Är det rasistpoliser som slutar?

Ett stort antal poliser har enligt media sagt upp sig det senaste året. Kanske delvis en konsekvens av polisens omorganisering och modernisering. Sen 2010 har antalet poliser som slutat ökat. Sannolikt finns det ett samband mellan den ökning av antalet poliser som skedd då och ökningen av antalet uppsägningar. Fler nya poliser ger fler poliser som slutar. De sista åren har det dock inte varit någon egentlig ökning. Detta trots omorganisering och turbulens.

110 poliser har slutat det först halvåret i år och 190 förra året.  Det blir 95 per halvår, vilket innebär att det är en ganska begränsad ökning i år. Det finns enligt siffrorna egentligen ingen anledning till oro. Polisyrket är ett slitsamt yrke där det är normalt att ett antal personer slutar per år men ändå är personalomsättningen endast en procent, vilket är mycket lågt:

HR Direktör Kajsa Möller säger till Ekot att förklaringen till att fler slutar är den stora förändring som myndigheten är mitt inne i.
– Om du tittar på det totala antalet så är det fortfarande under en procent personalomsättning. En viss personalomsättning är sund att ha, det vill vi ha. Men det mest intressanta är att titta på vad som är anledningen till att man lämnar. Och där har vi, tycker jag personligen, mer att göra av kvalitativa, bra samtal med de som slutar.

En facklig representant för Skånepolisen har också intervjuats av radion:

Sophia Willander, ordförande för Polisförbundet Syd, har intervjuats av Sveriges Radio P4 om uppsägningarna.
– Vi tappar oerhört duktiga kollegor och det blir allt mer ansträngt för alla andra. Det är en tragedi att arbetsgivaren inte är mer intresserad av att vårda sin personal, säger hon till SR P4 Kristianstad/Malmöhus.

I Skåne har polisen länge präglats av en omfattande rasism och rasistiskt agerande. Omorganiseringen har inneburit chefer som tillsatts utifrån och som börjat rensa upp i Skånepolisens rasistiska byk. Om detta fått rasistiska poliser att säga upp sig är det faktisk bara bra. Om det är detta som ligger bakom att poliser slutar kommer det att lede till en bättre polis. Något vi alla bör vara glada för.

Samtidigt ska det nog sägas att flertalet av de poliser som slutat arbeta som poliser med stor sannolikhet inte är poliser. Idag är det också fler poliser än det var 2009 och fler poliser innebär fler som säger upp sig och slutar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements