Indiana Jones i stenåldern

Ja, han hette förstås inte så piloten som på 30-talet under nattetid flög över den stora, svårtillgängliga, djungeltäckta bergsön Nya Guinea. Och när molntäcket tillfälligt lättade häpet stirrade ner på de många eldarna i en okänd dal med, som det visade sig, isolerade stenåldersmänniskor som levde helt okunniga om världen utanför. Läs mer…

Fascismen drar ner världen i ett slukhål

Fascismen breder ut sig i världen. Den finns i många olika kulörer. Traditionell fascism som i Italien, Sverige och flera andra europeiska länder. Diktaturer som Kina, Ryssland, Syrien, Azerbajdzjan och en mängd länder i Afrika. Islamister med regeringarna i Afghanistan, Iran och på den Arabiska halvön som de tydligaste exemplen Läs mer…

Måste Ukraina vara perfekt?

Vissa vänstermänniskor klarar inte av att rakryggat ta ställning mot den ryska imperialismen. Trots Rysslands oprovocerade anfall mot Ukraina. Trots dess inhumana terror mot civila mål. Trots dess annektering av sydöstra Ukraina. Trots dess förryskningspolitik i de ockuperade områdena. Läs mer…

En lag hämtad från en diktatur

Den så kallade angiverilagen är en lag som inskränker en mängd människors frihet. Den är ett hot mot demokratin och mot de mänskliga rättigheterna. Det får allvarliga konsekvenser för de människor som ska tvingas till att ange sin medmänniskor och skapar en kultur där det inte går att lita på någon. Läs mer…

Folklig opposition lyckas ungefär lika bra i Kina som här

Folkliga protester i Kina ”lyckas” ungefär lika ofta som dom i Europa och Nordamerika, säger Yongshun Cai i boken Collective resistance in China. Med andra ord, det föregivet auktoritära Kina ger efter i ungefär samma utsträckning som det föregivet demokratiska Europa/Nordamerika. Läs mer…

Mardrömmen Albanien – med humor

Albansk-engelska författaren Lea Ypi växte som ung upp som övertygad socialist, stolt över sitt fria och jämlika land, på väg mot det klasslösa kommunistiska samhället. Så faller även det lilla stalinistiska och maoistiska Albanien. Och hennes trevliga familj och släkt visar sig vara gamla ex-rika, anti-kommunister, som ibland kräver sina feodala jordar tillbaka. Läs mer…

Al – Onödig medelklass

Majoriteten av medelklassen blir troligen arbetarklass genom robotiseringen – som jag tror och hoppas eftersom det gör samhället jämlikare. Sedan får vi, det arbetande folket, tillsammans kämpa fackligt för högre löner för såväl ny som gammal arbetarklass. Läs mer…

AI – tar robotarna över?

I filmen Terminator når världens allt intelligentare robotar plötsligt en brytpunkt och uppnår självmedvetande. De inser att människan håller på att förstöra livet, naturen, klimatet, jorden. Så de beslutar att utrota mänskligheten (även extrema klimataktivister anser jorden vore bättre utan oss). Läs mer…

Vänstern som blev diktaturkramare

En del av det som tidigare var en del av den svenska vänstern har i takt med konflikterna i världen förvandlats till högerextrema diktaturkramare. Denna utveckling är särskilt tydlig i gamla maoistiska och stalinistiska grupperingar samt bland personer har eller som tidigare haft sådana uppfattningar. Läs mer…

Patologiskt USA-hat och imperialism

USA-imperialismen var, är och förblir länge än, världens största stormakts-herravälde. Förtryckande och utsugande i modern nykolonial form. Ett imperium byggt på ännu så länge överlägsen styrka och makt – militärt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Läs mer…

Klasskamp: Jämlikhet – Ojämlikhet (Hierarki)

Vi människor är sociala sällskapliga flockvarelser av naturen och evolutionen. Vi har ett djupt kollektivt djurarv av socialitet, ”vår-egen-gruppkänsla”, ojämlikhet, rangordning, ”vi-och-dom-tänkande”, social hierarki, revir (territorialitet), samt alfaindivid-dominans. Flockledaren styr och roffar åt sig mer mat för överlevnad, och mer sex för reproduktion – av barn och gener. Läs mer…

Solidaritet byggs av Jäm/Likhet, del 2

Människans natur är social – vi lever i solidarisk/självisk gruppsamvaro, som inte omfattar hela mänskligheten. Hos våra djurförfäder, liksom hos våra nu levande sociala djur dominerar en elit av alfaindivider med makt och ”rikedom” – mer mat och sex. En första djurisk början till diktatur och klassamhälle. Läs mer…

Kinas nyrika ”röda” härskarklass

Som ung arbetare på 70-talet lockades jag inte av det gamla trista grå Sovjetunionen. Nej, det var entusiasmen och Maos Tjäna-folket-idealism som lockade. Men redan då roffade den nya ”rödblodiga” parti-aristokratin åt sig mer makt, status, pengar, sex, resor, och bostadslyx än det vanliga folket. Läs mer…

EUropa – nej till diktaturen Turkiet!

Turkiet (skapat 1923) är under dess auktoritäre ledare Erdogan snabbt på väg mot en total islamistiskt färgad diktatur. Det sekulära arvet från nationalstatsgrundaren Kemal Atatürk vägleder inte längre regeringspolitiken. Däremot bäddade det nationalistiska ”kemalistiska” arvet för en stark stat, och senare för militärdiktatur. Läs mer…