Waern – vittförgrenad släkt

1767 flyttade Mathias Waern (1725-1788) från Norge till Sverige. Släkten är dock ursprungligen från Danmark. Han var gift med Maja Uggla (1747-1818) från den svenska adelsätten Uggla (jmfr Maersk McKinney Möller). Från två av hans tre söner, Leonard Magnus (Lennart) Läs mer…