Svenska jordbruk – Wanås och Wästerslöv

Jordbruksverksamheten på Vanås gods ägs och drivs av Wanås Gods AB som i sin tur ägs av Carl-Gustaf Wachtmeister. Jordbruket är inriktat på ekologisk mjölkproduktion och har cirka 400 kor. Godset har 650 hektar åkermark samt 250 hektar betesmark. Odlingarna Läs mer…

En ointressant säsong av sommar i P1 slut

I början av sommaren skrev jag att Sveriges Radio lyckats få ihop en mycket ointressant samling sommarpratare. Endast ett fåtal program har varit bra, ett par av de jag hört har varit riktigt usla och de flesta helt ointressanta. Säsongen Läs mer…