Rapport om terrorism med bristande verklighetsförankring

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). NCT:s uppgift är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. Läs mer…

FRA – lagbrytare

Enligt de granskningar av FRA som genomförs regelbundet så har FRA brutit mot lagen vad det gäller hanteringen av personuppgifter. I årsrapporten för 2013 från Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) kritiseras FRA för att ha brutit mot lagen: Siun har Läs mer…

Övervakningen ett faktum men få drabbas

De flesta människor vet att vi övervakas på nätet. Av facebook, Google, FRA och NSA med flera. För de flesta människor betyder det ingenting. Ingen kommer att läsa deras mejl, lyssna på deras telefonsamtal eller nånting annat som hotar dem, Läs mer…

Vitsen med FRA var redan från början att arbeta för och med USA

Snowdens avslöjande av BRA och alla de dokument som kommit ut innehåller en massa information om samarbetet mellan FRA och NSA. Detta samarbete har dock aldrig varit nån hemlighet. Dokument och information om detta har funnits att läsa hela tiden. Läs mer…

Sverige spionerar på Ryssland åt USA – verkligen ingen nyhet

Det är välkänt och självklart att Sverige har en nyckelroll i västvärlden spioneri mot Ryssland. Så var det under Sovjets tid och så är det självklart fortfarande. Detta kan knappast vara en överraskning för nån. Knappast en större nyhet. Sen Läs mer…

Det är väl klart ingen vill bli avlyssnad

Novus har gjort en undersökning. Om huruvida det svenska folket vill bli avlyssnat eller inte. De kom fram till det föga förvånande resultatet att folk inte vill bli avlyssnade. Men avlyssnade blir vi. Av FRA som vidarebefordrar rådata till många Läs mer…

Det finns ingen anledning att undvika övervakning

Jag arbetar med politik, jag är gatuaktivist, jag har kontakter med soldater i gerillaarméer, förföljda personer från diktaturer osv. Jag är med all sannolikhet mer övervakad än de flesta svenskar, periodvis också aktivt övervakad. Dvs övervakad med aktiv, personlig avlyssning Läs mer…

Finns inga belägg för att NSA:s övervakning räddar liv

TechWorlds chefredaktör Magnus Aschan menar att NSA:s övervakning räddat tusentals liv. Jag vet inte var han fått den siffran ifrån, men eftersom det inte finns någon utomstående eller några demokratiska krafter som kan granska den verksamhet som bedrivs av hemliga Läs mer…

Höga politiker avlyssnas av de egna säkerhetstjänsterna

De senaste dagarna har media rapporterat om att statschefer och regeringschefer, däribland Angela Merkel, avlyssnats av US-amerikanska underrättelseorganisationen NSA. Nu verkar det som om stats- och regeringscheferna istället avlyssnats av de inhemska motsvarigheterna (i Sverige FRA) till NSA och i Läs mer…

Det är väl klart att FRA samarbetat med NSA

Om man inte tror att det gått till så vet man alltför lite om det mycket långvariga samarbete som funnits och finns mellan US-amerikanska underrättelsetjänster och svenska. Ett samarbete som etablerades under andra världskriget och som sen har fortsatt på Läs mer…

Inget nytt med upploppen i Husby

Sveriges journalister tycks vara ett släkte med extremt dålig allmänbildning och noll omvärldskontroll. Det fanns inget som helst nytt i Husby-kravallerna. Inga nya typer av hot, ingenting nytt. Att lura poliser i fällor genom att tända eld på bilar eller Läs mer…

Förtryck, repression och kontroll

I hela världen. Det ser dock lite olika ut på olika ställen. På vissa ställen är det mycket hårt och man får långa fängselsestraff bara för att ifrågasätta kungahuset. Som i Kuwait. På andra håll går polisen våldsamt fram som Läs mer…

Övervakad är man självklart

Det är bra att en anställd i NSA och tidigare i CIA (egentligen inhyrd från företaget Booz Allen Hamilton), Edward Snowden, avslöjar vidden av och nivån på den US-amerikanska övervakningen av nätet och telefonitrafik. För mig är det dock inget nytt. Läs mer…

Homeland – spännande men inte trovärdig

TV-serien Homeland som handlar om CIA och terrorism må var spännande, men den är inte ett dugg trovärdig. I det senaste avsnittet sprängdes en bil alldeles utanför en byggnad i CIA:s högkvarter Langley. I verkligheten skulle något sådant inte kunna Läs mer…

Svenska spioner oense

I Sverige finns det flera olika säkerhets- och underrättelsetjänster. Säpo (egentligen Säk), MUST (Militärens Underrättelse- och Säkerhetstjänst) och FRA. De har lite olika uppdrag, olika inriktning och olika arbetsuppgifter. Historiskt har det funnits en stor konkurrens och ett stort revirtänkande Läs mer…

Vad är meningen med att attackera riksbanken?

Hackerattacker, sannolikt överbelastninsgattacker, DDos-attacker, som närs av att det är kul och intressant för ungdomar och unga vuxna att vara med och göra nåt fräckt har just nu fått Riksbankens och Säkerhetspolisens webbsidor att gå ner. Varken riksbanken eller säkerhetspolisen Läs mer…