AB Diligentia

Del 10 av 10 i serien Emissionsbolag

Diligentia grundades ursprungligen som ett emissionsbolag, dåtidens riskkapitalbolag, i början av 1900-talet. Företaget grundades av Stockholms Enskilda Bank och förblev intill 1972 ett dotterbolag till banken. Det året delades aktierna i AB Diligentia, som då var ett fastighetsbolag, ut till aktieägarna i Stockholms Enskilda Bank. Samma år fusionerades Stockholms Enskilda Bank med Skandinaviska Banken.

Största ägare i AB Diligentia år 1976 var K & A Wallenbergs stiftelse med 41 % av röster och aktiekapital. Tillsammans med andra Wallenbergstiftelser, familjemedlemmar och företag kontrollerade familjen Wallenberg 50% av företaget. AB Custos (via dotterbolaget AB Vestos) ägde 11 % och var näst störst.  1977 ägde Wallenbergintressen totalt 25,6% av AB Diligentia och AB Custos 21,4% via sitt dotterbolag Fastighets AB Hufvudstaden. Vad som sedan hände är oklart, men 1986 är Diligentia inte längre ett noterat bolag på börsen. Förmodligen innebar fastighetskrisen i början av 1990-talet stora problem och sannolikt gick det gamla Diligentia under. Ett nytt bolag med samma namn, Diligentia AB, bildades 1993 för att ta hand om fastigheter som SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) tagit över från krisande fastighetsbolag.

Det nya Diligentia köpte 1997 upp Hufvudstaden International som bestod av Hufvudstadens internationella fastigheter. Diligentia är idag dotterbolag till Skandia efter att försäkringsbolaget köpt  fastighetsbolaget år 2000.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< AB Handion
Advertisements