Även i Danmark ökar klyftorna i samhället

Fattiga blir fattigare och rikare blir allt rikare. Så är det i Sverige med den politik som högerregeringen för och så är det också i Danmark. De rikaste danskarna tjänar 112 000 kronor mer om året efter skatt än för nästan tio år sedan. De fattigaste har under samma tid fått 2 000 kronor mindre till mat, kläder, resor och boende. Detta enligt en rapport från Arbejderbevægelsens Erhvervsråd som redovisas i Kristelig Dagblad som fortsätter:

Det er en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at de 250.000 fattigste danskere i gennemsnit fik 91.000 kroner ind på kontoen efter skat i 2002. I 2011 faldt det tal til 89.000 kroner. Til sammenligning voksede de 10 procent rigeste danskeres indkomst fra 429.000 kroner i 2002 til godt 541.000 kroner efter skat i 2011. Alle tallene er opgjort i 2013-priser.

”Ikke blot har de 10 procent fattigste danskere ikke haft del i højkonjunkturen. De kan heller ikke købe de samme varer, som de kunne før, og har i dag råd til at købe to procent mindre end for 10 år siden. Og det fald er oven i købet sket i en periode, hvor der var stor vækst i samfundet,” forklarer senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Samma politik där som här, samma utveckling där som här. I Danmark har de ökade klyftorna och andra problem under det senaste året inneburit ett kraftigt ökat stöd för det radikala vänsterpartiet Enhedslisten. Men innan dessa ökade stödet främst för det högerextrema partiet Dansk Folkeparti. I Sverige har vi under senare år sett en ökning av stödet för det högerextrema och rasistiska partiet Sverigedemokraterna. Likheterna med Danmark är uppenbara. Tyvärr saknar vi i Sverige ett radikalt vänsterparti av samma typ som Enhedslisten.

Det enda vi i Sverige kan glädja oss åt opinionsmässigt är att moderaterna i den senaste opinionsundersökningen från Ipsos fått minskat stöd och man redovisar den lägsta siffran sen november 2008 när det gäller stödet till moderaterna som faktiskt minskat flera månader i rad. Stödet för socialdemokraterna har ökat i undersökningen. Inte mycket att glädja sig åt kanske, då deras politik i praktiken är nästan identisk med moderaternas. Även Sverigedemokraterna har enligt undersökningen fått ökat stöd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements