Orust-Bagge

Det finns i själva verket ingen Bagge-släkt med ursprung på Orust utan flera utan samband med varandra. Dessutom verkar de inte ha samma ursprung med den släkt Bagge som kommer från Marstrand och som har en Uddevalla-gren och en Göteborgs-gren.

En av släkterna, Sven Olofsson Bagges släkt, härstammar från Sven Olofsson Bagge (1670-1787), som synes härstamma från Forshälla socken och ha varit bosatt i Uddevalla en tid. Han flyttade sen till Öbbe i Myckleby socken på Orust. Sven Olofsson Bagges son var Olof Svensson Bagge (1699-1791) som var skeppsredare och handlande i Uddevalla.

Olof Svensson Bagge var gift med Maren Wickström (1697-1751). Deras söner Sven Olsson Bagge (1735-92), gift med Cajsa Strandberg (-1793) och Olof Olsson Bagge (1741-1801), gift med Christina Levina Bagge (1740-1819) från Uddevallagrenen av släkten Bagge, var båda handelsmän och redare i Uddevalla. Dottern Ingeborg Bagge (1733-60) var gift med Uddevalla-baggen Jonas Fredriksson Bagge (1729-1812)

Olof Olsson Bagges son Olof  Bagge (1761-1837) var handelsbokhållare och gift med Christina Beata Busck (1764-1831) från en annan rik Uddevallafamilj. Dottern Maria Christina Bagge (1768-1809) var gift med Benjamin Tersmeden (1761-1820), Anna Ingeborg Bagge (1769-1818) med Johan Thun, Sofia Ulrica Bagge (1774-1834), gift med bruksinspektor Petter Johan Strandberg (-1803) och Magdalena Eleonora Bagge (1775-93) var gift med Carl Gustaf Ljungqvist, bruksförvaltare på Edsvalla Bruk.

Andra Orust-Baggar är den släkt som kallas för Olov Svenssons släkt. Enligt vissa uppgifter ska den först kände personen i denna släkt Bagge, Olof Svensson Bagge Jr (1722-76), skeppsredare och handlare i Uddevalla, vara son till Uddevalla-baggarnas Fredrik Johansson Bagge. Men det är av allt att döma en falsk uppgift (om än mycket spridd bland Bagge-ättlingar och tycks ursprungligen komma från Svenska släktkalendern) för varför skulle han då heta Olof Svensson? I släktdatabasen Genii på Internet har någon istället förväxlat denne Olof Svensson Bagge med den äldre namnen som nämns ovan. I Wilhelm Bergs förteckning över Marstrandssläkten Bagge (med en Uddevalla- och en Göteborgsgren) finns den här nämnda släkten eller släktgrenen inte med. Enligt den bok som finns av Bagge-släkter, skriven av Lorentz Benjamin Bagge är Olov Svensson Bagges släkt en särskild släkt med namnet Bagge som inte har gemensamt ursprung med Marstrandssläkten (dvs Göteborgs- och Uddevallabaggarna).

Den här omnämnde Olov Svensson var gift med Maria Berg (1725-1817), dotter till tobaksspinnaren Gudmund Berg (-1738). Maria Bagge (Berg) drev rederiverksamheten vidare i många år efter makens död och hon övertog också tobaksspinneriet från Gudmund Bergs änka Elisabeth Bäck som dog 1791 och i sin tur hade övertagit från sonen Anders Berg som dog (-1782). Maria Berg lade ner tobakstillverkningen och sålde utrustningen.

Äldste sonen till Olov Svensson Bagge Jr var Gudmund Olofsson Bagge (1748-1813) som var gift med Anna Kristina Busck (1756-1833), dotter till Anders Johansson Busck. Gudmund Olofsson Bagge var Gustafsbergsdirektör. Deras ena son, Olof Gudmundsson Bagge (1775-1862), övertog gården på Orust medan en annan son Carl Gudmundsson Bagge (1779-1839) blev köpman i Uddevalla och var gift med Dorothea Charlotta Bagge (1781-1857) från Uddevalla-Bagge. Olof Gudmundsson Bagge ägde ett stort trankokeri med 8 kittlar på Bassholmen invid Ängön och Skaftö år 1797. 1807 står Samuel Olofsson Bagge och Andreas Gudmundsson Bagge (1776-1823) som ägare till verket på Bassholmen. Den senare var ytterligare en son till Gudmund Olofsson Bagge,

Flera söner till Gudmund Olofsson Bagge blev sjökaptener, Petter Gudmundsson Bagge (1781-1827) dog exempelvis på en resa med skeppet Union från Batavia. Han var gift med Anna Christina Broström (1781-1829), dotter till en storredare i Uddevalla, Israel Broström. Vidare var Joseph Bagge (1788-1843) sjökapten liksom Johannes Bagge (1794-1850), gift med Anna Christina Waldenström (-1846). Brodern Martin Bagge (1790-1856), gift med Carolina Cecilia Koch (1798-1877), var istället häradshövding.

En yngre son till Olov Svensson Bagge Jr var Samuel Olofsson Bagge (1761-1821), handlande i Uddevalla och gift med Johanna Catharina Bagge (1773-1864) från Uddevalla-Bagge. Bröderna Samuel Olofsson Bagge och Gudmund Olofsson Bagge ägde tillsammans Rammholmens trankokeri på Ramholmen invid Skaftö. 1807 äger Samuel Olofsson Bagge också Bassholmen, detta tillsammans med Andreas Gudmundsson Bagge. På Öbergsnäs ägor i Myckleby socken på Orust ägde Samuel Olofsson Bagge trankokeriet Båteviken medan brodern Gudmund Olofsson Bagge ägde salteriet Öbergsnäs.

Ytterligare en Bagge-släkt från Orust finns redovisad här.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

5 svar på “Orust-Bagge”

 1. Sven Olofsson Bagge (1670-1787), hur gammal blev han?! 🙂 Enligt mina källor dog han 1751-07-23 i Myckleby

  Också, du nämner att ”Enligt den bok som finns av Bagge-släkter,
  skriven av Lorentz Benjamin Bagge är Olov Svensson Bagges släkt en
  särskild släkt med namnet Bagge som inte har gemensamt ursprung med
  Marstrandssläkten (dvs Göteborgs- och Uddevallabaggarna).”
  Men det stämmer inte heller, boken skriver: ”Följa så två andra Bohuslänssläkter Bagge, Sven
  Olofssons och Olof Svenssons, hvilka säkerligen hafva
  samma ursprung som Marstrandssläkten, med hvilken de
  genom giftermål äro nära befryndade.”

Kommentarer är stängda.