Inte bättre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jag tycker inte vi ska festa någon särskild vikt vid undersökningar som PISA gör. De är ganska odugliga. För mer information på området läs Sven Eric Liedmans – Hets

  • Och? jag misstänker att Liedman har samma uppfattning som jag har om de privata skolorna. Vilken uppfattning har du?

 • Anonym

  Vad privatskolorna ger sig själva för betyg är helt ointressant. En bra skola för alla barn är inget man har rätt att välja bort, barnen är inte föräldrarnas egendom.

  En annan aspekt av privatskolor illustreras i denna bilden:
  http://www.lolpix.com/_pics/Funny_Pictures_1084/Funny_Pictures_108418.jpg

  Den bilden illustrerar också varför betygen i skolorna inte är något mått på kvalitet.