Fenwick – från Hull till Helsingör

Familjen Fenwick kom ursprungligen från Hull. Nicholas Fenwick (1707-47) flyttade till Stockholm kring 1725  tillsammans med sin fru Elisabeth Watson (-1756) för att blir representant för ett eller flera handelshus i Hull. Paret  Fenwick hade en lång rad barn. Efter en tid i Stockholm bosatte sig Nicholas Fenwick i Helsingör. Sannolikt skedde detta i slutet av 1741 eller början av 1742.

En tid, förmodligen ett par år kring 1740, var också Nicholas Fenwick verksam i Bordeaux där han drev handelshus. Detta handelshus benämns i Kurt Samuelssons avhandling De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815 från 1951 som ett av de svenska handelshusen i Bordeaux, Handelshuset övertogs så småningom av sonen Robert Fenwick (1739-94)  tillsammans med David Skinner som drivit det efter att Nicholas Fenwick flyttat tillbaks norrut. Ibland gick huset under namnet Skinner & Fenwick, ibland under namnet Skinner, Fenwick & Brown. Förutom handelsverksamhet bedrev firman också rederiverksamhet.

David Skinners dotter Elisabeth Skinner (1773-1854) var i sin tur gift med John Lewis Brown (1769-1851), son till David Brown och Anna Fenwick (se nedan).  Även J.L. Brown var delägare i Skinner & Fenwick (Fenwick & Skinner).  J.L. Brown arbetade i Indien åt danska Asiatisk Kompagni innan han flyttade till Bordeaux för att bli delägare i morbroderns handelsfrima. Robert Fenwick var gift med Marie Duret.

Sonen Nicholas Fenwick d.y. (1729-99) var brittisk generalkonsul i Helsingör och gift med Hester de Lewis (1747-1829). Han efterträddes som generalkonsul av sonen Charles Fenwick (1775-1832). Sonen Nicholas Lewis Fenwick (1779-1844) flyttade för sin del tillbaks till England och flera andra av Charles Fenwicks barn emigrerade till Australien, däribland Fairfax Fenwick som flyttade vidare till Nya Zeeland.

John Fenwick (1733-?), föddes i Stockholm som son till Nicholas Fenwick och var först handelsman i Stockholm i kompanjonskap med Richard Adamson. Denna firma lämnade han 1763 och ersattes då av Johan Petter Wennerquist. 1771 var John Fenwick ägare till en handelsfirma, Fix & Fenwick, i Frederiksnagore (Serampore) tillsammans med J.L. Fix, chef för Asiatisk Kompagni i Serampore. John Fenwick dog i Indien, okänt vilket år.

I Indien dog också systern Anna Fenwick (1741-79), sannolikt född i Stockholm, som var gift med David Brown (1734-1804), guvernör i danska kolonin Tranquebar från 1774 och senare anställd vid tullkammaren i Helsingör, i dennes första gifte. David Browns bror, John Brown (1723-1803) var direktör i Asiatisk Kompagni 1770-75 och 1779-85. De två bröderna drev också ett handelsföretag under namnet John & David Brown. Handelshuset Brown var stor redare och bedrev handel med Västindien och Medelhavet. När det gäller Västindien var företaget dominerande. 1781 bytte firman namn till John & William Brown & Co då John Browns son William Brown upptogs som delägare. John Brown arbetade för handelshuset Nicholas Fenwick i Helsingör från 1746 innan han bildade eget i Köpenhamn tillsammans med brodern år 1750.

Systern Louisa Fenwick (1745-93) var född i Helsingör och gift med Georg Elphinston d.ä. (1721-77). De fick tre barn, två döttrar och en son, George Elphinston (1775-1815). Georg Elphinston d.y. var inblandad i en mindre otrohetskandal där Carolina Matilda Fix lämnade sin man, den irländske affärsmannen John Cree (född McMahon, -1795). 1795, några månader innan John Cree dog fick hon ut sin skilsmässa.

David Fenwick (1726-65) var ytterligare en son till Nicholas Fenwick d.ä. Han var officer i den brittiska flottan och gift med Anna Bex (1723-61) i hennes andra gifte.

Ytterligare en syster, Melior Fenwick (1732-?) var gift med Henry Hackson, handlande i Stockholm och tidgare svensk konsul i Smyrna, senare brittisk konsul i Sverige, i dennes andra äktenskap. Tidigare hade han varit gift med Elisabeth Campbell (1725-51).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Fenwick – från Hull till Helsingör”

Kommentarer är stängda.