ArbetarInitiativet är alternativet

På söndag är det EU-val. Medan de retuscherade kandidaterna på riksdagspartiernas affischer oroas över opinionssiffror (läs: karriär och lön) är ArbetarInitiativets viktigaste uppgift att informera om ett det finns ett alternativ:

ARBETARKANDIDATER är alternativet till priviligierade politiker och bonusar.

STOPP FÖR AVSKED är alternativet till avsked och massarbetslöshet.

Under den sista veckan inför EU-valet betonar ArbetarInitiativet:

FÖRSTATLIGA BANKER OCH FORDONSINDUSTRI. Kapitalisterna har tydligt visat att de varken klarar hantera finanser eller fordonsindustrins framtid och klimatomställning.

KAMP MOT RASISM OCH NAZISM. ArbetarInitiativet mobiliserar lördag den 6 juni mot nazistmarscher och för asyl & amnesti för flyktingar.

KAMP FÖR JOBBEN – STOPPA VARSLEN – ALLA KVAR I PRODUKTIONEN! – KLIMATOMSTÄLLNING

* Uppsägningar och nedskärningar måste omedelbart stoppas. Staten ska garantera jobben under omställning till samhällsnyttig och hållbar produktion. Istället för uppsägningar, dela på jobben genom arbetstidsförkortning utan lönesänkning.
* Facklig vetorätt mot avsked och kontroll över bolagsvinster och företagsledning. Stopp för bonusar, fantasilöner och aktieutdelningar.
* Förstatliga Volvo och SAAB under demokratisk löntagarkontroll – för omställning av fordonsindustrin till klimatanpassade alternativ.
* En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela transportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och höghastighetståg. Utbyggd och fri kollektivtrafik.

UTVECKLA DEN GEMENSAMMA VÄLFÄRDEN – STOPP FÖR NEDSKÄRNINGAR OCH PRIVATISERINGAR!

* Bryt den ekonomiska politikens tvångströja; massiva statliga och kommunala satsningar på offentliga arbeten inom vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, fritid och kultur. 200 000 jobb behövs!
* Återta privatiserade verksamheter i offentlig regi, satsa på skolan, högskolan och vuxenutbildningen – nej till högerns elitskolor och religiösa privatskolor .
* Stoppa privatiseringen av sjukhus, vårdcentraler och ojämlika ”vårdval” – för en rättvis och offentlig vård, de mest behövande först!
* Renovera miljonprogrammets bostäder på hyresgästernas villkor, energi- och klimatanpassa, stopp för utförsäljning av allmännyttan, återinför bostadsstödet, nej till alla former av marknadshyror, bygg billiga hyreslägenheter för unga.
* Klimatomställ trafikpolitik och stadsplanering. Energisektorn under samhällskontroll för förnyelsebara, rena energikällor och hushållning istället för kärnkraft.

OMFÖRDELA ÖVERFLÖDET – NEJ TILL FATTIGDOM – MÄNSKLIGA LIVSVILLKOR FÖR ALLA

* Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent, höj taket och sänk avgifterna. Bort med karensdagar.
* Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa – rätt till sjukskrivning, förtidspension och delpension för dem som slitits ut.
* Kamp för höjda kvinnolöner och lägsta löner – ingen med heltidsarbete ska tjäna mindre än 18 000 kr i månaden. Höj socialbidragen.
* Dra tillbaka sänkningen av pensionerna, riv upp ”pensionsreformen” och återskapa ett solidariskt system. Tryggad ålderdom ska inte göras till spekulationskapital på börsen.
* Förstatliga banksystemet, inte skulderna – demokratisk planering av resurserna för samhällsnytta och klimatomställning.
* Solidariskt skattesystem för att dela på bördorna – skatt efter bärkraft. Återställ förmögenhetsskatten. De rika måste betala sin egen kris!

FÖRSVAR AV ARBETSRÄTT – MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

* Försvara de fackliga rättigheterna – bekämpa Vaxholmsdomen, slå vakt om kollektivavtalen, inga kompromisser om strejkrätten.
* Bekämpa växande ojämlikhet, arbetarförakt, kvinnoförtryck, homofobi och rasism.
* Stopp för chefsbonusar, fallskärmar och elitisering, minska löneklyftorna. Samma löne-, sjuk- och pensionsvillkor för politiker som för väljarna.
* Lika lön oavsett kön. Stoppa våldet mot kvinnor. Öka stödet till kvinnojourerna.
* Kamp mot diskriminering – för hbt-satsningar och ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
* Återinför asylrätten, stoppa jakten på papperslösa invandrare – rätt till sjukvård, skola och avtalsenliga löner – och ett liv utan rädsla för utvisning.
* Stoppa rasismen och rasistpartier i EU-valet.
* Utvidga demokratin – nej till FRA-lag och övervakningssamhälle. Ungdomar behöver frihet och framtidstro – inte mer överhetskontroll

NEJ TILL EU – INTERNATIONELL SOLIDARITET FÖR FRED OCH KLIMATKAMP

* Nej till Lissabonfördraget och kapitalets EU/EMU. Inget svenskt deltagande i EU:s armé och NATO:s militärallians. Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan.
* Solidaritet med Gaza – för ett fritt Palestina. Åtala Israels krigsförbrytare.
* Mot imperialism, fundamentalism, islamofobi och antisemitism – för mänskliga rättigheter och internationell solidaritet mellan alla världens förtryckta.
* Vi har bara en jord! Militarismens miljarder till global klimatkamp och livsmedelsproduktion mot världsfattigdomen.

EN ANNAN VÄRLD ÄR MÖJLIG – FÖR ETT NYTT ARBETARPARTI

* Återupprätta arbetarrörelsens demokratiskt socialistiska ideal och motstånd mot kapitalismen i samverkan med den nya europeiska antikapitalistiska rörelsen.
* För demokratiska och kämpande fackföreningar i medlemmarnas händer. Medlemsomröstning om avtalen. Fackliga företrädare ska inte ha högre löner än dem de företräder.
* För ett nytt kämpande arbetarparti – kvinnor och män, unga och äldre, svensk- och utlandsfödda – i en ny global rörelse mot massarbetslöshet, fattigdom och klimatkris. En annan värld är möjlig. Men då krävs masskamp för att avskaffa kapitalismens rovdrift.

Mot kapitalets EU – för ett demokratiskt och socialistiskt Europa

Intressant?
Läs mer: Mullvaden, Dagens Internationalen1, 2, 3, 4, Röda Malmö, Arbetaren,
I borgarmedia om EU-valet: GP1, 2, 3, DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, EX1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

PS. Förutom att gå och rösta på valdagen kan man också rösta på olika vänsterpartier hos Dagens Konflikt. DS.

5 svar på “ArbetarInitiativet är alternativet”

  1. ”STOPP FÖR AVSKED är alternativet till avsked och massarbetslöshet”

    Den kris vi genomleder nu kommer att leda till strukturförändringar. Gårdagens arbetsmarknad kommer inte att vara morgondagens. För att vara starka inför framtiden krävs flexibilitet, så har det alltid varit och det är historiens gång.

    Dock gamla arbetstillfällen kommer att ersättas av nya. Också detta är historiens gång.

    Vem skall betala för att behålla arbetstillfällen som inte finns i morgondagens arbetsmarknad?

    Berätta detta, annars är vallöftet föga värt och inget annat än en populistisk floskel.

  2. Ja, förhoppninsvis strukturförändringar som utgår från ett jävla uppror från arbetarklassen. Kriminalisera kapitalismen!

Kommentarer är stängda.