Det är klart att Sverige inte kan ta emot alla flyktingar som finns

Men frågeställningen är irrelevant då alla flyktingar som finns inte kommer till Sverige. Ändå fortsätter debattörer att använda detta totalt meningslösa och inaktuella argument. Det är inte heller så att det kommer fler flyktingar än nånsin till Sverige. I alla fall inte i förhållande till befolkningen.

Till Sverige kom förra året cirka 80 000 flyktingar, det är en droppe i havet i förhållande till hur många flyktingar det finns i världen. Migrationsverket räknar i år med att det ska komma färre, cirka 70 000. Förra året beviljades cirka 35 000 asyl i Sverige, dvs mindre än hälften av de asylsökande. I år kommer antalet som beviljas asyl sannolikt att bli ungefär lika många, dvs en högre andel på rund av en högre andel flyktingar från Syrien.

Flyktingar utgjorde förra året cirka en tredjedel av den totala invandringen till Sverige, Arbetskraftsinvandring utgör den störst andelen följt av anhöriginvandring där den största delen av de anhöriga är anhöriga till arbetskraftsinvandrare eller sådan som gift sig med svenskar.

80 000 asylsökande motsvarar bara 8 promille av Sveriges befolkning. Det är alltså nästan ingenting. 35 000 motsvarar följaktligen cirka 3,5 promille. Det är en försumbar mängd människor i förhållande till den svenska befolkningen. Det är inga problem för ett land som Sverige att ta emot en så liten mängd flyktingar.

Det är inte heller den största mängd flyktingar i förhållande till befolkningen Sverige tagit mot enskilda år. Under andra världskriget tog Sverige mot fler flyktingar än vi gör idag i förhållande till befolkningen. Då var Sverige fortfarande ett ganska fattigt land. Under andra världskriget kom 6 500 estlandssvenskar, 25 000 danskar (inklusive 7 000 judar), 45 000 norrmän (inklusive 900 judar) och 185 000 finländare till Sverige. Förutom norrmännen och danskarna stannade många av flyktingarna kvar i Sverige efter kriget. Vid slutet av andra världskriget tog Sverige också emot mer flyktingar i förhållande till befolkningen än idag.  25 000 ester, 5 000 letter och 200 litauer samt 45 000 koncentrationslägerfångar kom till Sverige i slutet av kriget och när kriget var slut. Många av dessa blev kvar i Sverige. Till detta kommer att Sverige också tog emot några tusen tyska soldater som flyktingar. De flesta av dess utvisades dock troligen och det är känt att cirka 3 000 utvisades (varav en mindre del var balter).

Några år på 1970-talet tog Sverige emot lika stor andel flyktingar som idag och så var också fallet några år på 1990-talet. På 1970-talet kom de främst främst från Polen, Mellanöstern och Latinamerika och på 1990-talet från det forna Jugoslavien. Sverige tar alltså inte alls emot rekordmånga flyktingar just nu som media hela tiden verkar hävda. Påståendet är inte sant helt enkelt. Det kommer färre än förra året och i förhållande till befolkningen tog landet sannolikt emot fler flyktingar under och efter andra världskriget än idag.

Demonstrera i solidaritet med de som flyr undan krig och andra fasor. I Göteborg på Götaplatsen idag klockan 17:30.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hakro807

  Jag har svårt att se hur du kan göra liknelsen mellan vad som skedde under och första tiden efter andra världskriget och vad som nu sker. Varken vilka som flyr eller den situation de möter är jämförbara.

  Sedan är det givetvis inte så att ”alla flyktingar” kommer komma till Sverige. Men i gengäld så skulle vi helt kunna avskaffa möjligheten till asyl och inte mer än 1-2 procent av alla asylsökande skulle beröras eftersom övriga genom färden till Sverige redan passerat 8-12 andra länder i vilket det råder fred och där möjlighet till asyl redan ges.

  • Det är väl väldigt jämförbart iofs. Folk som var motsåndare mo nazister och folk som är motståndare mot fascister (Assad och IS). Folk som vill ha ett bättre liv och folk som drabbades av fattigdom och krig. Folk som förföljdes av religiösa skäl (judar då, kristna och yezidi idag).

   Men nu var det inte det jag skrev om. Utan jag jämförde bara antal. Ren sifferjämförelse. För att visa att vi tagit mot fler tidigare i vår historia.

 • Pingback: 15 000 välkomnade flyktingar till Göteborg | Svensson()

 • Observatör

  Det är farligt att fokusera problematiken till siffror och om vi tidigare tagit emot fler eller färre flyktingar. Som bakgrundsmaterial och som ett belägg på att vi historiskt har en förmåga att ta emot har det förstås ett visst intresse men det stora problemet är att en humanitär katastrof sker precis i denna stund. Utifrån ett mänskligt perspektiv har vi och hela Europa en skyldighet att göra något. Om antalet hjälpbehövande flyktingar är fler eller färre än tidigare blir då ganska ointressant.

  • Jag tror inte det är farligt att jämföra historiska siffror. Det är bara siffror.

   Situationen för flyktingar nu är bättre än för ett år sen. Det är färre som flyr nu än då. Till Tyskland verkar det dock vara ler, till Sverige tyder det mesta på färre.

   Det som hänt är att de blivit mer synliga beroende på att de bytt resväg.

   Tidigare flydde folk via Nordafrika med båt till Europa. Syrier också. Nu har de bytt till att fly till Turkiet och sen med båt till Grekland, en jämförelsevis ofarlig resa. Genom att de då snabbt hamnar i Europa blir de synligare för oss än när de var i Nordafrika. När de sedan vandrar/åker upp genom Europa kan journalister träffa dem, intervjua dem. De blir människor av kött och blod för oss och vi upplever att läget för flyktingar blivit värre samt kan identifiera oss med dem.

   • Observatör

    Visst siffror är bara siffror men siffror och statistik (…kom ihåg Mark Twains ord om förbannad lögn och statistik) har en förmåga att inspirera de bruna trollen, som vänder och vrider informationen till utstuderade budskap och egen fördel. Även om flyktingarna är något färre är de fortfarande förfärligt många och det är bättre att faktiskt konfrontera trollen med det mänskliga lidande, som visas varje dag i media, än siffror. Människor av kött och blod ger, precis som du säger, en verklig upplevelse. Vi identifierar oss på ett helt annat sätt med de utsatta än vad vi gör med kall statistik. I detta ligger en möjlighet att bryta främlingsfientlighetens trend och förhoppningsvis, i alla fall något, mota tillbaka trollen till de hålor där de hör hemma.