Markägare maktlösa mot gruvbolag

Så är det och så ska det vara. För malm och mineral är gemensam egendom. Inte privategendom. Därför ska vi alla ha rätten att lämna ut prospekteringsrättigheter till de och dem vi vill ska ha dem. Till privata bolag, till statliga bolag eller på de sätt som vi så önskar. Utlämnandet och kontrollen sköts bäst genom de demokratiska församlingar och institutioner vi har i Sverige. Det är en bra och vettig ordning.

Det är alltså inte gentemot gruvbolagen markägare är maktlösa egentligen. Utan mot oss alla, mot folkmajoriteten och de av folkmajoriteten valda demokratiska församlingarna och de statliga institutioner som hanterar malm och mineralfrågor, prospekteringsrättigheter och bryträttigheter.

Minerallagen är tydlig. Den inskränker den privata äganderätten. Det är positivt för samhället och positivt för folkmajoriteten. Minerallagen är i grunden bra. Vad vi kan diskutera är hur mycket betalt samhället ska ta för rätten att prospektera och rätten att bryta malm. I demokratisk ordning och gemensamt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements