Alternativa mediekoncerner till vänster

Högerextrema alternativa mediekoncernen skrivs det en del om i borgerlig media. De står ju på samma sida när det gäller samhället, den högervridna, borgerliga sidan som vill gynna överklassen, kapitalisterna.

Alternativa medieföretag på vänsterkanten skrivs det i stort sett inget om. De är visserligen få men ändå är det nog mest ideologiska överväganden som gör att det inte skrivs om dem. Två medieföretag dominerar alternativmedierna på vänsterkanten, ETC Media AB och Mediehuset Grön Press AB.

Grön Press är kanske inte så mycket vänster utan mest ett småborgerligt grönt alternativ med alternativa ståndpunkter och en del vänsterståndpunkter. Företaget ägs av Lennart Fernström. I koncernen finns fyra dotterbolag Dagens O2 AB, Medieföretaget LFT AB, Mediehuset Global AB och Medieföretaget Fempers AB. De ger ut fyra tidningar, Syre, Landets Fria Tidning, Global och Fempers. Alla bolagen bildades i slutet av 2019 och under 2020 och 2021. De har ännu inte lämnat något färdigt bokslut. Antalet anställda är ett 20-tal.

ETC Media AB är ett mer etablerat bolag. Detta företag har dotterbolagen Dagens ETC AB, Lokaltidning i Göteborg AB, ETC Play AB, ETC Torp AB, Leopard Förlag AB och ETC Konsultation AB.  Koncernen ger ut Dagens ETC, Nyhetsmagasinet ETC, ETC Göteborg samt ETC Play. De tidningsutgivande företagen har få eller inga anställda. Johan Ehrenberg är huvudägare.

Ehrenberg äger också ETC Utveckling AB som har dotterbolagen ETC Kommunikation AB, ETC Kundtjänst AB, ETC Telemarketing AB, ETC Näring i Stockholm AB och Klimatsmarta varuhuset i Stockholm AB. ETC Utveckling AB är också ägare av varumärket ETC och står som innehavare av koncernens hemsida. Personalen i ETC-koncernen (ett 20-tal personer) är anställda i ETC Utveckling AB och dess dotterbolag.

Det finns också många andra företag som ägs av Johan Ehrenberg, exempelvis ETC El AB och ETC Bygg AB. Den som i mångt och mycket sköter de olika ETC-verksamheterna är dock Tommy Rundqvist.

Utöver dessa två lite större vänstermediekoncerner finns också ett antal mindre.

Tidningsföreningen Norrskensflamman som är ganska starkt knuten till Vänsterpartiet som ger ut tidningen Flamman.

En av flera mindre tidningskoncerner på vänsterkanten är Tankesmedjan Socialistisk Politik som ger ut tidningen Internationalen och tidskriften Röda Rummet. Även dessa tidningar har en viss koppling till Vänsterpartiet,

Personer med anknytning till Socialistisk Politik är också engagerade i tidningen eFolket i Eskilstuna som ges ut av eFolkets Vänner. I övrigt liknar dess politiska inriktning den inriktning som ETC-koncernens medier har med en blandning av allt från socialliberaler till bokstavstrogna marxister.

Dessutom finns den syndikalistiska tidningen Arbetaren som ägs av SAC liksom vänstersossetidningen Dagens Arena som ges ut av Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB var ägare är Föreningen Arena. Bolaget har dotterbolagen Arena Idé AB, Bokförlagen Atlas AB och Politikens Arena Opinion AB. Ett par andra tidningar som kan nämnas är Ordfront Magasin som ges ut av Föreningen Ordfront, Clarté som ges ut av Svenska Clartéförbundet.

Upplagor vänstertidningar (inkl digital upplaga) enligt TS

 1. Dagens ETC, 9 700
 2. Flamman, 3 200
 3. Internationalen, 2 100
 4. Offensiv, 2 100
 5. Arbetaren, 2 000
 6. Fempers, 1 500

Föreningen Synapze som gett ut en webbtidningen Synapze tycks dock ha avsomnat. Däremot så lever Aktuellt Fokus med sin anarkoleninistiska inriktning.

Till slut har vi ett antal bloggar som Mikael Nyberg, Birger Schlaug med en grön socialliberal profil, Pepprat Rödgrönt, Gunnar Walls blogg och francesblogg. Pepprat Rödgrönt har anknytning till Vänsterpartiet och Socialistisk Politik. Gunnar Wall till Socialistisk Politik. Vi har också mitt lilla bloggkomplex, Svenssons Nyheter, dels Sveriges största vänsterblogg tillika Sveriges näst mest lästa vänstersajt Svensson (denna sajt), fiskebloggen Njord, finansbloggen De 15 familjerna, SF-bloggen Anarres och några sajter till. Jag har som mina läsare vet en koppling till Socialistisk Politik och Vänsterpartiet.

En tydligt vänsterpartiblogg är Jens Holms blogg liksom Stefan Kärvling i Vänersborg, Vi har också den anarkistiska bloggen Konst & Politik.

Alexa rank för webbsajter

 1. etc.se, 617 333
 2. dagensarena.se, 840 488
 3. tidningensyre.se, 898 610
 4. zaramis.se, 1 073 845
 5. internationalen.se, 2 612 562
 6. arbetaren.se, 2 831 341
 7. efolket.eu, 3 515 535
 8. aktuelltfokus.se, 4 453 780
 9. landetsfria.nu, 4 514 684
 10. feministisktperspektiv.se, 5 546 083 (idag fempers.se)
 11. flamman.se, 7 862 479

Det finns idag inte så många bloggar som det fanns för tio år sen. Facebook har tagit över. Vilket är ett problem. Facebook är svårt att söka på och facebook-sidor hamnar sällan långt upp i Google-sökningar.

Det finns också rena partitidningar och partibloggar (ex. Offensiv, Rött osv) men de utesluter jag i denna genomgång.

Antal länkande sajter

 1. etc.se, 373
 2. dagensarena.se, 179
 3. arbetaren.se, 175
 4. flamman.se, 132
 5. zaramis.se, 95
 6. internationalen.se, 88
 7. feministisktperspektiv.se, 47
 8. aktuelltfokus.se, 24
 9. tidningensyre.se, 17
 10. efolket.eu, 5

Antalet sajter om länkar till en webbtidning avspeglar hur andra journalister och skribenter, dvs delar av kultureliten och medelklassen, ser på sajten. Vi kan konstatera att Flamman,  Arbetaren och Fempers har större betydelse för den intellektuella kultureliten och medelklassen än bland internetläsare i gemen. Å andra sidan är min sajt, Tidningen Syre, eFolket och Internationalen populärare bland vanliga läsare. ETC och Dagens Arena är störst i bägge grupperna.

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!