Nej målet var inte att fler skulle acceptera avvisningsbesked

I alla fall inte för oss som drev kampanjen för ändrad hantering och för flyktingamnesti. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Syftet var huvudsakligen att skapa en bättre rättssäkerhet. Det fanns hos oss ingen uppfattning om det skulle innebära asyl för fler eller inte. Dessutom handlade kampanjen om att det nya systemet skulle börja från noll, därför flyktingamnesti.

Hela systemet har blivit rättssäkrare, men självklart har det inte blivit lättare att få asyl. Lagstiftningen har ju egentligen inte ändrats på nåt avgörande sätt när det gäller vilka som kan få asyl utan det är främst hanteringen av flyktingärenden som minskats. Hur många och vilka som får stanna styrs också av sådant som vilken politisk majoritet som finns, vilka förväntningar som finns på denna, vilka politiska signaler som skickas, generella attityder till flyktingar, makthavarnas attityder till flyktingar, vilka flyktingar som kommer och varifrån, ensilda handläggares fördomar och icke-fördomar osv.

Flyktingmottagande är komplext och därför är det naivt att tro att en viss lagändring skulle innebär att ingen skulle gömma sig. Självklart kommer det så länge vi har en jämlik värd, flyktingar, hårda gränskontroller osv att finnas människor som känner behov av att gömma sig och att inte följa svenska flyktinmyndigheters beslut.

Hur många flyktingar som kommer har i första hand inget med svenska lagstiftning att göra utan främst med situationen i omvärlden att göra. Lagstiftningen har förstås en viss effekt, därför kommer fler flyktingar till flyktinvänliga Sverige än till flyktingfientliga Finland eller Danmark. Cecilia Malmström framstår som okunnig och naiv när hon trodde att ändrad hantering av asylsökande skulle innebär färre flyktingar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements