Höjd avgift på gruvbrytning bra för lokalsamhället

Tapulivuoma

Gruvbolagen ska bidra till den regionala utvecklingen

Vänsterpartiet har föreslagit en höjning av den så kallade mineralavgiften till tio procent, från dagens nuvarande nivå på två promille. Intäkterna är tänkta att placeras i en gruvfond. De regioner och kommuner som har gruvor ska kunna söka medel från fonden för ändamål som till exempel utbildning och bostadsbyggande.

– Sverige har en exceptionellt låg mineralavgift idag. Det innebär att gruvbolagen praktiskt taget fått mineraler gratis. Nu ser vi en gruvexpansion i landet, inte minst av utländska företag. Då är det rimligt att de bidrar till de samhällen de verkar i. Vi vill se långsiktig utveckling i gruvregionerna, inte exploatering under den begränsade tid gruvorna är i drift, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Ett problem på många orter där gruvor kommer att öppna är bostadsbrist, dålig infrastruktur och avsaknad av arbetskraft som har rätt utbildning:

Mineralavgiften gav 350.000 kronor till den svenska staten 2011. Avgiften har varit högre – 50 procent fram till 1993 då den borgerliga regeringen sänkte mineralavgiften till 0,2 procent.

[…]

Gruvnäringens expansion för med sig konkreta problem och kostnader som läggs på lokalsamhället, som Pajala kommun till exempel.

– Pajala kommun har ett investeringsbehov på 370 miljoner kronor som direkt följd av gruvan, hur ska de få pengar?

Om kommunen kan få intäkter som kan väga jämt med kostnaderna är högst tveksamt menar Po Tidholm. Det är riskabelt för kommunen att bygga nya bostäder, som kanske står tomma om 10-20 år då gruvan kanske stängs. Även om gruvan ger nya jobb så är det inte givet att alla anställda bosätter sig i Pajala och därmed betalar skatt till kommunen.

– Gruvetableringarna leder på många ställen till nya, välkomna arbetstillfällen. Samtidigt ställer det krav på de områden där gruvorna finns. Det måste byggas nya bostäder och en god samhällsservice behövs. Och det måste finnas personal som har rätt utbildning. De kommuner det rör sig om klarar sällan av det här ekonomiskt på egen hand. För dem skulle gruvfonden vara ett viktigt komplement, säger Jonas Sjöstedt.

I grunden är det positivt med fler gruvor. Mineralerna, malmerna och metallerna behövs. Sverige behöver inkomsterna och människorna i Sverige behöver jobben. Men det fisnn ingen anledning att göda bolagen genom låga avgifter. Det finns ingen anledning att ge bolagen vinsterna, men låt samhället stå för större delen kostnaden för infrastruktur och miljöskydd. En höjd mineralavgift är i det sammanhanget en vettig åtgärd.

Intressant?
Läs mer: Cornucopia, VK, Internationalen, Romelsjö, AB, Nina Berggård,
Borgarmedia: Skanskan, NSK, LT, DN, HD, SR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements