Svenska Väg och Nya Asfalt

Svenska Väg AB bildades den 1 oktober 1930 då Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB avskiljde den vägbyggnadsavdelning som funnits sedan 1927 i ett separat bolag. Redan 1925 hade dock Nya Murbruksfabriken börjat söka sig till vägbyggnadsbranschen. Det första asfaltverket inköptes i december 1926. Företaget kom att på entreprenad utföra Stockholms stads vägunderhållnings- och asfaltsarbeten. Under andra världskriget åtog man sig även stora befästningsarbeten för armén och marinen.

Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB bildades 1889 byggmästare Robert Alderin. Alderin dog 1916 och bolaget kom från 1917 att vara Rederi AB Nordstjernans ägo (familjen Ax:son Johnson). Bolaget arrenderade och drev grustäkter vid sidan av kalkbruks och murbrukstillverkningen. Företaget förblev i Nordstjernans ägo tills det 1965 fusionerades med AB Strå Kalkbruk som också ägdes av familjen Ax:son Johnson varvid Stråbruken AB bildades.

Familjen Ax:son Johnson kontrollerade via personliga aktieinnehav också byggbolaget Nya Asfalt AB. Nya Asfalt AB grundades så tidigt som 1875 men hamnade i Johnson-familjens kontroll via köp år 1928. Anledningen var att man samma år anlade ett stort raffinaderi i Nynäshamn, AB Nynäs Petroleum.  De tyngre produkterna från detta raffinaderi kunde finna avsättning via Nya Asfalt AB. 1963 kontrollerade familjen Ax:son Johnson dessutom ett bolag vid namn Johnson Construction Co. 1972 hade detta företag 70 anställda. Nordstjernan ägde 50% och Nya Asfalt 50%.

1960 hade Nya Asfalt AB 2 600. Det är oklart hur många anställda som fanns i de andra byggbolagen samma år. I hela Nordstjernan fanns 15 200 anställda men det omfattar mekaniska verkstäder, stålverk, varv och mycket annat. 1972 hade Svenska Väg AB 3 300 anställda och Nya Asfalt AB 3 400 anställda. Sistnämnda år kontrollerade familjen Ax:son Johnson också bolaget Granit & Beton AB. Tillsammans var Johnsongruppen det tredje största byggbolagsblocket i Sverige efter Skånska Cementgjuteriet och BPA.

NCC1980 fusionerades Nya Asfalt AB, Svensk Väg AB och Johnson Construction Company AB (JCC). Det nya bolaget fick namnet Johnson Construction Company AB och Nordstjernan som huvudägare. 1988 köptes ABV upp och det nya företaget Nordic Construction Company (NCC) bildades. Vid grundandet var bolaget Sveriges och Norden största byggföretag på hemmamarknaden. Skanska var dock totalt sett större. 1991 genomfördes en fusion mellan Nordstjernan och NCC på så sätt att Nordstjernan blev moderbolag till NCC som noterades på börsen. 1997 fusionerades byggbolaget SIAB med NCC. Nordstjernan förblev huvudägare i företaget som behöll namnet NCC.

Idag har NCC 18 200 anställda och är det största byggföretaget på den svenska hemmamarknaden. Huvuddelen av de anställda finns i Sverige och andra nordiska länder. NCC-koncernen ha en lång rad dotterbolag, däribland en del byggbolag som köpts upp under åren.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Mert Kubu, Bostadspamparna, 1971
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987
Olika nummer av Veckans Affärer 1977-1985
SIND 1980:5

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Svenska Väg och Nya Asfalt”

Kommentarer är stängda.