Klimatpolitik kräver nya institutioner

Det är ohållbart att förlita sig till fossila bränslen, skrev företagshistorikern Alfred Chandler för 40 år sen. De räcker inte ens för 4% årlig tillväxt, mycket mindre då för att industrialisera världen. Det krävs något annat. Lämpligen då sol, vind och vatten. Och eftersom oljeberoendet har växt fram som en följd av institutionaliserade samband föreslår också Chandler att det behövs nya institutioner  Läs mer…

Nu ska Gullbergskajen förstöras

Gullbergskajen eller som den ofta kallas, ”Drömmarnas kaj” är full med olika båtprojekt. Många helt avstannade och andra betydligt finare. Det finns folk som bor på en del båtar och för 10 år sen hade en del av båtarna också trädgårdar på land. Läs mer…

Vad kan göras för klimatet?

Den senaste ledaren i tidningen Internationalen handlar om klimatet och vad som kan göras för att bromsa uppvärmningen av jorden. Ledaren lutar sig på ett antal förslag som vänsterpartisten Jens Holm fört fram Läs mer…

Heden kan bli som Central Park säger några arkitekter

Påståendet är dumt och meningslöst men så kommer det också från glas- och betongkungen Gert Wingårdh som ritat många av Sveriges fulaste hus och en arkitekt som heter Joakim Kaminsky. Den senare hittar också på den dödfödda idén att skapa ett paradisstråk för rånare och ficktjuvar genom att gräva ner gång- och cykelbanan tvärs över Exercisheden. Läs mer…

Jubileumsåret 2021 – rösträtt, Ådalen, almstrid och kravaller

År 2021 är det hundra år sen kvinnor fick rösträtt i Sverige, 90 år sen skotten i Ådalen, 50 år sen Almstriden i Stockholm, 45 år sen Kungstorgsockupationen i Göteborg och 20 år sen massdemonstrationerna mot George Bush och EU:s makthavare i Göteborg. Händelser som förändrat Sveriges historia. Läs mer…

Benjamin Ivansson tillför ingenting i arkitekturdebatten

En som tycker att dagens arkitektur, exempelvis utbyggnaden av Liljevalchs konsthall, är ful är Benjamin Ivansson som skrivit en ledare i Flamman. Men han hemfaller också åt en helt obefogad attack mot Arkitektupproret (han har dessutom fått namnet helt om bakfoten så han vet uppenbarligen inget om föreningen, inte ens vad den heter) som är den ledande opinionsbildaren när det gäller arkitektur och skönhet. Läs mer…

Wallenstam och Wingårdhs superfula förslag för Excercisheden

Gert Wingårdhs är den arkitekt och arkitektfirma som nästan varje år får flest nomineringar till Kasper Kalkon-priset för Sverige fulaste nybygge. Han och hans företag förnekar sig sällan utan uppvisar en osedvanlig och osviklig förmåga att rita och föreslå fula hus och lösningar. Läs mer…

De fruktansvärda förenklarna

För ungefär trettio år sen konstaterade nederländska Jordens Vänner, Milieudefensie, att det fanns tre typer av utsläpp som stod för den allra största andelen miljöförstöring – koldioxid, organiska halogenföreningar, och tungmetaller. Resten var ett mindre problem. Läs mer…

En socialistisk bostadspolitik

Syftet med en socialistisk bostadspolitik är enkel. Det ska finnas bostad för alla människor. För att det ska fungera i praktiken krävs att det finns fler bostäder än behovet av bostäder. Dvs det ska alltid finnas en viss liten andel tomma lägenheter. Läs mer…

Alla har rätt till stad

På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Läs mer…

En socialistisk stadsplanering

En socialistisk stadsplanering måst utgå från några grundläggande principer. Dessa är att stadsmiljön är till för alla och ska vara lika tillgänglig för alla. Den måste utgå från demokrati, dvs alla som kan och ska utnyttja staden har rätt att ha åsikter och påverka utformningen, arkitekturen, trafikplaneringen, den tekniska utformningen och mycket mer. Läs mer…

Blanda stad och land: (de)central demokrati

Den traditionella röda vänstern har (med marxismen) alltid haft som teoretiskt mål att utplåna skillnaderna, motsättningarna och orättvisorna mellan stad och land – ett mål som den gröna klimat-miljö-rörelsen kan instämma i. Storstäderna underlättar för kreativitet, men har en baksida Läs mer…

I stadens skugga – är (de)central demokrati möjlig?

Den traditionella röda vänstern har (med marxismen) alltid haft som teoretiskt mål att utplåna skillnaderna, motsättningarna och orättvisorna mellan stad och land – ett mål som den gröna klimat-miljö-rörelsen kan instämma i. Men under den reellt existerande socialismens dryga 70 Läs mer…

Färre parkeringar ger fler bostäder

Det går att bygga upp emot 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder som framställts genom ett samarbete mellan Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen. Det Läs mer…

Gängbrottslighet och dysfunktionella förorter

Dysfunktionella förorter är ett av problemen när det gäller den svenska gängbrottsligheten. Det är jämförbart med brittiska och US-amerikanska ”projects”. Problematiken med dysfunktionella förorter har orsakats av modernistisk stadsplanering med funktionsuppdelning och av modernistisk arkitektur som leder till fula områden Läs mer…

Förändrad fiskhamn i Göteborg?

Wingårdhs arkitektkontor har ritat ett förslag på hur Göteborgs Fiskhamn kan utvecklas. Förutom att byggnaderna är utan överhäng vilket är populärt för närvarande men både fult och opraktiskt i en del av världen där det alltid regnar från sidan så Läs mer…