Syriensolidaritet inte välkomna på Socialistiskt Forum

Syriensolidaritet, en förening som i sin praktik, oavsett vad de själva hävdar, stöder diktatorn Assad är naturligtvis inte välkomna på en vänsteraktivitet som Socialistiskt Forum i Stockholm, anordnat av ABF:

ABF Stockholm har de senaste två åren haft ett trettiotal föreläsningar, seminarier och studiecirklar om den arabiska våren och
enbart i år ett dussin som rör inbördeskriget i Syrien. I samtliga fall har det varit med stöd, öppet eller underförstått, till upproren mot våldsregimerna inklusive den i Syrien.

Vi har i det aktuella fallet inte varit tillräckligt uppmärksamma på vad föreningen Syriensolidaritet står för och kommer att uppmana arrangören av seminariet att dra sig ur Socialistiskt Forum då vi, ABF
Stockholm, inte vill ha något att göra med uppenbarligen öppna anhängare till den hänsynslösa diktaturregimen i Damaskus.

För ABF Stockholm
Göran Eriksson
Studieombudsman

När det gäller Syrien så kan man istället vända sig till riktiga vänsterföreningar och kampanjer som Syriens Barn, Syrien- Sverigenätverket och andra organisationer och kampanjer som verkar till stöd för de delar av oppositionen i Syrien som står för demokrati, frihet och socialism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

53 svar på “Syriensolidaritet inte välkomna på Socialistiskt Forum”

 1. I den här frågan har vi tydligen olika uppfattningar.

  Här den replik som föreningen Syriensolidaritet skrivit. Syrien-Sverige nätverk välkomar utländsk intervemtion i Syrien,  framkom det vid dagens seminarium på ABF. Det gör också Hillary Clinton, och alla al-Quidamän och andra inte minst utländska rebeller på marken. m.fl  Läs broschyren ”Vad händer i Syrien”  (20 kr, solidaritestyrien@gmail.com). Kom gärna med konkret kritik.

  ”I Aftonbladet 30/11 kritiserar Fredrik Malm ABF för att under Socialistiskt Forum tillåta ett seminarium under rubriken ”Syrien:
  Lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten”  arrangerat av Syriensolidaritet och
  FIB-Kulturfronts Stockholmsavdelning. ABF ställde sedan in mötet utan
  diskussionen med arrangörerna. Malm påstår att mötet ska vara ett hyllningsmöte
  till Bashar al-Assad. Han ger en helt felaktig bild av Syriensolidaritets
  ståndpunkter och av artiklar på Syriensolidaritets hemsida. (www.syriensolidaritet.se).

  Malms beskrivning stämmer inte alls. Syriensolidaritet är ingen
  stödorganisation för Assad.

  Syriensolidaritets
  viktigaste paroller är:

  * Ett fritt, enat och självständigt Syrien

  * Upphäv sanktionerna mot Syrien

  * Inget svenskt stöd till krig mot Syrien

  Syriensolidaritet
  stöder FN:s fredsplan, trots alla svårigheter.

  Vi återger nedan föreningen
  Syriensolidaritets uppfattning, som finns i det nya studiehäftet ”Vad händer i
  Syrien?”

  Inför hotet
  att Sveriges regering, med stöd av en majoritet av oppositionen i riksdagen,
  skulle dra in Sverige i ännu ett orättfärdigt angreppskrig under USA:s och
  Natos ledning startade Föreningen Syriensolidaritet.

  Vi menar att det bara
  finns en väg ut ur krisen i Syrien och det är vapenstillestånd och en
  förhandlingsprocess, som inte blir lätt. Syrien är en sekulär stat, kanske
  Mellanösterns enda vid det här laget, ett land med flera religiösa samfund och
  etniska grupper som måste samsas om makten. Det säger sig självt att
  motsättningar mellan stora folkgrupper inte kan lösas med militära medel,
  vilket skulle kunna medföra den ena gruppens övergrepp eller folkmord på den
  andra eller den andra på den tredje.
  Ett maktövertagande i Syrien av
  de fundamentalistiska grupper som idag driver upproret med utländskt militärt
  och ekonomiskt stöd skulle med all sannolikhet betyda slutet på den sekulära
  staten och början på ett allmänt religionskrig. Är det just detta USA och
  Israel önskar uppnå? En viktig arabstat i totalt kaos, vilket kanske skulle
  underlätta det militära angrepp på Iran.

  I veckan berättade massmedia att al-Qaida värvar
  rebeller i Sverige medan DN igår berättade att 20 rebeller från Tripolis, Libyen
  dödades i Syrien. USA-stödda rebeller från extrema politiska organisationer
  utgör av allt att döma en central del av rebellerna.

 2. Jag tycker det finns allt för lite information om syrienkonflikten i allmänhet och tycker att alla parter ska ha en chans att yttra sin synpunkt på det hela. Vi får allt för mycket av vår information från massmedia som i sin tur får information från oppositionsgrupper som knappast är tillförlitliga, inte för att regimen för den delen är tillförlitlig. Jag kan idag inte säga att jag tror att det skulle vara bättre om rebellerna vann eller om regimen sitter kvar, jag har helt enkelt allt för lite information i frågan.

 3. Jag tycker det finns allt för lite information om syrienkonflikten i allmänhet och tycker att alla parter ska ha en chans att yttra sin synpunkt på det hela. Vi får allt för mycket av vår information från massmedia som i sin tur får information från oppositionsgrupper som knappast är tillförlitliga, inte för att regimen för den delen är tillförlitlig. Jag kan idag inte säga att jag tror att det skulle vara bättre om rebellerna vann eller om regimen sitter kvar, jag har helt enkelt allt för lite information i frågan.

  1. Det är inte svårt att få information direkt från oppositionen. Det får vi SP och i de nätverk som stöder den syriska oppositionen. Det finns ingen anledning att förlita sig på vanlig media. Det gjorde man inte i Vietnamrörelsen på den tiden heller. Idag är det mycket lättare att skaffa sig alternativ information än det vara då. Att skylla på media för att man inte tar ställning för upproret och mot en diktator är bara undanflykter för vad som i parktiken blir till ett horribelt stöd för en diktator.

   1. Oppositionen verkar vara precis lika skyldig till hemska övergrepp som regimen, så varför skulle man förlita sig på dessa källor? Jag kan endast lita på en riktig tredjepartskälla och någon sådan har jag inte sett till eftersom journalister verkar vara måltavlor i konflikten.

    1. Jag kan inte hitta någon enda trovärdig källa till ditt påstående. Snarare tyder det mesta på att regimen står för i stort sett alla övergrepp. Eftersom det är krigfinner jag även detta konstigt. Sannolikt är oppositonstrupper också skyldiga till övergrepp om än i betydligt mindre skala än Assad-regimen. Oavsett det så kämpar oppositionen för demokrati mot en diktator. Vilket räcker för att ta ställning för oppositionens och folkets rätt att göra uppror. Det innebär inte nödvändigtvis ett politiskt stöd till oppositionen, men kan göra det.

 4. ”Syriensolidaritet”.,verkar vara en bra motvikt mot Svensk massmedias nyhetsförmedling.I Svensk massmedia är det ju i huvudsak regeringssidan som skadar och dödar människor samt förstör infrastruktur och byggnader.
  Är det verkligen så, att rebellerna lyckats hålla inbördeskriget igång i över ett år, med lös ammunition?

  Gunnar Gadderyd
  Sandsjöfors

  1. Det är inte svårt att få information direkt från oppositionen. Det får vi SP och i de nätverk som stöder den syriska oppositionen. Det finns ingen anledning att förlita sig på vanlig media. Det gjorde man inte i Vietnamrörelsen på den tiden heller. Idag är det mycket lättare att skaffa sig alternativ information än det vara då. Att skylla på media för att man inte tar ställning för upproret och mot en diktator är bara undanflykter för vad som i parktiken blir till ett horribelt stöd för en diktator.

 5. ”Syriensolidaritet”.,verkar vara en bra motvikt mot Svensk massmedias nyhetsförmedling.I Svensk massmedia är det ju i huvudsak regeringssidan som skadar och dödar människor samt förstör infrastruktur och byggnader.
  Är det verkligen så, att rebellerna lyckats hålla inbördeskriget igång i över ett år, med lös ammunition?

  Gunnar Gadderyd
  Sandsjöfors

 6. I broschyren ”Vad händer i Syrien” (se min tidigare kommentar) finns en genomgång av olika källor om bland annat övergrepp med uppgifter från bland annat New York Times, Washington Post, Guardian och Globalresearch. Det finns starka belägg för att flera av de uppmärksammade övergreppen som man först skyllde Syriens regering för i själva verket begåtts av rebellerna, där utländska krigare har en viktig roll. Det är en etablerad massmediastrategi från USA, väl beskriven i böcker och nyligen i radioprogrammet ”Konflikt”. Den tysken TV-mannen Todenhöfer kallar det för ”massakermarknadsföringsstrategi” (ansedda Frankfurter Allgemeine Zeitung). Kan nämna att många syrier söker sig till Syriensolidaritet.

  1. Nej, det finns det inte. Du lägger inte heller fram nåt sånt. Påståenden ska beläggas med länkar annars är det bara fantasier. Mycket av detta har tagits upp hos Kildén & Åsman som vederlagt det mesta.

   Att använda sig av samma borgerliga tidningar man förkastat för att de är icke-trovärdiga faller dessutom på eget grepp. Menar ni att tidningarna har rätt (som du nu påstår) så har ni fel och det enda rätta är att ge stöd till oppositionen. Menar ni att de har fel så är ju din argumentation helt orimlig plus att det innebär att ni har fel och det enda rätta är att ge stöd till oppositionen. Hur ni än vänder och vrider er så blir det fel helt enkelt.

   Precis som FNL begick övergrepp i Vietnam så begår säkert oppositionen i Syrien övergrepp. Det var ingen anledning till att inte ge stöd till FNL och det är ingen anledning att inte ge stöd till oppositionen i Syrien. Er argumentation är på alla sätt och i alla möjliga vinklingar helt orimlig.

   Resten av din kommentar är konspirationsteorier som totalt saknar trovärdighet. Syriska Assadanhängare och psykiskt tokiga före detta islamister och rasister söker sig till Syriensolidaritet. Det vet jag. Den syriska vänstern har en annan ståndpunkt för dem har vi i SP kontakt med.

   Dessutom är diskussionen nu lite off-topicoch vi får avsluta den.

 7. Denna diskussion är högst aktuell. Att ABF stoppar ett
  annonserat möte med Syriensolidaritet (medan man tillåter ett möte med
  Nätverket Sverige-Syrien) är ett slag mot yttrandefriheten. Ännu har
  Aftonbladet inte tagit in repliken från Syriensolidaritet.

  I rapporten ”Vad händer i Syrien” finns fullt med länkar
  till olika uppgifter och påståenden.  Anders Svensson har uppenbarligen inte läst rapporten.
  Det är väl belagt (Herman & Chomsky, diMaggio etc.) att dominerande
  massmedia väsentligen återger regeringars och etablissemangets åsikter. Detta
  hindrar inte att korrekt information återges, liksom under Vietnamkriget, där
  jag var mycket aktiv i Uppsala FNL-grupp. Rapporten har källor från olika håll,
  inkl. rapporter från ögonvittnen. Läs och bemöt den konkret, inte med svepande
  påståenden. Det är väl belagt att USA och allierade, särskilt de starkt
  fundamentalistiska (wahhabism) Saudiarabien (svenska vapen??) och Qatar
  ekonomiskt och militärt stödjer rebellerna och att dessa i betydande
  utsträckning utgörs av utländska rebeller. al-Qaida uttalat sitt stöd för
  rebellerna, bland vilka al-Qaidamän finns. Vidare är det väl belagt att USA
  sedan länge planerat att destabilisera Libyen (fixat), Syrien (på gång) medan
  Iran är nästa mål. Ett stöd till rebellerna innebär alltså att man hamnar på
  samma sida som USA-imperialisterna och wahhabiterna, medan FNL ju stred mot USA.
  Övergrepp på båda sidorna är belagda, sannolikt mest av rebellerna. Uppgifter
  från krigsförhållande är ofta motstridiga och osäkra. Svepande uppgifter om ”konspirationsteorier”
  kan inte bemötas. En stor del av syrierna i Sverige, kanske majoriteten, är mot
  rebellerna och den utländska interventionen, och en del fanns bland de 300
  personer som deltog i en liten demonstration i Stockholm 4/11 under parollerna ”Nej
  till kriget mot Syrien!”, ”Ett fritt, enat och självständigt Syrien” Upphäv
  sanktionerna mot Syrien!” och ”Inget svenskt stöd till krig mot Syrien!” Vissa
  är kanske anhängnare till Assad (som fick 55 % av rösterna i en folkomröstning
  i Syrien december 2011) medan 89 % 26/2 röstade för konstitutionella reformer,
  som börjat genomföras.

  Kildén och Åsmans skriverier om Syrienkonflikten ska jag
  granska separat.

  Dina uppgifter om att ”psykiskt tokiga före detta islamister
  och rasister” söker sig Syriensolidaritet är nedsättande, oriktiga och förstås
  obestyrkta – och Anders Svensson vet knappast vilka som är med i
  Syriensolidaritet .

  1. Nej, jag har inte läst rapporten. Har inte för avsikt att göra det heller. Du fortsätter att låta bli att länka. Det innebär att du inte är trovärdig. Chomsky, etc är inte heller trovärdiga i denna fråga. Jag är inte engagerad i Syrienfrågan. Däremot litar jag på andra kamrater som är aktiva i Syren Sverige Nätverket och som bloggare.

   http://kildenasman.se/syrien/

   Men som sagt. Övergrepp från oppositionen förändrar inte det faktum att kampen mot diktatorn Assad måste få stöd.

   Mitt inlägg handlar inte om dessa frågor och därför är debatten off-topic även om den är aktuell. Ta den på inlägg som berör frågan istället. Som exempelvis detta:
   http://blog.zaramis.se/2012/09/19/syrien-medvetna-urskillningslosa-attacker-mot-civila/
   http://blog.zaramis.se/2012/09/08/krig-fred-och-syrien/
   http://www.socialistiskapartiet.se/2012/09/22/stod-det-syriska-folkets-kamp-mot-diktaturen/

   1. Hej!

    Vill först säga att jag uppskattar att du publicerar mina inlägg med en så annan åsikt än din egen. Har ju riklig erfarenhet från annat håll, som bekant,, av att relevanta kommentarer ej publiceras.

    Det är en sak jag inte förstår faktiskt. Du skriver att ”jag fortsätter låta bli att länka”. Jag uppfattade det som kritik mot att det inte skulle finnas länkar i rapporten, vilket det ju gör.

    Men du menar något annat? Jag vill mycket gärna veta vad det är. Jag har i mina två blogginlägg i frågan på http://jinge.se länkat till din blogg.

    Tacksam besked.

    Ska studera Åsman och Kildéns blogg under veckan

    Hälsningar

    Anders R

Kommentarer är stängda.