Att ett område anses utsatt kan bero på politisk aktivitet

De kriterier polisen använder för att definiera ett område som utsatt är att det ska vara ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Deras definitioner kan innebära att politisk aktivitet gör att ett område anses utsatt. Läs mer…

Konkurrens och samarbete mellan gängen i Göteborg

Göteborgs-Posten (GP) har publicerat en artikel om gängen i Göteborg, deras allierade och deras fiender. Om konkurrens och samarbete mellan gängen. Det är intressant men också problematiskt för de bryr sig bara om de lokalt baserade gängen (men inte ens alla dessa) och ett av de släktbaserade kriminella gängen. MC-gäng och etniska nätverk lämnar de därhän. Läs mer…

Polisens så kallade utsatta områden bestäms på lös grund

I polisens rapport om utsatta områden har sex områden försvunnit jämfört med förra året. De områden som försvunnit är Älvsjö/Solberga och Östberga i Stockholm, Edsberg i Sollentuna, Termovägen i Järfälla, Lagersberg i Eskilstuna samt Charlottesborg i Kristianstad bedöms inte längre som utsatta. Läs mer…

Hammarkullekarnevalen får ha vilka sponsorer de vill

Hammarkullekarnevalen ordnas av en förening. En ideell förening. De har sponsorer för att kunna genomföra karnevalen. En av dessa sponsorer i år var Vänsterpartiet. Alltså fanns vänsterpartiets logga på funktionärernas tröjor. Det  finns inget konstigt, märkligt eller oegentligt i det. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Gunnar Pettersson

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Gunnar Pettersson. Läs mer…

Fotbollslag att hålla på – Sverige och Göteborg

När det gäller att hålla på ett fotbollslag så har det varit en nästan nödvändig sak när jag arbetat på en lång rad industriarbetsplatser runtomkring i Göteborg. Jag valde tidigt GAIS, kanske mest för att folk jag kände på vänsterkanten och de få släktingar som var intresserade av fotboll höll på dem. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Lina El Yafi

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Lina El Yafi. Läs mer…

Demokrati underifrån – Folk i rörelse förändrar världen

Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag. Läs mer…

Vad är problemet i Hammarkullen?

Problemet i Hammarkullen är inte tystnadskultur utan resursbrist. Det är uppenbart för var och en som har någon som helst kunskap om situationen i Hammarkullen och utvecklingen där. Det borde inte ske nedskärningar i förorterna. Varken på skolor, fritidsaktiviteter, socialtjänst, vård eller bibliotek. Läs mer…

Hyresprotester gav V möjlighet att driva frågan i riksdagen

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Kristofer Lundberg. Läs mer…

Rörelser byggs underifrån!

Den 13 maj inordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Läs mer…

Folkutbyte i förorten?

När man bara har en hammare ser allt ut som en spik. Har den liknelsen någonsin varit mer träffande än våren 2023? Året då fred och frihet enligt det dominerande debattklimatet bara kan nås genom att bli medlem i en imperialistisk kärnvapenallians – och då alla sociala problem i samhället löses med repressiva åtgärder. Läs mer…

Visitationszoner tillför ingen nytt

Igår var jag på en paneldebatt om högerregeringens förslag om så kallade visitationszoner, dvs områden där polisen skulle få möjligheter att kontrollera och visitera vem som helst utan att de har någon form av brottsmisstanke. Detta finns i Danmark och ingen vet om det har haft nån som helst positiv effekt på brottsligheten för det har aldrig utvärderats. Läs mer…

De kriminella nätverken i Göteborg just nu

Det finns ingen lika bra genomgång av de kriminella nätverken i Göteborg som det finns när det gäller Stockholm. Det finns en genomgång i GP från 2019 där det uppges att det finns cirka 400- 500 personer i de olika stadsdelarna i Angered samt i Bergsjön som uppges ha en koppling till kriminella nätverk. Läs mer…

Hammarkullen mellan kamp och vanskötsel

Hammarkullen är den mest omskrivna förorten i Göteborg ur ett historiskt perspektiv. Det beror på flera saker. Dels att där finns en tradition av föreningsliv, organisation och motstånd, dels för att det är den stadsdel i Göteborg som uppmärksammats mest som en slags exempel på problemen med miljonprogramsförorterna. Läs mer…

Vänsterpartiet gjorde ett dåligt val

Den personfixerade kampanjen för vänsterpartiet var troligen ingen bra grej. Inte heller drog den efterblivna presentationen av partiets klimatpolitik några röster. Resultatet av valet var för Vänsterpartiets del ett klart bakslag. Med en minskning på omkring 1% till cirka 7%. Läs mer…

Dubbelmordet i Hammarkullen 2006

Ett kriminellt nätverk med koppling till Vietnam kom att bli känt år 2006 i samband med efterspelet av ett knivdåd på Bredfjällsgatan i Hammarkullen i början av december 2005. Orsaken till knivdådet var en konflikt om smuggelsprit som ledde till att en person från nätverket blev svårt knivskuren. Läs mer…

Islamofobisk rapport som bygger på fantasier

Försvarshögskolan har skrivit en ny rapport som islamister (salafister och jihadister) som speciellt fokuserar på Göteborg, Borås och Gävle. Det är en rapport byggd på hörsägen, anekdoter, fördomar och fantasier. Den saknar totalt vetenskaplig stringens och saknar i stort sett fakta. Där fakta finns motsäger de i allmänhet de slutsatser som förs fram. Läs mer…