Hur stoppas flyktingprofitörer?

I fallet med latinamerikanerna och c/o-adresserna handlar det ju egentligen inte om flyktingar utan om illegala gästarbetare som kommer hit och söker asyl. Detta trots att det idag knappast finns något latinamerikanskt land som har sådana förhållanden som kan leda till att personer måste få asyl i Sverige. Några finns det och de jag tänkar på i första hand är då Mexico (i alla fall vissa delar av landet), Colombia, och Kuba. Det kanske också kan gälla Guatemala men där är jag mer osäker.

Vanligare än denna typ av utnyttjande av invandrare och flyktingar är att gangstergäng och mindre nogräknade personer tar betalt för att smuggla helt legitima flyktingar från exempelvis Afrika, Irak och Afghanistan till Europa. Bästa sättet att på sikt få stopp på denna typ av överprofiter på människors lidande är att ha fri invandring.

Detta är emellertid inget som bara kan genomföras så där över en natt. Vi i västvärlden får först kanske sluta med att exploatera och utnyttja länder och människor i andra delar av världen. USA och dess allierade måste sluta föra krig i andra länder. Livsvillkoren för fattiga i hela världen måste förbättroch fattigdomen utrotas. Som det ser ut nu kommer detta inte att ske så länge vi har kapitalismen kvar i världen.

Flyktingprofitörer kommer alltså att finnas så länge det finns ojämlikhet, förtryck och krig i världen. För öpnna gräsner och fri invandring kräver en mer jämlik värld utan diktaturere och förtryck. Under tiden måste det vara så lätt som möjligt att få asyl, så lätt som möjligt att fly från krigshärdar och diktaturer. Då minimeras möjligheterna för flyktingprofitörer.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Visst är det så att fri invandring är nyckeln till att få bort denna syniska verksamhet.

  Genom EU har vi kommit till en fri rörlighet inom EU’s gränser vilket är ett steg, om än litet, i rätt riktning. Det det främst gäller nu är att tillbakavisa de tendenser till protektionism som är tydliga även inom EU.

  Sedan är det ju också mycket riktigt så att det är fattigdomen i världen som är grunden till problematiken. När människor lämnar sina hemländer är detta i de flesta fall ett uttryck för att de har det svårt att leva ett drägligt liv och ser möjligheter på andra håll. Samma utveckling hade vi i Europa för 100 år sedan med den stora emigrationen till USA.

  Nu kommer då den, som jag ser det, ”logiska kullerbytta” att fattigdomen försvinner bara kapitalismen försvinner. Den utveckling som skett i utvecklingsländerna de senaste 20 åren stödjer knappast denna teori.

  /*Här kommer du med faktapåståenden som behöver källor, för annars blir de meningslösa, borttaget*/ #AS

 • Anders_S

  TB: DU missuppfattar mig. Jag sger inte att det löses automatiskt bara kapitalismen försvinner. Inte heller hävdar jag att problemen inte kan minskas under kapitalismen. Det är självklart att de kan. Kapitalismen är ett starkt ekonomsitk system. Men det bygger på att det måste finnas en ojämlikhet i samhället.

 • TB

  Jag skall plocka fram vederbörliga faktauppgifter kring både Kina och Indien, länder som gått från olika typer av planekonomiska system till mer marknadsorienterade.

  När det gäller begrepp som jämlikhet och ojämlikhet så kan man fundera över vad detta begrepp betyder och tolkningarna är nog så många. Tillsvidare nöjer jag mig med att att citera någon tänkare som sagt ”det samhälle som inte har råd att låta någon lyckas har heller inte råd att låta någon misslyckas”. Ord som jag tycker är mycket tänkvärda.

 • TB

  När det gäller mitt tidigare påstående (strukit då ej källa angavs) om att medelinkomsten i Kina ökat 10 gånger sedan de marknadsekonomiska reformerna inleddes 1978 ber jag att få hänvisa till ett PM från UD 2008-06-26

  Här framgår att percapita inkomsten 1978 var 200 dollar medan den 2007 uppgick till 2200 dollar (motsvarande 5000 dollar efter köpkraftsanpassning).

  Så visst kapitalismen är ett starkt ekonomiskt system precis som du säger. Min poäng är då att vi skall ta den till hjälp för att bekämpa fattigdomen.

  Uppskattar att du är noga med att faktauppgifter skall vara verifierade.

 • TB

  Fick inte med länken till PM’et. Denna är:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/25/85/2e00e9e5.pdf