Av kaliumnitrat görs gödsel

Kaliumnitrat som oftast går under namnet salpeter används i första hand för att tillverka salpetersyra för vidare förädling till gödsel, ammoniumnitrat. Det viktigaste användningsområdet historiskt har dock varit för tillverkning av svartkrut. Dvs ett sprängämne. Nu tror jag nog inte Läs mer…