Sverige bygger vapenfabrik åt diktatur

Den USA-allierade diktaturen Saudiarabien är en av de stora köparna av svensktillverkade vapen men det räcker uppenbarligen inte med att Sverige säljer vapen till landet utan just nu är det svenska försvaret i form av Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) i full färd med att hjälpa landet bygga en missilfabrik:

Mindre känt är att Sverige också hjälper den regionala stormakten att bygga upp en egen vapenindustri. Det första steget är en missilfabrik, en mångmiljardanläggning med 35 byggnader.

Den är ännu inte byggd, men den började planeras redan 2007. FOI:s experter har varit nere och inspekterat marken där fabriken ska ligga, visar hemliga dokument som Ekot har tillgång till.

Saudiarabien är en av värdens hårdaste och värsta diktaturer och dess trupper användes för att slå ner det folkliga upproret i Bahrain.  Landet är dessutom en av de värsta motståndarna till en demokratisk utveckling även i resten av den arabiska regionen och inget tillskyndare av revolutionen i arabvärlden utom i fall där det kan gynna dem Dessutom är landet den största bidragsgivaren till olika muslimska politisk partier, fundamentalistiska, islamistiska, mer moderata osv. Landet domineras religiöst av den extremaste formen av islam genom att wahhabism (en form av salafism) är stadsreligion.

Vapenfabriksprojektet som heter Simoom har pågått sen 2007 men förnekas av FOI:s generaldirektör:

Att en myndighet som FOI är inblandad i planeringen av en vapenfabrik i en diktaturstat som Saudiarabien är unikt.

I interna regeringsdokument står det att ”projektet tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet”.

Projekt Simoom som det kallas, är hemligt. Så hemligt att FOI:s generaldirektör Jan Olov Lind inte vill kännas vid att det finns.

– Vi har i dag inget avtalsbundet projekt med det landet, så jag har ingen kommentar eftersom vi inte har något projekt, säger Jan Olov Lind.

Har ni haft något projekt som hetat Simoom-projektet med Saudiarabien?
– Svaret är nej.

Är det sant?
– Men alltså, hör du inte vad jag säger?

Men med hjälp av ett stort antal hemligstämplade dokument som vi har tillgång till vet vi att FOI:s experter rest till Saudiarabien för att studera markförhållandena där fabriken ska ligga.

Redan 2008 lämnade FOI över en första rapport till en saudisk kurir med täcknamn Ingenjören. I den beskrivs i detalj hur saudierna ska gå till väga för att bygga fabriken, samt vilka företag som kan leverera produkterna.

Totalt handlar det om att ett komplex om 35 byggnader ska byggas för vapentillverkning.

Den svenska regeringen ska enligt uppgift ha haft full kännedom om proektet hela tiden. En fråga man onekligen ställer sig är varför den svenska högerregeringen på detta sätt hjälper en diktatur att bygga vapenfabriker. Hur rimmar det med demokrati, med stöd till den arabiska våren osv. Det ska samtidigt ihågkommas att samarbetet kring vapenfabrikerna startade under den förra socialdemokratiska regeringen.

Intressant?
Bloggat: Hell-man, Starow, Westerholm,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements