Vad står i vägen för lyckan?

Vi här uppe vid Nordatlanten har blivit dubbelt så rika sen 1970 – men inte lyckligare. Såväl objektiva mått på lyckonivån som drogmissbruk, självmord, våld, psykisk sjukdom och serotoninhalt i hjärnan som människors självskattning har förblivit ungefär konstant Läs mer…

Working class heroes

”Min pappa var busschaufför. En dag på jobbet fick han hjärnblödning och dog plötsligt. Det var så fruktansvärt! Mamma var arbetarklass och när hon blev änka var hon för ung för att få änkepension. Ensam skulle hon försörja sex barn och jag var det yngsta Läs mer…

Självklart ska en dömd kunna arbeta i skolan

Det händer att personer som tidigare dömts för brott, till och med allvarliga brott, får arbete i skola och förskola eller i nån annan offentlig inrättning. Självklart ska en dömd kunna arbeta i skolan. De ska ha möjlighet att få sådana jobb. Läs mer…

En gång hade Sverige socialt boende

Social housing är något som Liberalerna vill införa. På svenska heter det socialt boende. Sverige hade just det för 100 år sen. Också då var det de borgerliga partierna som drev igenom det. Med liberaler i spetsen. Det blev en social katastrof. Det kallades inte socialt boende eller social housing på den tiden utan i allmänhet nödbostäder eller nåt liknande. Läs mer…

Vad jag hoppas ska hända 2024

Tidningen ETC har frågat flera ETC-anställda samt en del andra vänsterprofiler om vad de förväntar sig eller hoppas ska hända under 2024. Det är i huvudsak självklara svar som att bombningarna i Gaza ska upphöra, att kriget i Ukraina ska ta slut med Ukrainas seger och Putins fall. Läs mer…

Protestera mot oss själva!

Men vi kan ju inte demonstrera mot oss själva. Jo, det är precis det vi måste. Ett motsägelsefullt läge uppstod efter senaste valet. Medan Vänsterpartiet gick tillbaka på riksplanet och en brun-blå regering kunde tillträda blev utgången helt annorlunda i många kommuner. Läs mer…

De ökade inkomstklyftorna ger ökad segregation

Människor på olika inkomstnivå bor i allt högre grad i skilda områden. Det visar ny forskning från Linköpings universitet, där förändringarna i inkomstsegregation i Sverige undersökts över nästan 30 år. Allra tydligast märks utvecklingen för personer som har barn. Läs mer…

Bekämpa gängen – mer pengar till socialtjänst och skola

Tidiga insatser är viktigt för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i brottslighet eller andra problem. När barnen och ungdomarna hamnat i problem eller begått brott är de lätta att rekrytera för de kriminella gängen. Läs mer…

Regeringens politik är fascistisk

Angiverilag som är utformad precis som lagarna i DDR som skapade ett totalt angiverisamhälle. Nya övervakningslagar (Chat Control) som gör det möjligt att ständigt övervaka alla människors kommunikation. Lagar som möjliggör att flyktingar spärras in och behandlas som brottslingar. Läs mer…

Salonens bild av segregerade områden är också felaktig

Tapio Salonen är en professor i socialt arbete vid Malmö universitet som nyligen publicerat en rapport som heter Att identifiera utsatta områden. Med anledning av den har han också figurerat i media en hel del. Rapporten innehåller en kritik av polisens klassificering av utsatta områden. Läs mer…

Motståndet behöver argument och perspektiv

Det är exceptionella tider. Det kräver exceptionella åtgärder. Så motiverade LO sitt Krisvinterprogram i höstas. Och under 2023 väntar sannerligen exceptionellt bistra tider. Inflationstakten har ökat månad för månad och ligger nu på 12 procent. Läs mer…

Slottsavtalet granskat

Civil Rights Defenders har granskat det samarbetsavtal, Tidöavtalet (också kallat Slottsavtalet), som presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna den 14 oktober 2022. Läs mer…

Hammarkullen mellan kamp och vanskötsel

Hammarkullen är den mest omskrivna förorten i Göteborg ur ett historiskt perspektiv. Det beror på flera saker. Dels att där finns en tradition av föreningsliv, organisation och motstånd, dels för att det är den stadsdel i Göteborg som uppmärksammats mest som en slags exempel på problemen med miljonprogramsförorterna. Läs mer…

Positiv fred & alternativ utveckling

Den här lilla skriften är en hyllning till den som under akademiskt motstånd och pengabrist byggde upp ämnet och institutionen: ”Björn Hettne – Freds- och utvecklingsforskare i takt med tiden”. Läs mer…

Jens Holm har fel i sin kritik av Vänsterpartiets ledning

Jens Holm har gått ut offentligt i flera tidningar med en allvarlig kritik av Vänsterpartiets ledning. Men han har grundläggande fel. Att Vänsterpartiet fått minskat antal röster i riksdagsvalet beror enbart på stödröstande för Miljöpartiet. Utan dessa stödröster hade Miljöpartiet åkt ur riksdagen.  Läs mer…

Viktigaste valet sen 1976

Jag hade fyllt 14 år när jag 1976 för första gången förhöll mig aktivt i en valrörelse. Med mina rötter i ett troget socialdemokratiskt hem blev det naturligt att med liv och lust engagera sig för S och Olof Palme. Läs mer…