Bikerkulturen och Göteborg – 1970-talet, del 2

Jag har tidigare skrivit lite om 1970-talet och de motsättningar som då fanns mellan vänstern och knutte/raggarkulturen. Specifikt skrev jag om hur högerextremister utnyttjade knuttar/raggare och/eller var en del av deras kultur och hur detta spelade en roll vid Hagahusockupationen.

Renzo Aneröd, som skrivit ett par intressanta böcker där bikerkultur spelar en viss roll, har många gånger hävdat att vänstern i Sverige sällan bestått av arbetare och att däremot knuttekulturen gjort det. Det stämmer inte helt med mina egna erfarenheter. De raggare som brukade angripa den grupp av ungdomar jag tillhörde under mina tonår i Stenungsund bestod huvudsakligen av söner till arbetsledare, chefer och bönder. Däremot var vi, flummarna, i stort sett arbetarbarn allihop.

Även mina erfarenheter från musikrörelsen och extremvänstern har visat på ett stort inslag av arbetare. I musikörelsen, på Sprängkullen i Göteborg, rentav dominerande.

Att arbetarklassbakgrunden är dominerande bland medlemmar i bikerklubbar är dock inget jag egentligen ifrågasätter. Det mesta jag känner till från 1970-talets bikerkultur och det jag känner till från senare tider studier av bikerkultur visar att det är så.

Samtidigt så är det också uppenbart att bikerkulturens gammaldags och patriarkala värderingar gör att det lätt uppstår kopplingar till högerextrema rörelser. Ofta också till rasistiska rörelser. Såväl på 1970-talet som idag. På 1970-talet fanns det dock exempel på grupper från mc-gäng som gick med i vänsterorganisationer. Eller rättare sagt, de gick med i en vänsterorganisation, den som idag heter Kommunistiska Partiet (errarna). Detta skedde bland annat efter att knuttar (som vi sa på den tiden) fått stryk efter att ha anfallit errarnas bokhandel, som då låg på Landsvägsgatan, upprepade gånger. Inte bara stryk, deras motorcyklar slogs också sönder vid minst ett tillfälle. Samtidigt kan det också konstateras att vi som ockuperade Kungstorget 1976, dvs bara några år senare, fick uttalat stöd från raggare och knuttar för vår ockupation. Något vi inte hade väntat oss.

De mc-klubbar som bildades på 1970-talet är fortfarande de som dominerar bikerkulturen i dagens Göteborg. Den allra första klubben som kan kallas bikerklubb var Hising Island Free MC, som bildades 1967. I ett reportage i tidningen Lektyr beskrevs klubben så här, enligt en studie från Göteborgs Universitet:

I artikeln ”Bågen, brännvin och brudar” kan man i Lektyr (1970, nr46) läsa om hur Hising Island Free MC klädde sig i läderjackor eller jeansjackor och klistrade fast klubbens märke på ryggen. Några hade nazihjälmar och kedjor med krigsemblem som utstyrsel, allt för att väcka uppseende. ”Det sticker i ögonen på ’Svensson’ och det är det som är meningen. Det är en protest mot alla veklingar som bor här i landet” säger en av medlemmarna från den tiden. I taket hänger den amerikanska sydstatsflaggan.

Attityderna och inställningen har jag fått bekräftat av en av de som var med och bildade klubben år 1967 och som figuerar i flera reportage i de så kallade herrtidningarna Lektyr och Fib/Aktuellt från den aktuella tiden. Det är också uppenbart att många medlemmar i klubbarna ville leva ett liv utanför samhällets kontroll och jag känner till medlemmar i knutte/bikergäng som inte arbetat en enda timme på ett vitt arbete i hela sitt vuxna liv. Det har varit svartjobb för hela slanten. Redan detta är brottsligt och det är kanske då inte så underligt att människor i bikerkulturen också dras till/hamnar i annan brottslighet.

Den ursprungliga Hising Island-klubben finns inte längre, men det finns en annan klubb som idag använder namnet. Däremot existerar många andra klubbar som bildades på 1970-talet ännu idag. Mothers Freak MC (bildad 1971), Flying Riders (1969), Mandroms MC (1971), Lunden MC (1972), Vikings (1973). Gamlestadens MC, idag Hells Angels bildades också i början av 1970-talet, liksom Hawks MC (1971) och Kvillebäckens MC, idag en del av Bandidos, bildades 1972. Andra klubbar från den aktuella tiden och som inte längre finns var exempelvis Stampen Free MC (gick ihop med Hawks redan 1971), Lucifers Bunch (från denna klubb gick folk över till errarna)

På Hawks hemsida finns en historik som visar klubbens ursprung i södra Göteborg, Burås, och dess ansträngda förhållande till vänstern. Om det senare står:

Klubben närvarade under 1971 – 1972 vid varje utlyst och känd demonstration anordnad av De förenade FNL-grupperna eller KFML i Göteborg och i dess närhet. Man roade sig oftast med att provocera deltagare i demonstrationstågen, särskilt de med långa träpåkar försedda demonstrationsvakterna genom att kasta glåpord och annat på dem och annat löst folk i syfte att åstadkomma någon form av handgemäng med dessa och då inget annat hjälpte dristade sig ett fåtal medlemmar vid visst tillfälle att köra in i demonstrationståget med sina motorcyklar.

Om avsikten varit att åstadkomma kaos och slagsmål så får klubbens medlemmar anses som framgångsrika vid sådana tillställningar. Tidningsartiklar dagen efter sådana händelser utgjorde inte sällan förevändning för föräldrarna till vissa medlemmar att slänga ut ”h(g)ökungen från boet”. Klubben rönte snabbt massmedial uppmärksamhet och förekom i tidningsartiklar, radio- och TV-program vid vilka medlemmarna inte sällan uppträdde med arrogans och respektlöshet mot allt och alla med framförande av deklarationen att ”FNL:are är kommunister och sådana skall ha på käften”. Det förekom även inslag i massmediala sammanhang med en indikation på att klubbmedlemmarna faktiskt även hade gott hjärta, stark klubbkänsla, mycket gott kamratskap inom klubben och att medlemmarna hade roligt tillsammans med hojkörning och fester. De flesta fester som förekom i början av 1970-talet hölls av praktiska skäl utomhus inte sällan i form av spontant anordnade strandpartyn i Göteborg eller dess närhet.

Med denna beskrivning förstår man att det inte var och inte är långt mellan bikerkulturen och högerextrema organisationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Svar på “Bikerkulturen och Göteborg – 1970-talet, del 2”

Kommentarer är stängda.