Hur klarar ett land covid-19 på ett bra sätt?

Det bästa för ett land som vill klara av covid-19 på ett bra sätt är att vara en ö. Både fysiskt och socialt. De flesta länder som klarat covid-19 bra är öar. Många är politiskt och socialt isolerade. Men det finns även andra faktorer som bidrar. Sjukvårdens uppbyggnad, brist på den gen som bidrar till allvarlig sjukdom, ingen D-vitaminbrist, hög andel personer med blodgrupp 0, låg medelålder.

Länder med helt offentliga vårdsystem som inte utsatts för nyliberal politik med nedskärningar, vinststyrning och privatiseringar tycks vara överlägsna när det gäller att hantera covid-19 på ett bra sätt och minimera antalet dödsfall. Typexempel är Kuba och Vietnam men även Finland, Danmark och Norge kan räknas dit.

I Ostasien och Afrika saknas den gen som ökar risken för allvarlig covid-19 vilket gör att länder som Kina, Taiwan, Sydkorea, Vietnam, Japan, Kambodja, Laos, Thailand, Tanzania, Eritrea, Somalia och Gabon med flera har mycket bättre förutsättningar att klara av covid-19 än länder i  Europa, Sydamerika och Nordamerika.

D-vitaminbrist finns i huvudsak i länder med brist på solljus som de skandinaviska länderna, Ryssland, Kanada och norra delarna av USA. D-vitaminbrist tycks ha ett samband med att folk dör i covid-19. Detta är en av de saker som kan göra att länder i Afrika, Sydasien, Ostasien, Sydamerika och Karibien klarar sig bättre. Något som kanske innebär att länder som Taiwan, Vietnam, Kuba, Östtimor, Tanzania, Niger med flera klarat sig bättre.

Till slut hart vi blodgrupp 0. Det är den vanligaste blodgruppen i områden med malaria då den skyddar mot malaria. Det mesta tyder på att den också ger ett skydd mot covid-19. Länder med områden där malaria är vanligt är exempelvis Benin, Liberia, Sierra Leone, Gabon, Tanzania och Elfenbenskusten. Detta är länder som klarat av covid-19 bra.

Men viktigast är att ett land är isolerat, lätt att stänga och med få kontakter med omvärlden. Ö-länder har därför i allmänhet klarat sig mycket bättre än andra länder. Några exempel på lite större ö-länder som klarat sig bra är Taiwan, Japan, Nya Zeeland, Kuba, Sri Lanka och Papua Nya Guinea.

Adam Cwejman i GP har hängt upp sig på Taiwan och tror att landet klarat sig bra för att de agerat rätt. De har säkert agerat rätt men viktigare är troligen att landet är en ö, det är politiskt isolerat, befolkningen lider inte av D-vitaminbrist i nån större utsträckning och de saknar den gen som ökar risken för allvarlig covid-19. Taiwan har med andra ord extremt goda naturliga förutsättningar för att klara av covid-19 bra.

Det som gäller Taiwan gäller i stort sett också Kuba som är en politiskt och socialt isolerad ö utan D-vitaminbrist och offentlig vård. Det är därför knappast på grund av den påstådda ”socialismen” som Kuba klarat sig bättre vilket Jonas Elvander i Flamman tycks tro. Även många andra fattiga länder har klarat sig bra vad det gäller covid-19 så att Kuba och Vietnam gjort det bevisar ingenting om huruvida deras påstådda samhällsskick spelat nån betydelse. Även många andra fattiga länder, faktiskt ibland mycket fattigare än Kuba (ex. Liberia, Sierra Leone, Benin), har klarat sig mycket bra trots genomkapitalistiska samhällssystem (ex. Thailand), omfattande korruption (ex. Kambodja, Thailand och Laos) och i vissa fall en urdålig sjukvård (även den ofta är speciellt kunnig om att hantera epidemier och pandemier som i Liberia och Sierra Leone).

Det väsentliga i sammanhanget är dock att det sällan verkar vara hur ett land agerar eller vilket samhällssystem det har som avgör hur bar det klarar sig mot covid-19. Det helt avgörande tycks istället vara biologiska (ålder, gener, blodgrupp, D-vitamin), fysiska orsaker (öar, dvs fysiskt isolerat) och sociala orsaker (politiskt och socialt isolerat). Det finns därför många länder som klarat sig från covid-19. Inet bara Taiwan, Sydkorea och Nya Zeeland, inte bara Kuba och Vietnam.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!