Colombia och Jamaicas gemensamma områden

I Karibiska Havet finns ett havsområde med några rev och mindre atoller som omfattas av en överenskommelse mellan Jamaica och Colombia om gemensam förvaltning:

Between 1982 and 1986, Colombia maintained a formal agreement with Jamaica which granted regulated fishing rights to Jamaican vessels within the territorial waters of Serranilla Bank and nearby Bajo Nuevo Bank. In November 1993, the two states agreed upon a maritime delimitation treaty establishing a ”Joint Regime Area” to cooperatively manage and exploit living and non-living resources in designated waters between the two banks. However, the territorial waters immediately surrounding the cays themselves were excluded from the zone of joint-control, as Colombia considers these areas to be part of her coastal waters. The agreement came into force in March 1994.

Den här typen av gemensam förvaltning kallas condominium. Ingen av öarna i området är bebodda men havsområdet är intressant hur fiskerisynpunkt. Själva öarna omfattas inte av överenskommelsen mellan Jamaica och Colombia. Öarna i området omfattas dessutom av krav på överhöghet från en rad andra länder inklusive USA.

Bajo Nuevo Bank

Bajo Nuevo Bank

De atoller och rev det gäller är Bajo Nuevo Bank, Serranilla Bank och Alice Shoal. Colombia administrerar såväl Bajo Nuevo och Serranilla som delar av departementet San Andres och Providencia.  USA hävdar dock att de två första utgör oinkorporerade US-amerikanska territorium.

USA har tidigare också hävdat att Rosalind Bank, Serrana Bank, Roncador Bank och Quita Sueno Bank var US-amerikansk territorium, men 1981 gav man upp alla krav och överlämnade formellt de tre förstnämnda obebodda öarna/ögrupperna till Colombia i en överneskommelse mellan USA och Colombia. USA hade en militärbas på Serrana Bank och Roncador användes som miltärbas under Kubakrisen på 1960-talet. Vad gäller Quita Sueno Bank så hävdar USA fortfarande att man har fiskerättigheter i området men kräver inte längre att atollen (som numera inte har något land över havsytan) ska betraktas som ett US-amerikanskt oinkorporerat område.

Även Nicaragua gör anspråk på såväl Bajo Nuevo och Serranilla liksom på hela San Andres och Providencia inklusive Rosalind,  Roncador, Serrana och Quita Sueno. Detta trots ett avtal från 1928 där Colombia och Nicaragua kommit överens om att öarna är colombianska. Internationella domstolen har flera gånger tilldömt Colombia de omstridda öarna och ögrupperna efter att Nicaragua stämt Colombia. Domstolen har dock gett Nicaragua rätt till farvattnen runt öarna där det finns betydande mängder fisk och eventuellt också olja.

Honduras har för sin del krav på överhöghet över Serranilla Bank i sin konstitution, men har å andra sidan gjort en överenskommelse med Colombia år 1986 där man medgav att Serranilla och Bajo Nuevo var colombianskt. När det gäller Bajo Nuevo Bank är situationen än mer komplicerad även om Honduras inte längre har några överhöghetskrav. Förutom USA, Colombia och Nicaragua gör även Jamaica och Trinidad & Tobago anspråk på atollen. Jamaica har dock i ovan nämnda överenskommelse om en ”Joint Regime Area” i praktiken accepterat att Serranilla Bank är colombianskt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “Colombia och Jamaicas gemensamma områden”

Kommentarer är stängda.