Göteborg – en rätt kass cykelstad med mycket snack och lite verkstad

Sveriges bästa cykelstad är Malmö. I alla fall enligt Cykelfrämjandet som gör en undersökning kallad Komunnvelometern varje år. Listan domineras av platta städer i topp. Städer som Malmö, Lund, Karlstad, Uppsala och Eskilstuna. Göteborg hamnar först på plats 13 vilket är två placeringar lägre än förra året. Andra städer i västsverige är dock ännu sämre än Göteborg. Trollhättan ligger på plats 20, Alingsås på plats 21, Borås på plats 23, på 28:e plats återfinns Varberg, plats 29 Skövde och plats 30 Lidköping och slutligen Falkenberg på plats 33. Enda västsvenska kommun som platsat bland de tio bästa är Kungsbacka på plats 8. 37 kommuner ingår i undersökningen. Större västevsnak kommuner som inte ingår i undersökningen är Uddevalla, Vänersborg, Kungälv, Partille, Mölndal, Halmstad, Mariestad och Falköping.

I Göteborg finns det enligt undersökningen cirka 1,5 meter cykelväg per invånare, vilket är klart under snittet på 2,2 meter cykelväg per invånare och bland de lägsta rapporterade va?rdena i a?rets granskning. Detta ger Göteborg 3 av 10 möjliga poäng inom området. Göteborg har en befolkningstäthet pa? cirka 1190 inva?nare per km2, vilket är lågt i jämförelse med till exempel Malmo? och Stockholm, så det låga rapporterade värdet går inte att förklara med hög befolkningstäthet. Siffran på befolkningstätheten är dock för Göteborgs kommun. Ska den vara jämförbar med Malmö och Stockholm borde siffran för tätorten Göteborg användas. Den är 2 700 invånare per km2 att jämför med Malmö och Stockholm som har 3 772 respektive 4 873. Göteborg är alltså egentligen ännu sämre än vad siffrorna visar.

Göteborg satsar 191 kr per invånare och är på infrastruktur och underhåll, klart under snittet på 286 kr per invånare och år. Av dessa medel går 39 %, eller cirka 75 kr per invånare och år till underhåll vilket i procent är över årets medelvärde på 34 % men under medel mätt i antal kronor dår snittet år 93,5 kr per invånare och år. Antal personresurser uppgår till cirka 0,7 heltidstjänster per 100 000 invånare vilket är under snit- tet på 2,0 heltidstjänster per 100 000 invånare. Totalt fär Göteborg 4 av 10 möjliga poäng inom delområdet investeringar i infrastruktur och underhåll. De här siffrorna bevisar det alla som cyklar i Göteborg vet. Cykelbanorna underhålls dåligt, rätt som det är är de bara avstängda rätt av. Skyltningen är usel och på vissa hål förutsätts det att en cyklist oavbrutet ska flytta sig från ena sidan till andra sidan av gatan. Fram och tillbaka med jämna mellanrum.

Politikerna och tjänstemännen i Göteborg gör alltså väldigt lite när det gäller cykelbanorna. Inget byggs i princip och det som finns underhålls dåligt. Däremot snackas det mycket om cykling.

Inom delområdet information och marknadsföring satsar Göteborg däremot stort, cirka 5,3 kr per invånare och är, klart över snittet på 4,8 kr per invånare och år. Antal personresurser inom delområdet uppgår till cirka 0,3 per 100 000 invånare vilket är under snittet på 1,0 heltidstjänster per 100 000 invånare.Även skyltning ingår i denna kategori och i Göteborg är 95 % av cykelvägarna skyltade. Endast Malmö och Hudiksvall har en högre andel med samtliga vägar skyltade. Inom detta delområde får Göteborg totalt 7,5 poäng. Det är dock ett problem med denna skyltning som uppges finnas i Göteborg. Den är på vissa håll rent felaktig och på andra håll faktiskt helt obefintlig.

Delområdet aktiviteter visar hur aktiv kommunen har varit under det senaste året och här får Göteborg full pott, 10 av 10 möjliga poäng då kommunen genomfört samtliga 15 aktiviteter under 2014.

Inom delområdet cykelpolitik ligger Göteborg fortsatt högt med 8,5 i totalpoäng av 10 möjliga. Detta baseras på att Göteborg har politiska mål som är tidsatta, mätbara och som följs upp av nämnd. Flera av målen finns med i ”Cykelprogrammet” som ska antas under våren 2015, där ett mål är att cyklingen i Göteborg ska tredubblas till 2025. Kommunen har cykelparkeringstal, aktuell underhållsplan och ett aktivt internt arbete för att främja cykling bland kommunens anställda. Bland annat fär kommunanställda bidrag till cykelköp och cykelservice. Göteborg har dessutom integrerat cykling i plandokument och en antagen cykelstrategi. Kommunen har avsatt medel till genomförande av cykelplan även om en aktuell antagen cykelplan saknas vid undersökningens genomförande. Detta är också det enda som saknas för att Göteborg ska få full pott inom delområdet.

Mätning av cykeltrafiken är viktigt för att kunna följa utvecklingen och för att kunna utvärdera effekten av kommunens satsningar. Göteborg får, likt de senaste fyra åren, full pott inom detta delområde. Kommunen genomför kontinuerliga och periodiska flödesmätningar på 19 respektive 25 mätpunkter. Kommunen har också genomfört både resvaneundersökning och nöjdhetsundersökning de senaste fem åren, samt genomför ett årligt cykelbokslut. Göteborg har även ett aktivt samarbete med cyklister. Totalt får Göteborg 10 poäng inom delområdet uppföljning och mätning.

Det är alltså mycket snack och lite verkstad när det gäller cykelbanor och infrastruktur för cyklism i Göteborg. Snack, reklam, målsättningar och uppföljningar är rätt meningslöst när det inte syns i verkligheten. När det inte gör avtryck på mängden cykelbanor eller kvaliteten. Göteborg är en mycket sämre cykelstad än vad Cykelfrämjandets undersökning visar. Undersökningen är alltför fokuserad på snack även den. Fina program och bra uppföljning ger ingen bra cykling. Det krävs bra cykelbanor för det. Något som Göteborg i stor utsträckning saknar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements