Hög tid att mobilisera mot nedskärningar!

I förra veckan kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med beskedet att regionerna – vars huvudsakliga områden täcker sjukvård, kollektivtrafik och kultur – detta år beräknas att gå med 24 miljarder i underskott. Tidigare har dessutom uppgifter offentliggjorts om stora minusposter i Sveriges kommuner. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Hög tid för en ny låginkomstutredning!

År 1965 tillsatte den socialdemokratiska regeringen Erlander en svensk låginkomstutredning. De resultat som utredningen från slutet av 60-talet började leverera blev något av en kalldusch för regeringen när det visade sig att var tredje löntagare tvingades att klara sig på mycket låga inkomster. Läs mer…

Ett jämlikare samhälle är mindre våldsamt

Ekonomisk omfördelning stoppar inte skjutningarna skriver Henrik Jönsson i en ledare i Göteborgs-Posten. Det är korrekt såtillvida att det går inte att hävda att ekonomiska omfördelningen leder till minskat skjutande. Men det är också totalt fel. Läs mer…

Sent ska (s)yndaren vakna

Jaha, då ska sossarna plötsligt bli ett nytt parti för att vinna nästa val. Eller snarare ett gammalt parti – det välfärds- och folkhemsparti som relativt framgångsrikt byggde landet fram till 80-talet. Antar jag, för det hela är ännu lite löst i kanterna. Läs mer…

Klasskamp: Jämlikhet – Ojämlikhet (Hierarki)

Vi människor är sociala sällskapliga flockvarelser av naturen och evolutionen. Vi har ett djupt kollektivt djurarv av socialitet, ”vår-egen-gruppkänsla”, ojämlikhet, rangordning, ”vi-och-dom-tänkande”, social hierarki, revir (territorialitet), samt alfaindivid-dominans. Flockledaren styr och roffar åt sig mer mat för överlevnad, och mer sex för reproduktion – av barn och gener. Läs mer…

Maktens latenta ”ondska” och potentiella ”godhet”

Fantasyboken och filmerna ”Sagan om ringen” baseras på verkliga känslor. På den lust till makt som potentiellt lurar i oss alla – som ett evolutionärt arv. Men makt kan vara gynnsam när det gäller demokratiska kontrollerade ledare som osjälviskt tjänar folket. Läs mer…

Jämlikhet vapen i klimatkampen

Det är ingen dans på rosor att överleva på en orolig planet utslängd i kosmos. Klimat/miljö-ändrade istider, vulkanutbrott och asteroidnedslag är bara tre av de många naturliga megakatastrofer som drabbat vår jord. Läs mer…

Undernäringen i världen ökar igen

Någon gång runt sekelskiftet kom ett ljushuvud som hette Xavier Sala i Martín på att man kunde mäta fattigdomen i världen genom att räkna hur stor andel som levde under en dollar om dagen. Inte överraskande har många på det sättet konstaterat att fattigdomen nu är nästan utrotad. Läs mer…

USA är statskapitalismens hemland

Att digitaliseringen beror på att USAs stat drev fram den av militärstrategiska skäl vet vi tack vare Mariana Mazzucatos bok Entreprenörsstaten. Att vartenda steg i USAs framväxt till världens industricentrum på 1900-talet hade lockats, guidats och piskats fram av samma stat är mer bortglömt, Läs mer…

Skolans verkliga problem: Valfriheten har ersatt jämlikheten

Ingen har väl undgått den upprörda debatten om den senaste PISA-underökningen, om siffrorna har manipulerats och vems fel det i så fall är. Men vad är det som ligger bakom det höga tonläget och vad gäller frågan egentligen?

PISA drivs av OECD och mäter vart tredje år femtonåringars kunskaper i matte, läsning och naturvetenskap. Det har länge framförts kritik mot PISA-undersökningarna och vad de egentligen säger. Läs mer…

I-ländernas regeringar gynnar mest den rikaste procenten

I Sverige har ojämlikheten ökat snabbare än i de flesta OECD-länder. Men andra OECD-länder har inget att skryta med de heller. Oavsett vilka regeringar dom har är det den rikaste procenten som är mest gynnad. Läs mer…

Coronahanteringen vittnar om vart Sverige är på väg

Prylar har vi gott om, vi svenskar. Stora blanka bilar, märkeskläder och den nyaste tekniken har krupit nedåt genom samahällspyramiden på ett sätt som skulle få en tidsresenär från mitten av nittiotalet att tro att vi blivit miljonärer på bara Läs mer…