Mina läsare 2011 – varifrån fick jag dem?

Först kan det konstateras att antalet unika läsare inte minskat på samma sätt som antalet klick eller besökare. Utan antalet unika läsare under 2011 var lite fler än under 2010. Närmare bestämt 37 000 fler. 2001 hade min blogg 681 000 läsare. Majoriteten av mina läsare hittar till min blogg genom Googlesökningar, under år 2011 kom 51% av mina unika läsare till bloggen genom sökningar på Google. Totalt kom cirka 53% av mina läsare från sökmotorer. Under 2010 var det 46% resp 47%. Sökningar på andra sökmotorer ån Google står för betydligt mindre andel av mina unika läsare, Bing 0.91% och Yahoo 0,25%.

Näst viktigaste källan för läsare är Twingly kan man säga, dvs olika dagstidningar och andra sajter som använder Twinglys tjänster som innebär att man får en länk tillbaks när man länkar till tidningen eller sajten. 25% kom via Twinglylänkar  (2010 var det 28%) och de dominerande sajterna är (andel i % siffror från 2010 inom parentes):

DN 7,43 (4,90)
GP 6,15 (8,54)
SVD 5,71 (8,34)
SVT 1,72 (0,18)
AB 1,24 (2,80)

Noga räknat kom 25% från Twingly-länkar år 2010 och 3% från Bloggportalen-länkar (Aftonbladet). Huvuddelen av läsarna från Aftonbladet under 2010 var Bloggportalen-länkar men efter att AB bytt system till Twingly har antalet läsare därifrån ökat.

Efter sökningar och Twinglylänkar så står direktbesök för den största andelen av läsarna, cirka 7%, oförändrat sen tidigare år. Prenumeranter på mitt RSS-flöde via Feedburner står för 3,5% av de som kommer till bloggen för att läsa mina inlägg

Olika bloggportaler och bloggtopplistor för cirka 3% av mina läsare medan sociala medier exklusive bloggar står för 2%. Huvuddelen av läsarna från bloggportaler och liknande kommer med knuff.se och dess systersajter som exempelvis intressant.se.  Största ökningen står Vänsterbloggar för. När det gäller sociala medier så dominerar Google och Facebook med 1% vardera. Resterande 6,5% av läsarna kommer från andra bloggar, debattforum och små vänstersajter av olika slag. De bloggar som ger mig flest läsare är Röda Malmö, Kildén & Åsman, Annarkia, Jinge, Esbati och Röda Göteborg.

Den geografiska fördelningen av min läsare är ganska västsvensk. Till att börja med kan nämnas att 90% av de unika läsarna kom från Sverige vilket är en ökning, 1,5 % från Norge, 1% från Finland, nästan 1% från USA och Storbritannien samt ungefär 0,5% från Tyskland, Danmark och Frankrike.

De svenska läsarna fördelade sig enligt följande (andel i procent av totala antalet läsare, 2010 i parentes):

Stockholms län 35,02 (36,87)
Västra Götaland 24,85 (24,40)
Skånes län 12,19 (12,80)
Östergötland 3,07 (2,75)
Uppsala län 2,99 (2,88)
Västerbotten 2,10 (2,00)
Örebro län 1,88 (1,69)
Hallands län 1,81 (1,65)
Västmanland 1,74 (1,58)
Dalarna (1,67 (1,27)

Antalet svenska läsare har ökat i absoluta tal medan antalet läsare i andra länder med undantag av Frankrike och Baltikum har minskat. Inom Sverige har ökningen av antalet läsare varit kraftigast i västra Sverige.

När det gäller vilka webbläsare och vilken teknisk utrustning mina läsare använde under 2011 ska jag återkomma till det i ett separat inlägg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements