FRA-lag man kan acceptera

Det verkar som om vi till slut, efter sju sorger och åtta bedrövelser, kommer att få en FRA-lag som är acceptabel ur integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Det är inte fråga om nåt förräderi eller svek som Christian Engström och Jonas Morian fått för sig. Jag har hela tiden hört till de FRA-kritiker som anser att ett land måste ha signalspaning, underrättelsetjänst och säkerhetspolis (även om jag kanske inte tycker att de svenska skött sig speciellt bra i ett historiskt perspektiv). Däremot är jag helt mot underrättelsesamarbete med USA eller NATO. Det kommer bara att utnyttjas i dåliga och obehagliga syften.

Om de uppgifter som cirkulerar i tidningarna stämmer innebär det nya förslaget till FRA-lag bland annat:

 1. Varje ärende ska prövas av en domstol innan FRA får tillgång till nån kabeltrafik. Detta måste göras för varje ärende. På samma sätt som det går till i Tyskland.
 2. Man kan i efterhand få sin sak prövad. Det betyder att man som i Danmark alltså kommer att meddelas att man övervakats. Annars kan man ju inte klaga.
 3. Signalspaningen ska enbart gälla yttre militärt hot. Inte alla typer av ”yttre hot”
 4. Enbart militären och regeringen ska kunna beställa spaning av FRA. Inte polisen, inte Säpo osv.

För mig innebär dessa förändringar att lagen blir acceptabel. På det planet resonerar jag alltså precis som folkpartisten Camilla Lindberg. Så förutsatt att den nya lagen innehåller dessa bitar är det en okej lag. Signalspaning behövs. Integriteten kan skyddas. Onödig övervakning blir inte möjlig och individen får en möjlighet attt överklaga.

Dessutom noterar jag att detta är en seger för oss som kritiserat lagen. Den som inte inser det är orealistisk och saknar verklighetsförankring som jag ser det. När man vinner en kamp ska man faktiskt vinnlägga sig om att notera det, fira det och inte fortsätta gnälla (för i det läget förvandlas kritik till gnäll) som om inget hänt. Jag är överens med Alice Åström om hennes första påpekande, men inte om det andra. Det är bara gnäll för att det inte är vänsterpartiet som löst problemet:

I en kommentar säger vänsterpartiets Alice Åström att förslaget är bättre än det gamla.
– Flera av de förbättringar som nu diskuteras går i rätt rikning, men oavsett vilka förbättringar som regeringspartierna kommer överens om kan vi inte ha en ordning där så här viktiga lagar förhandlas i sista minuten och bakom låsta dörrar. Detta trodde jag att vi var överens om över partigränserna efter integritetsutredningens slutbetänkande, säger Alice Åström men hon tillägger:
– De borgerliga kritikerna av FRA-lagen sviker nu ännu en gång. Det enda rimliga förfarandet hade varit att tillsätta en parlamentarisk kommitté och börja om från början.

Intressant?
Bloggat: Jinge, MinaModerataKarameller, Kulturbloggen, Falkvinge, Copyriot, Arvid Falk,

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, SDS, AB, SVD4, SVD5, SVD6,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

16 Svar på “FRA-lag man kan acceptera”

 1. Betyder detta att sossarna är nöjda och därmed kommer dom inte att riva upp lagen vid nästa regeringsskifte?

 2. Inte vet jag. Men de har ju egentligen aldrig varit mot nån FRA-lag. De vill bara bestämma hur lagen ska se ut själva.

 3. Nej, det blir inte en acceptabel lösning.

  För mig har aldrig det juridiska regelverket runt detta spelat nån större roll eftersom det ändå aldrig kommer att gå att kontrollera ifall det faktiskt följs. En specialdomstol kommer inte att kunna detaljbedöma vad FRA faktiskt använder tillstånden till, och det finns ingen utomstående utanför FRA som kommer att kunna göra det heller. Alltså spelar det ingen roll vad reglerna runt detta säger, det enda som spelar roll är den tekniska infrastrukturen.

  ÄR kablarna inkopplade eller inte? Det är den enda skiljelinjen mellan godtycklig möjlighet för missbruk utan risk för upptäckt eller inte?

  Så länge som all trafik ska gå in i FRA’s ”sambandspunkter” så finns det ingen möjlighet att veta vad som händer med den där, alldeles oavsett vad FRA ”får” göra med den.

 4. De försöker få det att se ut som att det hela blir mer eller mindre en ren militär sak men det är fortfarande den gamla lagen som ligger till grund. I princip alla problem kvarstår.

  Problemet är inte lagens INTENTION utan dess EFFEKT och hur FRA måste arbeta för att faktiskt hitta något. De kan i princip helt enkelt inte hitta någonting alls över huvudtaget någonsin utan att inkräkta på den personliga integriteten.
  Restriktionerna är och förblir billig populistisk kosmetika.

 5. Lagen är inte acceptabel av flera av de skäl du säger:

  1) Din första punkt står inte alls omnämnd i förslaget. Varifrån fick du det? Det står ”Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol”. Inget om att det ska göras i varje enskilt fall eller hur. Det kan lika gärna vara generelt. Står heller inte vad det ska vara för domstol. Kan lika gärna vara en som består av SÄPO jurister vad jag vet. Eller utses för sina lojaliteter.

  2. Man kan inte i efterhand få sin sak prövad om man inte blivit meddelad om att han blivit spionerad på. Det står inget om att sådant ska berättas.

  3. Står inget om enbart militära hot i förslaget såsom pressmeddelandet skickat ut det.

  4. Att låta regeringen beställa avlyssning är ju barockt! Hört talas om ministerstyre? Vad är rutinerna? Vilka beslutade om IB? Att låta politiska instanser bestämma enskilda ärenden för avlyssning är att ge skapa något rent skräckinjagande.

  Som jag kan se det har du just gett godkännande till ett nytt IB. Minimikravet är att den fulla lagtexten ska sammanställas innan vi ger ett godkännande. Och då ska vi också ha gott om tid, säg tre månader, att studera det.

  Därefter kan man säga om det verkar acceptabelt.

 6. Andra saker som inte nämns i lagen.

  1) Lagen säger att rådata inte får sparas mer än ett år – av FRA. Inget om den får lämnas till andra som sparar det längre tid.

  2) Sociogram, dvs kartläggning av alla personers alla kontakter, är fortfarande lagligt. Då detta inte är spionage mot enskilda utan mot grupper av individer täcks det inte alls. Det är alltså fullt lagligt att IB-mässigt kartlägga dig, alla hemsidor du besöker och de du mailar till. Jättekul för de som är inblandade i demokratifrågor gällande diktaturer och håller kontakt med opposition.

  3) Det är fortfarande lagligt att spara information om folk beroende på politisk, religilös och sexuell åskådning.

  4) Inget källskydd finns för journalister.

  5) Såg just att det fanns en underrättelseskyldighet till individer, men hur långt efteråt? 1 år? 5 år? 20 år? Eller efter färdig spaning som kan fortsätta i oändlighet? Finns en gummiparagraf med om ”synnerliga skäl”? Ingen har ens fått se lagen och ingen kommer få tid att begrunda den innan den röstas igenom.

  6) Fortfarande lagligt att spana på mail som skickas till en mail server i utlandet. Också på de mail som läses av från en mailserver i utlandet. Som hotmail, gmail, etc. Inget skydd alls där.

  7) Ingen j-kel vet vad tusan ett trafikstråk är.

  8) Beställare må vara regering eller försvarsmakt, men inget säger att de inte får lämna vidare till polis, utlandet eller annan organisation.

  Det känns som du klart gör bort dig när du redan nu ser det som acceptabelt.

 7. Nej, lagen blir inte acceptabel med dessa tomma löften. Allt vi läst och hört är bara dravel och spel för gallerierna. Lagen från 2008-06-18 kommer att träda i kraft 2009-01-01 och alla dimridåer Reinfledt sprider ut nu är inget värda därefter.

  Vi har inte vunnit. Kampen går vidare!

 8. Hampus: Jag har inte förslaget, skrev mitt inlägg innan det fanns framme. De punkter jag tar upp var de som nämndes av Wikström och Lindberg i en artikel av DN.

  Om de sakerna inte finns i förslaget så är det inte aceptabelt.

  Några av dina punkter är dock inga imvändningar.

  4. Gäller inte vid någon avlyssning (inte buggning heller, om man spanar efter kriminell verksmahet)

  6. Ja, självklart. Och?

  5. Så är det ju idag också.

  Antingen accepterar vi attd et finsn en udnerättelstjänst och då får vi acceptera vissa nackdelar. Ellr så vill vi inte ha nån underrättelsetjänst alls. Jag ser inte det sista som nåt realistiskt.

  Sociogram är självklart lagligt och inget att hetsa upp sig för. All underättelsinhämtning bygger på det. Exemplevis är det nödvändigt när kriminella gänga ska bekämpas, när ungdomsgäng kartläggs, för att få fast seriemördare osv. Det används i hela polisarbetet hela tiden.

  När jags kriver om finansfamiljerna är dte ju också en slags enkla sociogram jag sysslar med.

 9. EFter att ha lästa förslaget konstaterar jag attd et innehåller just de pukter jag anser behövs för att det ska kunna finnas en fungerande signaspaningslag. Dvs de punkter Hamous hävdar inte finns där finns faktiskt där. I alla fall enligt SVD:

  1. Ändamålen för när signalspaning får användas preciseras och anges i lag i stället för i förordning.
  2. En särskild domstol ska pröva tillstånd till signalspaning. I det gamla förslaget skulle tillstånd prövas av en nämnd.
  3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning, även för regeringens behov.
  4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
  5. Trafik mellan avsändare och mottagare i Sverige får inte signalspanas.
  6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
  7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
  8. Särskilt tillstånd krävs för att använda fysiska personer som sökbegrepp.
  9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
  10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
  11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.
  12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
  13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal.
  14. Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år.
  15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen undersöka om FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

 10. Jo, Anders, det där var listan jag länkade till. Och följande punkter kvarstår.

  Var där i står det om sociogram? Om hur data får lämnas till andra organisationer som kan lagra längre? Källskydd för journalister? Att mail till en server utomlands är skyddat?

  Var där i står det att varje enskilt ärende måste prövas? Att man inom rimlig tid blir meddelad om avlyssning? Dessutom ska en utredning tillsättas (punkt 7) för att i framtiden ge tillgång för polis och SÄPO till FRA (ingen tvivlar väl på att det blir resultatet).

  Gällande dina direkta svar till mig:

  4) Det där är bara ytterligare ett argument för mig.

  5) Det är kul att du som vänstermänniska tycker det är rätt att folk fått vänta ibland i 30 år på upprättelse. Jag tycker det inte och garanterat inte när spionaget ska utökas.

  6) Och där gav du tillstånd till att läsa privatpost. Och därifrån spara uppgifter om religion, sexuell läggning och politiska preferenser. Samt att ge dessa uppgifter vidare till främmande makt som kan spara det i hundratals år om de vill.

  Nej, det är nog fortfarande IB du vill ha.

 11. Lagen är acceptabel som jag ser det. Vi har uppenbart olika uppfattning. Det finns en rättslig process man kan använda sig av. Det

  Vad gäller IB så finns ju organisationen än idag (heter KSI) och kan idag lagligt göra det som man gjorde olagligt på 1970-talet. Det såg den förra regeringen till.

  FRA är inget IB. Snarare en slags blandning mellan NSA och CIA. På svenska.

Kommentarer är stängda.