Skolan tar jullov, men inte mobbningen

Nätmobbning har under veckan uppmärksammats i hela landet med anledning av de Instagram-kränkningar som lett till oroligheter i Göteborg. Samtidigt visar en ny undersökning att var fjärde ung tjej ibland de som tillfrågats är rädd för att bli kränkt på nätet. Undersökningen säger dock inget om hur det är bland ungdomar i gemen, bland ungdomar i allmänhet.

En av sex ungdomar mellan 12 och 16 år som deltagit i undersökningen  är rädda att själva bli kränkta på nätet. Bland unga tjejer i undersökningen är samma siffra en av fyra. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Friends och nätsäkerhetsexperten Norton i ett gemensamt initiativ för ett tryggt klimat på nätet.

– Jullovet betyder tyvärr inte glädje för alla barn och unga. Nu för tiden följer kränkningar enkelt med hem utan att ta hänsyn till varken Kalle Anka eller julklappsutdelning, säger Olle Cox, nätexpert på Friends.

Idag besöker sex av tio ungdomar mellan 11 och 16 år sociala medier dagligen och skolungdomar mellan 12 och 15 år har idag flest uppkopplingsmöjligheter av alla, enligt rapporten Svenskarna och internet 2012. I och med det har även kränkningar på nätet blivit vardag för många unga. Rädslan för kränkningar är högre bland de som varit med om detta tidigare (i all fall bland de som svarat på frågorna i Friends undersökning), där nästan var tredje (30 procent) uppger att det finns oro. Oron bland yngre barn som deltagit i undersökningen är också högre än bland äldre.

– Oron över att bli utsatt på nätet är stark bland de ungdomar som redan har en negativ erfarenhet i bagaget. Vi vet också att det är väldigt vanligt bland just ungdomar att det är en klass- eller skolkamrat som är den som kränker, vilket ännu mer tyder på att kränkningarna är en förlängning av det som sker på skolgården. Det innebär att oron blir kvar när klockan ringer för jullov. Nu stundar julledighet och mer tid för att umgås med familjen. Vi vill uppmana alla föräldrar att ta tillfället i akt och engagera sig i sina barns nätvanor under de lediga dagarna, säger Olle Cox.

Undersökningen visar att 42 procent av de svarande ungdomarna tycker att föräldrar bör visa barn och unga hur de ska göra om de blir kränkta på nätet. Dessutom vill de att föräldrarna pratar med dem om hur man bör bete sig i den digitala världen, och själva vara goda förebilder.

– Jag tror att många vuxna inte tycker att de kan tillräckligt om tekniken och är rädda att barnen ska se vuxnas frågor som ett integritetsintrång. Men faktum är att barnen inte ser det på samma sätt, många barn ser det som självklart att de vuxna visar samma intresse för barnens nätaktiviteter som vilken annan aktivitet som helst. Här får vi föräldrar inte vara rädda för att ta ansvar. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utbilda och ta fram tips för både barn och vuxna vad gäller säkerhet och ett schysst beteende på nätet, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert för Symantec och Norton.

Ungdomarna i undersökningen anser att följande saker kan vara saker som vuxna kan göra för att förbättra samtalsklimatet på internet:

1. Visa vad man kan göra om man blir kränkt (42 %)
2. Prata om hur man är mot andra på nätet (42 %)
3. Vara en god förebild (38 %)
4. Visa vad man kan göra om någon man inte känner försöker ta kontakt (31 %)
5. Förklara varför vissa hemsidor är bra eller dåliga (24 %).
6. Kolla upp vilka sidor ungdomar är inne på för att se om de är ok (23 %)

Undersökningen genomfördes den 29 oktober-12 november 2012 av YouGov på uppdrag av Norton och Friends. De som svarade var ett riksrepresentativt urval av 407 barn i åldern 12-16 år. Metod för datainsamlingen var onlineintervjuer. Undersökningen kommer att lanseras i sin helhet under 2013.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd och kan inte sägas vara representativ för vad ungdomar i Sverige tycker utan bara för vad de svarande ungdomarna tycker. Det är alldeles för få svarande för att det ska vara vetenskapligt och statistiskt korrekt. Ett urval på onlinebasis innebär dessutom redan från början ett skevt urval. Inte heller är bortfallet redovisat. Man kan misstänka att detta är högt.

Svensson/Friends

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements