Historielöst av Kent Werne om upplopp

Kent Werne är normalt en bra skribent. Påläst och intressant. I Helsingborgs Dagblad (HD) har han tagit en titt på tidigare kravaller och vad som hände sen. Detta med anledning av Husbyupploppen och en debattartikel i SVD. Artikeln i HD visar upp en Werne som inte är påläst, som inte är intressant.

Han har tittat på en rad upplopp som faktiskt inte är jämföra och dessutom har han glömt bort vad de faktiskt ledde till. Upploppen i Watts 1965 (tillsammans med upplopp i Detroit, Newark med flera städer) var i praktiken en del av kampen mot apartheid och rasåtskillnad i USA. På ytan var orsakerna exakt desamma som i Husby. Fattigdom, hopplöshet etc. Men kontexten var en helt annan och därför är de inte helt jämförbara. Rasism spelade en mycket större roll och var kanske det helt centrala. Detta i motsats till svenska förortsupplopp.

Resultatet i USA var att apartheidlagarna försvann och diskrimineringen av svarta minskade (den är inte på något sätt borta). Det glömmer Kent Werne att nämna. Man kan inte se upploppen som åtskilda från andra händelser vid samma tid. Enbart upploppen ledde inte till nånting. Men sammantaget var de en del av en kamp som gav positivt resultat. Rent konkret var det inte positivt för Newark och Detroit som fortfarande bär spår av kravallerna och upploppen på 1960-talet. Men i stort var resultatet av de svartas kamp på 1960-talet positiv. Kravallerna var en del av det som ledde till det positiva resultatet.

Rodney Kingaffären är inte jämförbar med Husbyupploppen. Istället är en jämförbar svensk händelse Göteborgskravallerna 2001. Jag vet inte om polisövergreppen och kravallerna i Los Angeles 1992 ledde till att polisen och polisens arbetssätt förändrades. Sannolikt var det så. Men jag vet att polisövergreppen och händelserna i Göteborg 2001 ledde till förändringar inom polisen i Sverige. Framförallt i Göteborg. Inte på grund av den kommission som tillsattes, utan på grund av envisa aktivister och enstaka envisa poliser.

Förortsupploppen i Frankrike 2005 och upploppen i London 2010 som är klart jämförbara med moderna svenska förortsupplopp har vad jag vet inte lett till några verkliga förändringar. Varken för polisen eller politiken. Just där tycks Kent Werne ha rätt i en artikel som för övrigt inte innehåller många rätt. Det är också möjligt att vi har fel på grund av okunskap.

Sen kom förortskravallerna till Sverige med Husby skriver Kent Werne sen. Otroligt okunnigt och historielöst. Om vi håller oss till de senaste 10 åren har det varit förortskravaller varje år sen 2008 i Sverige. De värsta var hösten 2009. I Göteborg. Upploppen startade i augusti och pågick till november. De spred sig till hela Sverige. Även till förorter i Stockholm. Det tillsattes ingen kommission då och det kommer förmodligen inte att bli nån nu heller. Men det innebär ju inte att vi inte kan tvinga fram förändringar. Som 1960-talets USA. Som på 1970-talet. Som efter Göteborg 2001. Vad som hände efter förortsupploppen med centrum i Göteborg hösten 2009 har ingen undersökt. Vad gjordes? Gjordes nånting?

Kent Werne ger en falsk bild av historien. Förutom det så jämför han fel saker och ser inte framgångarna.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements