Man som sköt mot poliser frias

En 47-årig man som åtalats för försök till mord och framkallande av fara för annan har frikänts av Göteborgs tingsrätt för försök till mord men fällts för framkallande av fara för annan. Poliserna nekades också skadestånd.

Det var den 7 oktober 2019 som polisens nationella insatsstyrka fick rycka ut till en villa i Rävlanda där 47-åringen och hans familj bodde. Mannen, som hade licens för ett antal vapen och var en van skytt, hade uppträtt förvirrat under förmiddagen. Nationella insatsstyrkan, omfattande totalt nio poliser, infann sig i tre bilar, varav två försedda med skalskydd.

Ungefär en timme efter att styrkan var på plats hördes smällar inifrån huset. Det visade sig att mannen skjutit blykulor med hagelgevär inifrån huset, dock hade ingen av poliserna då uppfattat att de var beskjutna. Poliserna ropade till mannen via bilarnas högtalarsystem men mannen kom inte ut. Istället sköt mannen senare inifrån huset med pistol, varav åtminstone två av skotten gått i riktning mot ett av de förstärkta polisfordonen. 47-åringen kunde gripas sedan han obeväpnad hoppat ut genom ett fönster. Han hade dessförinnan förstört och kastat ut möbler genom fönster på nedervåningen och uppträtt aggressivt, desorienterat och klätt av sig naken.

Mannen har undersökts av Rättsmedicinalverket och bedömts lida av en allvarlig psykisk störning vid tillfället när han sköt inifrån huset. Händelserna har till stora delar dokumenterats genom film från polisens drönare och helikopter. Rättsmedicinalverket har vidare gjort bedömningen att mannen inte hade någon allvarlig psykisk störning vid undersökningen. Mannen ansågs ha drabbats av en kortvarig psykos med påtaglig stressfaktor. En kort tid före händelserna hade mannen, som är utbildad livvakt och ordningsvakt, utsatts för dödshot i sitt arbete som ordningsvakt på en krog i centrala Göteborg och han och hans familj hade även tidigare varit utsatta för hot. Han har tidigare varit yrkesmilitär.

Under händelseförloppet var det tre skott av totalt som mest tjugo som skulle kunna bedömas som mordförsök. Tingsrätten har i denna del gjort bedömningen att även om mannen har avlossat skott är det inte bevisat att mannen har skjutit med uppsåt att döda poliserna runt huset. Därför friades mannen från försök till mord.

När det gäller framkallande av fara för annan har tingsrätten kommit fram till att åklagaren inte har bevisat att de poliser som suttit i skalskyddade fordon under skottlossningen har varit utsatta för fara. Två poliser har emellertid, i olika skeden, befunnit sig i ungefärlig riktning för tre av skotten utan att ha skydd. För detta döms mannen för framkallande av fara för annan.

Eftersom 47-åringen, som tidigare är ostraffad, led av en allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet kan han inte dömas till fängelse. Då det inte finns något övervakningsbehov ansåg tingsrätten inte heller att skyddstillsyn var en lämplig påföljd. 47-åringen, som varit frihetsberövad under ca sex månaders tid, förklarades istället vara fri från påföljd enligt en särskild bestämmelse (30 kap. 6 § brottsbalken).

Bestämmelsen gäller för personer som begått brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning men som inte längre har en sådan störning när åtalet prövas. De två polisernas skadeståndsyrkande för kränkning ogillades eftersom tingsrätten ansåg att de som medlemmar av den nationella insatsstyrkan bör ha en mental beredskap för att hantera den här typen av situationer.

Om mannen får fortsätt som ordningsvakt framgår inte av pressmeddelandet från Göteborgs tingsrätt och sannolik är det inte heller något som domstolen behandlat i samband med målet. Men drabbas han så hårt av stress av något som ordningsvakter förväntas kunna hantera är han kanske inte lämplig som ordningsvakt även om han frisk. Hur det gått med hans vapenlicenser är inte heller känt.