Vad krävs för att Bergsjön ska bli bättre?

Något krävs uppenbarligen för att Bergsjön ska bli en stadsdel där folk stannar och där in- och utflyttningen minskar. Det krävs faktiskt ganska mycket. En del av det som behövs är:

 • Större befolkning
 • Bättre kommunikationer
 • Möjligheter till bostadskarriär
 • Arbetstillfällen

Faktum är att flera av ovanstående åtgärder hänger ihop. Fler bostäder ger underlag för mer service och därmed fler jobb i området. Bättre kommunikationer gör att det går fortare att pendla till arbete på andra håll i staden. Olika typer av bostäder skapar en stabilitet där omflyttning sker inom området istället för ut- och in i området.

Befolkningen behöver ökas för att antalet människor ska bli så stort att det finns ett ordentligt underlag för bättre service. Det kräver en hel del nya bostäder. En plan bör göras för detta så att man bygger ut så att Bergsjön får en mer stadsliknande karaktär. Spårvägen bör exempelvis gå igenom bebyggelse, inte genom skogen. Olika delar av Bergsjön bör byggas ihop och det bör skapas ett slags nät med gator och kvartersbebyggelse.

Den nya bebyggelsen skapas alltså med gatunät och verksamhetslokaler mot gatorna. Något som ger mer liv, mer service och stabilitet åt stadsdelen. Dessutom behöver det byggas radhus, villor, bostadsrätter, studentrum och andra typer av bostäder för att bostadsbeståndet ska bli så blandat som möjligt. Då kan folk stanna kvar när de får barn, när de får mer pengar, när de vill byta bostadsform osv. Den sociala stabiliteten, med mer arbetstillfällen, folk som bor längre i området osv skapar i sig en stabilitet genom ökad social kontroll och en minskad inblandning i kriminalitet bland stadsdelens ungdomar blir förmodligen ett resultat av det hela.

Kommunikationerna kan förbättras på en mängd sätt. Från Komettorget kan spårvägen förlängas ner till Partille där anslutning till tåg kan ordnas vid järnvägsstationen och till buss vid Allum. En sådan förlängning ger direkkontakt med centrala Partille och därmed med många affärer och arbetstillfällen.

Från 6:ans ändhållplats i Kortedala kan spårvägen dras vidare till Angered C och sen ytterligare förbi Gårdsten och ner till Agnesberg där anslutning till pendeltåg också kan ordnas. Det ger snabbare kommunikationer till fler ställe och närmare kontakt med arbetstillfällen och affärscentrum. Den tredje utbyggnaden som skulle göras är en snabblinje som inte går genom Kortedala utan svänger ner mot Utby och bara stannar en gång i Utby innan spårvägen kommer till Bellevue.

Det som krävs för detta är politiska beslut och politiskt mod. Ju mer privatisering och ju mer marknad vi får, desto svårare blir Bergsjöns problem att lösa.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

6 Replies to “Vad krävs för att Bergsjön ska bli bättre?”

 1. Jag håller helt med, Bergsjön är en av de bättre stadsdelarna i Göteborg om man gillar natur. Tråkigt att inte fler förstår det. JAg gillar speciellt dina idéer om spårvagnsutbyggnaden!

 2. Problemet är att spårvagnarna redan nu är totalt fullsatta från centralstationen till alhellgonakyrkan. Skulle spårvagnen gå till Partille skulle problemet bli ännu större. Låta sexan gå vidare till Angered låter intressant. Men bättre skulle vara om sexan skulle kunna gå vidare till Bergsjön då skulle det vara fler avgångar från begsjön och lättare att ta sig till bergsjön och inte lika fullsatta spårvagnar. Men som jag ser det borde man göra något ytterliggare.

 3. alhrg: Det skulle bli färre passagerare från Bergsjön genom Kortedala om vagnen gick till Partille. Det snabbaste sättet i det läget för att ta sig in till stan skulle bli att åka ner till Partille och ta pendeln eller Blå express och omvänt.

  En förlängning av 6:an till angered skulle också det minska antalet passagerare från Januarigatan/Aprilgatan till Gamlestadstorget.

 4. Ett alternativ är förlängning av spårvägen vid Bellevue österut förbi Kviberg, Utby och kanske hela vägen mot Partille. ”Kvibergsstaden” lär inte minska behovet.
  Då kan antingen en spårväg eller ny stombuss förbinda med Komettorget.

Kommentarer är stängda.