Flest inbrott är inte detsamma som störst risk

Göteborgs-Posten skriver idag om bostadsinbrott, en av de få brottstyper som ökar. De listar var flest bostadsinbrott sker och relaterar detta i ett fall till att missbrukarvården finns i närheten av två av de stadsdelar där det är flest inbrott.

Men det intressanta är ju inte var flest inbrott i antal sker utan var flest inbrott per invånare sker. Det visar om inbrott är vanligt eller inte.  Då försvinner sambandet med missbrukarvården på Östra sjukhuset helt. Det GP och Peter Linné gör i sin artikel är att de sprider fördomar om brottslighet och samband som i själva verket inte finns.

Bostadsinbrott per 100 000 invånare 2016

Västra Göteborg, 512
Norra Hisingen, 400
Örgryte-Härlanda, 365
Lundby, 359
Östra Göteborg, 354
Mölndal, 324
Angered, 307
Partille, 289
Ale, 274
Centrum, 273
Lerum, 271
Askim-Frölunda-Högsbo, 243
Majorna-Linné, 216
Härryda, 224
Västra Hisingen, 218
Kungälv, 147
Kungsbacka, 96
Öckerö, 71

Sambanden är snarare att om det bor rika i ett område är det vanligare med inbrott, är det glesbebyggt är det vanligare med inbrott förutsatt att det finns bra kommunikationer (ex. Västra Göteborg), har området bra kommunikationer är det vanligare med inbrott (ex. Lundby) och bebos området av fattiga är det vanligare med inbrott (ex. Östra Göteborg, Angered). Minst antal inbrott per invånare är det i tätbebyggda områden med genomsnittliga inkomster (ex. Majorna-Linné, Centrum) och i glesbebyggda områden med dåliga kommunikationer (ex. Kungsbacka, Kungälv).

Flest inbrott per invånare finns i Västra Göteborg där välbeställda personer bor. Det är det stadsdelnämndsområde/den kommun som har högst genomsnittliga inkomster.

Inbrott i bostäder verkar numera göras allt mer av proffessionella ligor. De väljer ut områden där det bor höginkomstagare, där det är lätta att göra inbrott och där det går snabbt att ta sig därifrån med flera olika alternativ när det gäller vägval. De är ute efter värdesaker, guld, smycken, silver etc. Datorer och annan elektronik verkar de i huvudsak skita i. Narkomaner är inte problemet.

Att det skulle finnas en minskning över tid i polisområde Syd som det står i GP är heller inte sant. Det finns en minskning mellan 2015 och 2016  både Askim-Frölunda-Högsbo och Mölndal men ingen minskning utan en ökning jämfört med tidigare år. i Partille (där Sävedalen ligger som GP hävdar är så utsatt) finns det däremot en minskning jämfört med tidigare år liksom i Lerum men i de två kommunerna finns det en ökning mellan 2015 och 2016. Även i fattiga områden uppvisar inbrotten liknande tendenser. I Angered och Östra Göteborg ökade antalet inbrott kraftigt mellan 2015 och 2016 efter att de minskat kraftigt mellan 2013 och 2014..

GP:s artikel är förenklad, delvis lögnaktig och sprider fördomar. Störst risk för bostadsinbrott är det i rika glesbebyggda områden med bra kommunikationer och i fattiga områden. Att hävda att nåt visst arbete lett till minskat antal inbrott är att bedra sig själv. Den statistik som finns ger knappast underlag för sådana slutsatser. Det som är uppenbart är att brottsligheten däremot flyttar runt i olika områden med uppgångar och nedgångar olika perioder och år.

Mina uppgifter baserar sig på officiell statistik från Brå som vem som helst kan ta fram.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,