Teodorescus okunnighet och naivitet om vandalisering

Vandalism och förstörelse av skolor har alltid funnits. Sannolikt är det ovanligare idag än för tjugotalet år sen. Förr eldades skolor upp regelbundet. Det var den tidens motsvarighet till dagens containerbränder och bilbränder.

Skolvandalism är inget som bara sker nuförtiden och har bara lite med att föräldrar inte tar sitt ansvar att göra. Det har delvis med sysslolösa, håglösa ungdomar som hänger på gatan att göra. Ungdomar som hittar på nåt spännande att göra. Naturligtvis finns ett visst inslag av att vuxenvärlden måste klart deklarera vad som är fel, men samtidigt hyser jag ingen illusion om att en person som vandaliserar en skola inte skulle veta vad de gör. Ungdomarna och barnen som gör sådant vet att det inte är rätt. Det gör inte att personen låter bli. Att tro att det bara handlar om att ”sätta gränser” och tala om vad som är fel är minst sagt naivt om jag ska vara ärlig.

En anledning (av många) till att ungdomarna hänger på gatan är att det är för trångt hemma. På så sätt bidrar den bostadsbrist som skapats av den nyliberala politik som Teodorescu är anhängare av till att skolor vandaliseras. Hon vill ha nedskärningar, privatiseringar, minskade bidragssystem och marknadslösningar. Vilket ger segregation, bostadsbrist och arbetslöshet. Teodorescu är själv indirekt en av de ansvariga för vandaliseringen av skolor genom sin oansvariga hållning. Sen har hon mage att enbart skylla på föräldrar och andra vuxna i barnen och ungdomarnas närhet. Det finns självklart ett visst ansvar där också, men det är omöjligt att veta vad en tonåring gör när den inte är hemma.

Men när det gäller vandaliseringen på Nytorpsskolan i Hammarkullen kan det vara mycket värre än vad Teodorescu tror. Där kan det faktiskt vara så att föräldrar och andra vuxna i de ansvariga barnens och tonåringarnas närhet understödjer vandaliseringen av skolan. För det finns många i Hammarkullen som misstänker att familjen Alikhan ligger bakom det hela. Om det skulle vara så kan förstörelsen till och med ha uppmuntrats av vuxna i släkten. Teodorescu uppvisar i sin ledare om skolvandaliseringar en enorm naivitet och okunnighet om situationen i Hammarkullen.

Denna familj/släkt (som inte alltid heter Alikhan i efternamn och bara för att nån heter Alikhan så behöver den personen inte vara kriminell) kontrollerar gatubrottsligheten i Hammarkullen. Inte nog med det, de trakasserar andra invånare, andra barn, ungdomar och lärare så att situationen ibland blir ohållbar. Att sådant pågår och får fortgå beror inte på att föräldrar och vuxna i barnen/ungdomarnas närhet abdikerat från sitt ansvar utan på att samhället i form av politiker, journalister, poliser, socialarbetare, lärare med flera abdikerat från sitt ansvar.

Det beror inte på att gränser inte sätts, utan beror på att samhället inte vet hur denna typ av familje/släkt/klanbaserad brottslighete ska bekämpas. Även här spelar bostadsbristen och den nyliberala politik som Teodorescu försvarar en stor roll. Fanns inte bostadsbristen skulle folk kunna flytta, koncentrationen av vissa släkter och kriminella till vissa bostadsområden förhindras osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Nicklas Johansson

  Informationen finns ju lätt tillgänglig för den som verkligen vill veta.

  http://fof.se/tidning/2012/7/svenska-skolor-brinner-mest

  • Du vet att det finns lite fler skolor idag än då. Antalet bränder kan förväntas öka i takt med antalet skolor. Så har inte skett. I förhållande till antalet skolor är bränderna färre idag. 1992/93 fanns det 599 gymnasieskolor, Idag finns det 1328. Ökningen har varit ännu större för grundskolor. Bränderna är med andra ord mycket ovanligare idag även om antalet kan vara större. Jag har nog uttryckt mig lite slarvigt. Statistiken finns lätt tillgänglig på Skolverkets hemsida.
   http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/skolor-och-elever/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.227337

   • Sedan är det också så att antalet bränder har minskat efter 2009, men ökade mellan 1998 och 2008. Huvuddelen av ökningen skedde 2005-2008. Den statistiken kan du hitta hos MSB. Men som sagt skolbränder är ovanligare idag än för 20 år sen i förhållande till antalet skolor.

   • Nicklas Johansson

    Nu gällde detta främst i relation till din kritik mot Alice Teodorescu.
    I den länkade artikeln ges tex information att i Grekland brinner fem skolor per år i genomsnitt.
    Och jag tror knappast att detta förklaras med Greklands generösa bostadspolitik och bidragssystem…
    Din kritik av Teodorescu i detta fallet där du Tex. säger att hon är ansvarig pga. sin hållning i div sociala frågor är ren och skär dikt från din sida.
    Med vänlig hälsning: Nicklas

    • Du för ett felaktigt resonemang. I Grekland är husen byggda av sten. Helt och hållet. De rinner inte bra. I Grekland finns ingen tillförlitlig statistik och därför är jämförelsen orimlig (det var ju bra du valde Grekland, jag pratar grekiska och har bott där).

     Dessutom är resonemanget logiskt felaktigt. Om A följer av B så måste inte C följa av D eller B vara avgörande för A. Allt jag hävdar är att social politik har betydelse precis som att föräldrar har betydelse (Social kontroll, uppfostran etc)

     Dessutom kan åsikter inte vara dikt och fantasi. Min åsikt är att Teodorescu har ansvar. Du är av en annan åsikt. Ingen har rätt eller fel.

     Antalet bränder är fakta. Antalet skolor är fakta. Antalet bränder i förhållande till antalet skolor är fakta. Jag uttryckte mig slarvigt om detta och du hade fel.

     Du måste skilja på fakta och åsikt. Åsikter är inte fel, kan inte vara fel. De kan vara baserade på felaktiga fakta, men inte i sig själva vara fel eller fantasier.