Försvinner rasismen om kapitalismen försvinner?

Det tror jag inte rasismen gör. Det skulle rasismen göra om det var kapitalismen som bar huvudansvaret för att det finns rasism. Detta är vad en lång rad företrädare de organisationer som ordnade en demonstration mot rasism den 9 november i Göteborg. Eftersom huvudorsaken till rasism är kapitalism är det viktiga att bekämpa kapitalism hävdar och har flera vänsterpartister och rättvisepartister i olika diskussioner och debatter. De företrädde också den åsikten vid förhandlingarna inför årets fackeltåg. Dvs innan de valde att hoppa av och ordna en egen demonstration.

Jag är av åsikten att i all fall den politik som förs i västvärlden idag, den nyliberala privatiserings- och nedskärningspolitiken är en viktig anledning till att rasismen i samhället ökar. Men det är inte grunden till rasismen. Förutsättningarna för rasism finns i människan själv, i generna, i biologin. Precis som förutsättningar för solidaritet i människan själv, i generna, i biologin. Om det utvecklas ett rasistiskt eller solidariskt samhälle beror sedan på de sociala miljöer människor växer upp i, på vilken politik som förs i dessa samhällen och vilka sociala miljöer, klyftor i samhället som denna politik skapar eller inte skapar.

Är åsikten att rasism enbart är en konsekvens av kapitalism, att kapitalism inte kan finnas utan rasism och rasism inte utan kapitalism så kan jag förstå att de viktigaste blir att i alla lägen hålla fram kapitalismen som den enda viktiga orsaken bakom rasism. Men om någon i likhet med mig inte delar den uppfattningen så är det inte nödvändigt att varje gång som rasism kritiseras så måste också kapitalism kritiseras.

Sovjetexperimentet, Östeuropa och det forna Jugoslavien visar med tydlighet att rasism inte försvinner om kapitalism försvinner. Däremot kan man säga att de samhällena undertryckte rasism med förtryck och våld på samma sätt som de undertryckte allt annat som var kritiskt till eller inte i samklang med den rådande regimen och politiken. Att det inte går att utplåna rasism med våld och förtryck har gjorts mycket klart för oss efter att östblocket och Jugoslavien fallit samman. Våldsamt förtryck mot romer i många länder, kraftigt ökande antisemitism i många länder, inbördeskrig osv. Många exempel på strukturell institutionaliserad rasism kan också ses i Kina. Det är ingen skillnad på när landet tidigare var icke-kapitalistiskt och idag när landet är kapitalistiskt. Det är uppenbart att de som hävdar att rasismen försvinner om kapitalismen försvinner har fel.

Ska rasismen bekämpas räcker det alltså inte med att kritisera kapitalismen. Det behövs mer. Det betyder att de viktiga vid antirasistiskt arbete kanske inte i alla lägen är att samla enbart de som är mot kapitalism för att manifestera mot rasism. Ett sådan agerande kan sannolikt istället får en del människor som inte delar uppfattningen att kapitalismen är huvudorsaken till rasism att närma sig partier som inte gillar de antikapitalistiska partierna. Det kan kanske i själva verket innebär ökat stöd till partier som är är rasistiska.

I vissa sammanhang är det därför rimligt och bra att samla en så bred skara som möjligt mot rasism. Det kräver en del kompromisser. Det insåg majoriteten av de organisationer som förhandlade inför årets kristallnattsdemo. Genom sådant agerande kunde de flera av viktigaste minoritetsorganisationerna för HBT-personer, för resandefolket, för judar dras med i arbetet. De flesta organisationer som representerar antirasistiskt arbete och flyktingsolidaritetsarbete var också med. De kompromisser som fick göras var en nedtoning av fackeltågets vänsterprägel och på kritiken av kapitalism (dock beslutades inget förbud mot sådant, vilket vänsterpartiet och rättvisepartiet hävdar gjordes). Dessutom beslutades om ett tyst fackeltåg för ge mer värdighet och att undvika konflikter kring talkörsparoller (ett förslag som ursprungligen fördes fram av vänsterpartiet, men som sedan efter att de hoppat av kritiserade detta). Partifanor och nationsflaggor tilläts inte heller i fackeltåget som ordnades av 9-novemberkommittén.

För att antirasistiskt arbete ska vara effektivt måste det bedrivas i olika sammanhan, på många arenor och med en lång rad olika medel och metoder. I vissa sammanhang är det mycket viktigt med bred enhet. På kristallnatten är det naturligt att ha en sådan bred enhet och viktigt att ha med representanter för judarna. För att få med deras viktigaste organisation, judiska församlingen, krävs en del kompromisser. Dessa är som jag ser det nödvändiga för att kunna bygga ett brett och också effektivt motstånd mot rasism och andra typer av förtryck mot olika grupper i samhället som exempelvis homofobi, afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi.

Läs också: 75 år sen kristallnatten – bredare enhet än på länge i Göteborg

Intressant?
Media: DN1, 2, 3SVD1, 2, 3, 4Expo, GP, Annarkia, Lindenfors, Sydsvenskan, Berliner, ETC,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • annarkia

  Bra klargörande om varför manifestationen splittrades. Jag håller med dig i ditt resonemang med ett undantag. Rasismen finns inte i generna. Det är snarare psykologiska mekanismer som triggas av sociala, socio-ekonomiska och politiska förbållanden.

  • Det är ett naturlig beteende som finns hos alla djur att först och främst se till sina närmaste och vara misstänksam mot främlingar. Förutsättningarna för rasism finns i generna, därom är vad jag förstår forskningen för närvarande helt överens.

   För att rasism ska utvecklas krävs det mer, lämpliga sociala förhållanden osv som påverkar människans psykiska, mentala och sociala tillstånd.

   Det är båda delarna, både biologiskt och psykologiskt, är nog min bestämda åsikt.

 • Pingback: Det finns inte bara en antirasism | Svensson()