Statlig utredning vill begränsa yttrandefriheten

En statlig utredare har kommit fram till att spionerilagen borde skärpas. Enligt utredaren bör det betraktas som spioneri om man bara försöker få tag på hemliga uppgifter. Lagförändringsförslaget har tillkommit efter att spionage mot flyktingar i Sverige aktualiserats och diskuterats. Enligt utredaren ska så kallat utlandsspionage betraktas som ett tryckfrihetsbrott och det kräver också ändringar i yttrandefrihetslagstiftningen. Men utredaren går längre än att föreslå att lagstiftningen kring så kallat flyktingspionage ska skärpas:

Utredningen vill också göra det möjligt att gripa in mot misstänkt spioneri tidigare än man kan idag, och om förslaget går igenom behöver en åklagare inte kunna bevisa att känsliga uppgifter faktiskt lämnats över för att det ska vara tal om misstänkt spioneri. Istället räcker det med att visa på att någon arbetat med att få fram uppgifterna.

Det här kritiseras av flera remissinstanser som till exempel justitiekanslern och Sveriges Television, som anser att lagförslaget kan stoppa undersökande journalistik.

Om en sådan förändring av spionerilagstiftningen skulle genomföras innebär det att mycket av det som idag görs av granskande journalister kommer att bli betraktat som spioneri. Det skulle bli olagligt att bara undersöka om svenska myndigheter begått fel i samband med vapenexport eller om den svenska militären begått nåt fel i Afghanistan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,