Dynastierna kring Skånska Banken – familjen Edstrand

Den minsta finansgruppen och finansfamiljen i den statliga koncentrationsutrednign från 1968, som kartlade företagsägandet i det svenska näringslivet år 1963 var familjen Edstrand. Men i själva verket borde gruppen varit större än vad som redovisas i utredningen. Därför att familjerna Läs mer…

Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnit

Familjen Roos ägde och kontrollerade länge en bank, Skånska Banken. 1990 såldes dock banken till Svenska Handelsbanken. Det fanns säkert flera skäl till detta, ett var brist på arvtagare som kunde ta över. Om man ser till antalet anställda i Läs mer…