Större beslag av narkotika betyder inte att efterfrågan ökat

Tullen har i år beslagtagit mer narkotika än på många år. Orsaken till det har inget med ökad efterfrågan, ökad smuggling eller nåt liknande att göra. Orsaken är helt enkelt att de kunnat koncentrera sitt arbete på den storskaliga smugglingen då det i övrigt är mycket få resande. Antalet beslag har därmed blivit färre.

Dessutom beror hela ökningen av mängden beslagtagen kokain på två beslag i Uddevalla där sammanlagt 95 kilo kokain togs av tullen. Det kokainet kan lika gärna ha varit avsett för Oslo eller Köpenhamn som Stockholm. Eller kanske för hela Norden eller nån nordtysk stad.

Samtidigt har priserna på narkotika inte ökat vilket skulle kunna tyd på att beslagen inte påverkat mängden narkotika i omlopp. Det tror jag är en felaktig slutsats. Att de större beslagen tyder på ökad efterfrågan eller inte minskat tillgången som en journalist i Flamman verkar tro är också en felaktig slutsats.

Att priserna legat still beror på att den minskade tillgången genom större beslag kompenserats av att efterfrågan samtidigt minskad. Mindre uteliv har gett en lägre efterfrågan på kokain vilket inneburit lägre priser. De större beslagen har därför inte spelat nån som helst roll för prisbilden.

Polisen har för sin del gjort fler beslag. Det beror på att de haft lite att göra så de kunnat genomföra fler personkontroller vilket resulterat i fler beslag. Något som inte på något sätt betyder att bruket ökat vilket en skribent i ETC verkar tro.

Såväl CAN, Tullen som skribenterna i Flamman och ETC har helt enkelt dragit fel slutsatser. De tycks inte begripa hur en marknad fungerar och speciellt verkar de inte begripa narkotikamarknaden.

Läs mer: Kokain är inte svenskarnas favoritdrog

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!