Märkliga städer – Hashima

Del 4 av 14 i serien Märkliga städer

Del 4 av 14 i serien Märkliga städerSom intresserad av stadsplanering är jag också intresserad av märkliga städer. En av de märkligaste städerna som funnits är den numera övergivna stadsön Hashima som ligger cirka 15 km sydsydväst om Nagasaki i Japan. Ön var Läs mer…

Advertisements