Rött mot grönt i klimatkampen?

Vi klarar inte miljömålen för klimatet. Det är allvar nu! Klimatet går bärsärk med allt fler megakatastrofer, bränder, översvämningar, värmerekord och glaciärsmältningar världen över. Alla partier måste enas i denna ödesfråga för jorden, naturen och mänskligheten. Vi måste agera alla tillsammans här och nu! Läs mer…

Även industrikapitalismen hade sina problem

Masskonsumtionssamhället var en skapelse av storbolagen. Det krävdes förstås massmobilisering av i första hand arbetarrörelser för att göra det realistiskt, mot ett många gånger våldsamt motstånd från storbolagen själva. Men initiativet låg helt hos Singer, McCormick, Standard Oil, US Steel och deras gelikar. Läs mer…

Investeringar i vapen är vad Borgerskapet kan tänka sig

Krigstrummorna mullrar i EU, säger skuldavskrivningsaktivisten m.m. Éric Toussaint tillsammans med två EU-parlamentariker. Och så är det, även om artikelförfattarna gör det lite enkelt för sig när de ska förklara varför. På något vis verkar det som det är nyliberalismens allmänna ondska som bär skulden. Läs mer…

Socialism är arbetarmakt

Orden socialism och kapitalism förekommer i Vänsterpartiets nya partiprogram trots att partiledningen och programkommissionen inte vill ha de så. Men det betyder i praktiken väldigt lite. För i programmet finns ingen som helst definition av begreppen. Läs mer…

Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Hem till byn + FN-makt

Lokal demokrati – småskalig, direkt och nära – är bäst på att vardagligt och konkret sätta makten i vanliga människors händer = ”deltagarkultur”. Det är den djupdemokratiska röda tråden i den gröne klimataktivisten, journalisten och författaren George Monbiots med rätta brett uppmärksammade debattbok ”Ur ruinerna – En ny politik för en värld i kris ” (2017). Läs mer…

Regeringen bryter mot lagen – klimat eller kapital?

När Klimatpolitiska rådet nyligen överlämnade sin granskning av regeringens klimatpolitik var det troligen den mest brutala sågning som någon statlig expertgrupp gjort av en sittande regerings politik. Rapporten påpekade inte bara att regeringens politik inte uppfyller klimatlagens krav utan var också ett skarpt konstaterande att regeringens påstående att deras handlingsplan leder ”hela vägen till nettonoll” brister i saklighet. På ren svenska: regeringen bryter mot lagen och ljuger för att dölja det. Läs mer…

De som tjänar mest är inte de rikaste svenskarna

Att tjäna väldigt mycket ett specifikt år handlar ofta om rena tillfälligheter. Personen kan ha sålt ett företag för stora pengar, sålt ett antal dyra fastigheter eller nåt liknande. Det visar dock inte på något sätt vilka svenskar som är rikast vilket ETC påstår i en artikelserie som de kallar de 1 000 rikaste svenskarna. Läs mer…

Ägandet och kontrollen över teknologin på nätet

Ägandet av teknologi i ett kapitalistiskt samhälle tillfaller ai allmänhet de som finansierat utvecklingen avd en specifika teknologin. Eller de som lyckats skapa kommersiellt användbara produkter eller tjänster av den utvecklade teknologin i de fall då delar av den är fritt eller offentligt kontrollerad eller ägd. Läs mer…

AI, vänstern och bristen på tankeutbyte

Artificiell intelligens (AI) och stora språkmodeller är en fråga som flera vänsterskribenter och tyckare skrivit om i flera olika publikationer. Men i huvudsak har de gjort det utan att de tycks ha läst andra som skrivit om samma sak. Skribenterna refererar inte till andra och de länkar inte till andra. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Ekonomerna uppfann åtstramningen – banade väg för fascismen

”Arbeta hårt, leva hårt, spara hårt.” Så sammanfattade den tidigare statssekreteraren i det brittiska finansministeriet Lord Chalmers den europeiska borgerlighetens uppfattning om hur krisen efter första världskriget skulle lösas. Och det var ingen tvekan om vilkas liv det var som skulle bli hårt. Läs mer…

Risken för en farlig framtid med AI är liten

I Tidningen Parabol har Jacob Oscarson skrivit om vilka risker som finns med att AI ta över medelklassens kontorsjobb. Några av de faror han nämner är att situationen kan utnyttjas av kapitalägarna för att kapa åt sig mer makt och en högervridning av samhället när den tidigare privilegierade medelklassen blir utan arbete. Läs mer…

Utvecklingen i övergivna samhällen och byar

Det finns flera olika sorters övergivna, nedlagda och delvis nedlagda orter i Sverige. Före detta fiskelägen i södra Bohuslän och Göteborgsområdet samt bruksorter och gruvorter i  Dalsland, Småland, Bergslagen (inklusive norra Östergötland, norra Västergötland och delar västra Södermanland) samt Norrland är de vanligaste. Läs mer…