Brottslighet och klass

Det är ett känt faktum att socioekonomiska faktorer har samband med brottsbenägenhet och andelen brottsliga. Socioekonomiska faktorer är vad vi i vänstern burkar kallas klass. Vilken klass man tillhör är inte orsaken till att man begår brott. Men risken att bli en brottsling är högre om man startar livet i en underordnad och sämre position. Flertalet människor från arbetarklass begår aldrig några allvarligare brott i hela sitt liv och den överväldigande majoriteten förekommer inte i belastningsregister eller brottsstatistik.

Men faktum kvarstår. Arbetarklassmänniskor är överrepresenterade bland brottslingar. Detta visas av rapporten Begränsade möjligheter eller bristande kontroll? av Anders Nilsson, då doktorand vid kriminologen vid Stockholms Universitet. Den finns publcicerad i boken Den svenska ungdomsbrottsligheten, red. Janne Flyghed och Felipe Estrada, Studentlitteratur, 2001. Där finns statistik som rör den brottslighet i Sverige som leder till fängelsevistelse. Man har jämfört fångar med en jämförelsepopulation av vanlig befolkning.

Av fångarna hade 44% arbetarklassbakgrund, att jämföra med att de utgjorde 36% av jämförelsbefolkningen. Överklass och småborgare (hantverkare, bönder etc) utgjorde 23% av fångarna och 35% av jämförelsegruppen. Bland fångarna var dessutom 6% oklassificerade (inga uppgivna yrken för föräldrarna eller arbetslösa). I jämförelsegruppen var denna siffra 3%. Enligt rapporten är dess 6% också att betrakta som arbetare eller som det som vi inom vänstern kaller trasproletariat.

50% av fångarna kom alltså från arbetarklassen eller från ännu sämre förhållanden. I jämförelse med andelen (39%) i den vanliga befolkningen är alltså arbetarklassen klart överrepresenterad bland brottslingar som sitter i fängelse.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Läs också om brottslighetens utveckling, ungdomsvåld, maffiagängens Göteborg och gangstergängen.

Advertisements

19 Replies to “Brottslighet och klass”

  1. Frågan debatterades i Norge när jag bodde där 1994. Påsknumret av Dagbladet – en tidning som är nåt mellanting mellan DN och Expressen – hade intervjuat tolv polischefer och frågat dem vad den ökade kriminialiteten berodde på. Åtta av de tolv sa ”de ökade klasskillnaderna. Om man inte kan hävda sig legalt gör man det illegalt.”

Kommentarer är stängda.