Två sidor av samma sak: Att bekämpa rasism, att bekämpa kriminalitet

Brottsligheten, skottlossningarna, gänguppgörelserna i svenska städer och förorter är ett symptom. Näthatarna, rasismen, fascismen, det nazistiska våldet är ett symptom. Det är två symptom på samma sak. Ett sjukt samhälle, ett samhälle där alltför många lämnas utanför. Ett samhälle där arbetare är förlorare. Ett allt hårdare klassamhälle.

Symptomen kan bekämpas, men de kan aldrig försvinna helt så länge sjukdomen finns kvar. Det allt hårdare klassamhället. Symptomen kan bekämpas med mer polis, hårdare lagar, hårdare straff. Men. Inget kommer att lösas med hjälp av sådana metoder, Inget kommer att bli sämre utan det enda som händer är att det skapas en negativ spiral av ökad fattigdom, ökad upplevelse av bristande tillhörighet, av att man inte behövs.  Löses inte problemen kommer våldet att fortsätt, gänguppgörelser att bli allt vanligare och den våldsamma rasismen och fascismen att växa.

Genom att bekämpa orsakerna till fascismen och rasismen, orsakerna till brottsligheten och våldet kan vi istället skapa en positiv spiral där det ena goda skapar det andra, bidrar till mindre klyftor, mindre våld osv.

Eftersom orsakerna till den våldsamma fascismen, segregation, upplevt utanförskap bland invandrare, könsdiskriminering osv är de samma innebär bekämpning av det ena också att det andra bekämpas.

Det som behövs är inklusion, ökad jämlikhet, ett rättvisare samhälle. Det som behövs är minskad arbetslöshet, tillräckligt med ordentliga bostäder, en möjlighet att lyckas i samhället, att vara en del av samhället.

Idag är det inte så. Unga och medelålders vita män upplever att de inte tas på allvar, att de blir arbetslösa, att de inte räknas. De utvecklas ibland till rasister, till fascister, näthatare och de blir ibland våldsamma. Unga barn till invandrare upplever att de inte hör till, de får inget jobb och klarar sig dåligt i skolan. De blir ibland brottslingar, kriminella. Något som framstår som ett vettigt alternativ när inget annat står till buds.

Genom att bekämpa arbetslöshet och otrygga anställningar kan fascism såväl som gängbrottslighet motverkas. Genom att bygga tillräckligt med bostäder kan segregation och isolering motarbetas.

Att minska arbetslösheten kan åstadkommas genom förbud mot bemanningsföretag, krav på kollektivavtal och svenska löner för alla som arbetar inom Sverige, kortare arbetstid, återtagande av det gemensamma som privatiserats, minskade löneskillnader, högre skatt för rika. Minskade ekonomiska klyftor kan också åstadkommas genom att återställa ersättningsnivåerna i de gemensamma försäkringssystemen, minskad arbetslöshet, grundavdrag istället för jobbskatteavdrag, högre löner på arbetarjobb osv. Minskad segregation genom ökat bostadsbyggande, återtagande av skola och vård till att drivas i offentlig eller icke-vinstdriven regi, förbud mot fritt skolval osv.

Naturligtvis är inget av detta problemfritt, men det är den vägen vi måste gå. Det är bara så vi i grunden kan bekämpa rasism, bara så vi i grunden kan bekämpa segregation, fattigdom och utslagning.

Och. Vi inom vänstern måste prata om klass. Ekonomiska och sociala frågor. De saker som förenar alla arbetare oavsett kön, sexuella läggning, språk, religion, kultur och ursprung. Vi inom vänstern måste lägga tonvikten på klass, inte på kön, inte på genus, inte på kultur, inte på rasism, inte på religion. Utan på klass, ekonomi, sociala frågor, bostäder, arbete.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements